Atılım Kariyer Elçileri, Atılım Üniversitesi öğrencilerinin kariyer gelişimini desteklemek üzere Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü ile Atılım Üniversitesi öğrencilerinin ortaklaşa yürüttüğü gönüllülük esas bir programdır. Kariyer Elçisi olarak faaliyet gösteren öğrenciler akranlarına Koordinatörlüğün faaliyetlerini duyurma, rehberlik yapma, kariyer gelişimlerinde rol model olma ve mesleki çabalarında başarılı olmaları için akranlarını cesaretlendirme gibi konularda destek faaliyetlerde bulunurlar.

Atılım Kariyer Elçileri üyeleri; Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen tüm organizasyonlarda saha yönetimini gerçekleştirir, organizasyonların sosyal medya tanıtımlarını üstlenir; aynı zamanda gönüllü olanlar boş vakitlerini Koordinatörlükte belirli işlerde çalışarak geçirir ve iş hayatı öncesi farklı alanlarda tecrübe kazanma fırsatı bulurlar.

Kariyer Elçileri Kimlerdir?

Kariyer Elçileri, Atılım Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarından her bölüm öğrencileri arasından Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından seçilen ve programın öngördüğü eğitimlerden geçirilen öğrencilerden oluşmaktadır.

Kariyer Elçileri Nasıl Faaliyet Gösterecektir?

Kariyer Elçileri, öncelikle görev ve sorumluluklarının gerekleri doğrultusunda Koordinatörlük tarafından çeşitli eğitimlerden geçirilir. Kariyer Elçileri, aylık bir program doğrultusunda Koordinatörlük ofisinde destek faaliyetlerinde bulunurlar. Her üye kendi bölümü ve akran çevresinde Kariyer Elçisi olarak Koordinatörlüğün bir temsilcisi gibi faaliyet gösterir. Aylık toplantılarda geri bildirimlerini iletir ve ekibin gelişmesi için önerilerde bulunur. Etkinlikleri geliştirmek üzere bilgi toplar ve öneriler getirir. Koordinatörlüğün etkinliklerinde ders programlarının uygunluğu doğrultusunda bulunarak sorumluluk alırlar.

Kariyer Elçilerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kariyer Elçileri;

 • Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü’ nün faaliyetlerinin akranlarına duyurulmasını sağlarlar.
 • Koordinatörlüğün seminer, konferans ve Kariyer Günleri gibi etkinliklerinin duyurulması ve etkinlik alanında aktif görev alarak destek verirler.
 • Firmaların açtıkları staj, aday mühendis, eğitim vb. programları takip ederek Koordinatörlük ile paylaşırlar ve bu programların duyurularında destek verirler.
 • Koordinatörlüğün belirlediği konularda destek vermek üzere Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü ofisinde görev alırlar.
 • Aylık AKE toplantılarına katılırlar.

Kariyer Elçisi Olmanın Avantajları Nelerdir?

Kariyer Elçileri,

 • Başarılarını Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından verilen referans mektubu ile profesyonel hayatlarına taşıyabilirler.
 • Kariyer Günleri’ nde işverenler ile birebir görüşme önceliğine sahip olurlar.
 • Henüz öğrenciyken bir profesyonel çevre edinirler.
 • Profesyonel koçluk alarak bilinçli bir kariyer yolu üzerinde eğitimlerine devam ederler.
 • Profesyonel imaj, takım çalışması ve liderlik yetkinliklerini geliştirirler.
 • Stajyerlik ve iş arama konusundaki becerilerini geliştirebilirler.
 • Özgeçmiş oluşturma, ön yazı hazırlama, teşekkür ve niyet mektubu yazma gibi konularda derinlemesine bilgi edinirler.

AKE Programına Başvurular Nasıl Olacaktır?

AKE programına başvurular her akademik yıl için Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü web sayfasında duyurulacak ve başvuru tarihlerinde yayınlanan online form ile gerçekleştirilecektir.

Kariyer Elçilerinin Seçimi Nasıl Olacaktır?

Kariyer Elçileri, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü’ ne başvurularını ileten adaylar ile gerçekleştirilecek mülakatlar sonucu seçilecektir.

Kariyer Elçilerinde Aranan Nitelikler

 • Atılım Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarının öğrencisi,
 • Takım çalışmasını seven,
 • Etkili iletişim ve ikna becerileri gelişmiş,
 • Organizasyon ve planlama becerileri güçlü,
 • Sosyal medyaya hakim,
 • Zaman yönetiminde başarılı,
 • Öğrenmeye istekli, coşkulu ve yaratıcı,
 • İş dünyasını ve mesleki fırsatları takip eden.

Kariyer Elçilerinin Gözetim ve Destek Süreci Nasıl Olacaktır?

Kariyer Elçilerine destek Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından sağlanır. Takım üyelerinin faaliyetleri sürekli olarak gözlemlenerek gelişme noktalarına ilişkin geribildirimde bulunulur ve gerekli görüldüğü durumlarda eğitimler düzenlenir.
Üye performansları yarıyıl sonlarında değerlendirilir. Değerlendirme Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü yetkilileri tarafından ve üyelerin birbirini değerlendirmesi şeklinde gerçekleştirilir.

AKE Üyeliğinden Ayrılma ve Üyelikten Çıkarılma Koşulları Nelerdir?

Kariyer Elçileri zorunlu haller dışında yarıyıl sonlarında üyelikten kendi istekleri ile gerekçe göstermeden ayrılabilir. Üyelikten ayrılan öğrenciden sonraki yarıyıl faaliyetleri için yerine aday göstermesi beklenmektedir.

Kariyer Elçilerinin;

 • Aylık toplantılara mazeret bildirmeksizin iki kere üst üste katılım göstermemeleri halinde,
 • Disiplin Yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunmaları halinde,
 • Disiplin Kurulu soruşturması sonucu uyarı veya ceza almaları durumunda,
 • Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından verilen görevlerin aksatıldığı veya yerine getirilmediğinin tespiti halinde,
 • Görevi kötüye kullanma gibi durumlarda üyeliklerine son verilir.
 • Herhangi bir sebeple üyelikten ayrılan veya üyelikten çıkarılan üye yeniden proje kapsamına dahil edilmez ve Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü’ nün etkinliklerinde görev alamaz.
 • Öğrencinin mezuniyeti durumunda üyelik kendiliğinden sona erer.