Ortak Eğitim Programı üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren ve bu sayede iş deneyimi çok daha gelişmiş olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir. 
Ortak Eğitim modelinin amacı, iş dünyası ve eğitim hayatını entegre etmektir. Bu sayede üniversitede verilen kuramsal bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem de uygulamaya hâkim mezunlar yetiştirmektir.

Atılım Üniversitesi Ortak Eğitim Programı; başvuru şartlarını sağlayan ve programa katılmak isteyen öğrencilerin, üniversite ile protokol imzalanmış iş yerlerinde, kesintisiz olarak (staj süresi ile bir yarıyılı birleştirerek, yaklaşık 7 ay) fiilen çalışmasıdır. Bu çalışmalar karşılığında öğrenciler Ortak Eğitim dersleri çerçevesinde değerlendirilir. Ortak Eğitim Programı öğrencinin eğitiminin bir parçası olup, eğitim süresini uzatmaz.

Ortak Eğitim Programının Öğrenci İçin Yararları:

  • Üniversitede öğrendikleri bilgileri kullanabilme ve uygulamaya koyma becerisi kazanır. 
  • Mesleki deneyim, algı ve farkındalıkları gelişir. 
  • Kariyer ve yaşam planlarını oluşturur, mesleği ve hedefleri konusunda vizyon edinir. 
  • Daha mezun olmadan özgeçmişine profesyonel iş deneyimi eklenir.
  • Organizasyon ve zaman yönetimi becerilerini artırır. 
  • Sektörel ve mesleki iş ağlarını geliştirir ve genişletir. 
  • Mezun olduğunda çalışmış olduğu kurumda işe kabul önceliği ve mezuniyet sonrası iş gücüne katılımda rekabet üstünlüğü elde eder.

Ortak Eğitim başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler, ilgili başvuru tarihlerinde Ortak Eğitim Koordinatörlüğü’ ne başvurabilir. Başvuru tarihleri Koordinatörlüğümüzün duyurular sayfasından ilan edilmektedir.