BİGG (Bireysel Genç Girişim) 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Amacı

Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

Başvuru Koşulları

 • Programa ön başvuru tarihi* itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin;
  • Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
  • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
  • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi,
 • Aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;
  • Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
  • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.
 • * Ön başvuru tarihi; iş fikrinin uygulayıcı kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.

Programın Süreci

Teknoloji tabanlı, yenilikçi ve ticarileşebilir bir iş fikri olan ve programın Uygulama Esasları’nda yer alan “girişimci” tanımındaki kriteri sağlayan girişimci adaylarının iş fikri başvuruları alınmakta ve kendilerine eğitim, mentörlük v.b destekler sağlanmaktadır. 2 aşamalı bir jüri değerlendirmesinden geçtikten sonra girişimciler TÜBİTAK BİGG panellerine gönderilmektedir. Destek almaya hak kazanan girişimciler; destek tutarının % 40’ını ön ödeme olarak ilk başta (yaklaşık 2. ayda), % 40’ını 6. aydan sonra ve bütçenin kalan % 20’lik kısmını ise proje bitiminde mahsuplaşma olarak almaktadır.

Atılım Üniversitesi; Ankara Ü. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ile yaptığı işbirliği çerçevesinde BİGG Programı kapsamındaki iş fikri başvurularını http://www.bigg-atilim.com/ adresinden alacaktır.

Çağrı Konusu ve Kapsamı

 1. Akıllı Ulaşım
  Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, İnsansız Hava Araçları, Otomotiv, vb.
   
 2. Enerji ve Temiz Teknolojiler
  Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı
  Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre, vb.

   
 3. Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm)
  Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim,
  Malzeme/Kimya Teknolojileri, vb.

   
 4. İletişim ve Sayısal Dönüşüm
  IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, Karar Destek Yazılımları, İletişim, Eğitim, Büyük Veri, Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme, vb.
   
 5. Sağlık ve İyi Yaşam
  İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomalzeme, E-Sağlık, Tıbbi cihazlar, vb.
   
 6. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme
  Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenliği, Gıda
  Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, vb.