Dr. Öğr. Üyesi Dudu Melek ER

Değerli Öğrenciler,

Bölümümüz Ankara’da bulunan ilk ve tek vakıf üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümüdür. Bölümümüz ilk öğrencilerini 2021-2022 eğitim öğretim döneminde almıştır.

Çocuk terimi doğumdan ergenliğin sonuna kadar olan süreyi içermektedir. Ülkemiz nüfusunun %27.2 si çocuktur. Çocuk Gelişimi sadece çocuklara değil, doğum öncesi dönemde dahil olmak üzere ebeveynlere yönelik hizmetler de sunar. Mevcut durumda ülke nüfusunun yarısından daha çok kısmının Çocuk Gelişimi hizmetlerinden yararlanması mümkündür.

Toplumun temel taşı olan çocuklar ve ailelerine  yönelik hizmetler sunan Çocuk Gelişimi bölümü mezunlarına olan gereksinim, dünyada yaşanan toplumsal, ekonomik ve olağanüstü olayların da hızlanmasıyla her geçen gün artarak  devam etmektedir.

Çocuk Gelişimcilerin istihtam alanları her geçen gün çeşitlenerek artmakta olup, çocuğun bulunduğu her alanda görev alabilmektedirler. Bakanlıklarda merkez teşkilatlarda, kurum ve kuruluşlarda, özel kurumlarda, danışma merkezlerinde görev alan Çocuk Gelişimciler bulunmaktadır. Çocuk Gelişimciler, sağlık meslek profesyoneli, akademisyen, yönetici, araştırmacı, proje yürütücüsü, koordinatör, uzman gibi kadrolarda görev yapabilmektedirler.

Atılım Üniversitesi SBF Çocuk Gelişimi Bölümü olarak amacımız, bilimsel gelişmeleri takip edebilen, toplumun ve dünyanın değişen dinamiklerinin farkında olan, insan, çocuk ve engelli haklarını bilen ve gözeten, çocuğu içinde bulunduğu çevrede değerlendirebilen, araştıran ve hizmetlerini çocuğun yüksek yararı ilkesi temelinde planlayan, sunan ve izleyen Çocuk Gelişimciler yetiştirmektir.