1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
ENG121 Temel İngilizce I
4
0
3
MED181 Fizyoloji
3
0
6
CHL101 Çocuk Gelişimi
3
3
6
CHL103 Sosyoloji
3
0
5
CHL105 Biyoloji ve Genetik
2
0
4
CHL107 Psikolojiye Giriş
3
0
4
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 21 3 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
ENG122 Temel İngilizce II
4
0
3
CHL102 Çocuk Gelişimi ve Mevzuat
4
2
6
CHL104 Antropoloji
3
0
4
CHL106 Aile Yaşam Döngüsü
4
0
6
CHL108 Felsefe
3
0
4
CHL110 Akademik Yazma Beceriler
3
2
5
Toplam 23 4 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG221 Temel İngilizce III
3
0
3
MED183 Anatomi
3
3
8.5
CHL201 Gelişim Psikolojisi
3
1
4.5
CHL203 Sosyal ve Duygusal Gelişim
3
1
4
CHL205 Bilişsel ve Dil Gelişimi
3
1
4
CHL207 Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim
3
1
4
Alan Seçmeli 0 0 2
Toplam 18 7 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG222 Temel İngilizce IV
3
0
3
CHL202 Özel Gereksinimi Olan Bireyler
3
2
5
CHL204 Nörolojik Gelişim
3
0
5
CHL206 Çocuk Beslenmesi
3
2
5
CHL210 Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş
3
0
4
Alan Seçmeli 0 0 4
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 18 4 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MED283 Biyoistatistik
2
0
4
ENG321 İş Yaşamı için Temel İngilizce I
3
0
3
CHL301 Gelişimsel Psikopatoloji
4
0
5
CHL303 Gelişimsel Değerlendirme ve Gözlem Teknikleri
3
2
5
CHL305 Gelişimsel Oyun
3
2
5
CHL307 Davranış Problemleri ve Yönetimi
3
0
3
Alan Seçmeli 0 0 5
Toplam 18 4 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG322 İş Yaşamı için Temel İngilizce II
3
0
3
CHL302 Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Uygulamaları
2
6
8
CHL304 Toplum ve Sağlık
2
2
4
CHL306 Sağlık Sorunlu Çocuk
3
0
3
CHL308 Araştırma Yöntemleri
3
1
4
Alan Seçmeli 0 0 4
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 16 9 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
CHL401 Okul ve Ergenlik Döneminde Gelişim ve Destek Programları
0
8
8
CHL403 Kaynaştırma Uygulama
0
8
8
CHL405 Sağlık Kuruluşlarında Klinik Uygulamalar
0
8
8
CHL407 Mezuniyet Tez Çalışması I
1
1
2
CHL499 Yaz Uygulaması
0
8
6
Alan Seçmeli 0 0 2
Toplam 3 33 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
CHL402 Özel Eğitim Uygulamaları
0
8
8
CHL404 Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması
0
8
8
CHL406 Mezuniyet Tez Çalışması II
2
2
4
CHL408 Çocuk İhmal ve İstismarı
2
0
2
Alan Seçmeli 0 0 2
Alan Dışı Seçmeli 0 0 4
Toplam 6 18 30