BİGG (Bireysel Genç Girişim) 1512 Programı Amacı

Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Başvuru Koşulları

Programa ön başvuru tarihi* itibariyle üniversitelerin;

 • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
 • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi,

aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde Programa başvurabilecektir;

 • Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
 • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

* Ön başvuru tarihi; iş fikrinin Uygulayıcı Kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.

Programın Süreci

Teknoloji tabanlı, yenilikçi ve ticarileşebilir bir iş fikri olan ve programın Uygulama Esasları’nda yer alan “girişimci” tanımındaki kriteri sağlayan girişimci adaylarının iş fikri başvuruları alınmakta ve kendilerine eğitim, mentörlük v.b destekler sağlanmaktadır. 2 aşamalı bir jüri değerlendirmesinden geçtikten sonra girişimciler TÜBİTAK BİGG panellerine gönderilmektedir. Destek almaya hak kazanan girişimciler; destek tutarının % 40’ını ilk ödeme olarak (yaklaşık 2. ayda), % 40’ını 6. aydan sonra ve bütçenin kalan % 20’lik kısmını ise proje bitiminde mahsuplaşma olarak almaktadır.

Atılım Üniversitesi; Ankara Ü. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ile yaptığı işbirliği çerçevesinde BİGG Programı kapsamındaki iş fikri başvurularını http://www.bigg-atilim.com/ adresinden alacaktır.

Çağrı Konusu ve Kapsamı

2021 YILINDA AŞAĞIDAKİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

i. Akıllı Ulaşım

 • İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları
 • Otomotiv ve Yan Sanayi
 • Otonom/Elektrikli Araçlar
 • Yol Güvenliği vb.

ii. Akıllı Üretim Sistemleri

 • Endüstriyel Bilişim
 • Katmanlı/Hızlı Üretim
 • Makina İmalat
 • Otomasyon
 • Robotik
 • Yüksek Performanslı Malzemeler vb.

iii. Enerji ve Temiz Teknolojiler

 • Akıllı Binalar
 • Akıllı Şehirler
 • Atıktan Enerji
 • Biyoenerji
 • Çevre
 • Enerji
 • Enerji Depolama
 • Enerji Verimliliği
 • Malzeme/Kimya Teknolojileri
 • Yenilenebilir Enerji, vb.

iv. İletişim ve Sayısal Dönüşüm

 • Bilgi Güvenliği
 • Bulut Bilişim
 • Büyük Veri
 • Eğitim
 • Elektronik Sistemler
 • Giyilebilir Teknolojiler
 • IOT
 • İletişim