BİGG (Bireysel Genç Girişim) 1512 Programı Amacı

Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Başvuru Koşulları

Programa ön başvuru tarihi* itibariyle üniversitelerin;

  • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
  • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi,

aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde Programa başvurabilecektir;

  • Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
  • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

* Ön başvuru tarihi; iş fikrinin Uygulayıcı Kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.

Programın Süreci

Teknoloji tabanlı, yenilikçi ve ticarileşebilir bir iş fikri olan ve programın Uygulama Esasları’nda yer alan “girişimci” tanımındaki kriteri sağlayan girişimci adaylarının iş fikri başvuruları alınmakta ve kendilerine eğitim, mentörlük v.b destekler sağlanmaktadır. 2 aşamalı bir jüri değerlendirmesinden geçtikten sonra girişimciler TÜBİTAK BİGG panellerine gönderilmektedir. Destek almaya hak kazanan girişimciler; destek tutarının % 40’ını ilk ödeme olarak (yaklaşık 2. ayda), % 40’ını 6. aydan sonra ve bütçenin kalan % 20’lik kısmını ise proje bitiminde mahsuplaşma olarak almaktadır.

Atılım Üniversitesi; Ankara Ü. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ile yaptığı işbirliği çerçevesinde BİGG Programı kapsamındaki iş fikri başvurularını http://www.bigg-atilim.com/ adresinden alacaktır.

Çağrı Konusu ve Kapsamı

2022-2 BİGG YEŞİL BÜYÜME ÇAĞRISI AÇILMIŞTIR

2022-2 BİGG YEŞİL BÜYÜME ÇAĞRISINDA AŞAĞIDAKİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

Çağrı kapsamında, aşağıda belirtilen Yeşil Büyümeye hizmet eden Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecektir. 

  • İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar 
  • Temiz ve Döngüsel Ekonomi 
  • Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı 
  • Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım 
  • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım