Atılım Kariyer Elçileri, Atılım Üniversitesi öğrencilerinin kariyer gelişimini desteklemek üzere Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü ile Atılım Üniversitesi öğrencilerinin ortaklaşa yürüttüğü gönüllülük esas bir programdır. Kariyer Elçisi olarak faaliyet gösteren öğrenciler akranlarına Koordinatörlüğün faaliyetlerini duyurma, rehberlik yapma, kariyer gelişimlerinde rol model olma ve mesleki çabalarında başarılı olmaları için akranlarını cesaretlendirme gibi konularda destek faaliyetlerde bulunurlar.

Atılım Kariyer Elçileri üyeleri; Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen tüm organizasyonlarda saha yönetimini gerçekleştirir, organizasyonların sosyal medya tanıtımlarını üstlenir; aynı zamanda gönüllü olanlar boş vakitlerini Koordinatörlükte belirli işlerde çalışarak geçirir ve iş hayatı öncesi farklı alanlarda tecrübe kazanma fırsatı bulurlar.

Kariyer Elçileri Kimlerdir?

Kariyer Elçileri, Atılım Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarından her bölüm öğrencileri arasından Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından seçilen ve programın öngördüğü eğitimlerden geçirilen öğrencilerden oluşmaktadır.

Kariyer Elçileri Nasıl Faaliyet Gösterecektir?

Kariyer Elçileri, öncelikle görev ve sorumluluklarının gerekleri doğrultusunda Koordinatörlük tarafından çeşitli eğitimlerden geçirilir. Kariyer Elçileri, aylık bir program doğrultusunda Koordinatörlük ofisinde destek faaliyetlerinde bulunurlar. Her üye kendi bölümü ve akran çevresinde Kariyer Elçisi olarak Koordinatörlüğün bir temsilcisi gibi faaliyet gösterir. Aylık toplantılarda geri bildirimlerini iletir ve ekibin gelişmesi için önerilerde bulunur. Etkinlikleri geliştirmek üzere bilgi toplar ve öneriler getirir. Koordinatörlüğün etkinliklerinde ders programlarının uygunluğu doğrultusunda bulunarak sorumluluk alırlar.

Kariyer Elçilerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kariyer Elçileri;

 • Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü’ nün faaliyetlerinin akranlarına duyurulmasını sağlarlar.
 • Koordinatörlüğün seminer, konferans ve Kariyer Günleri gibi etkinliklerinin duyurulması ve etkinlik alanında aktif görev alarak destek verirler.
 • Firmaların açtıkları staj, aday mühendis, eğitim vb. programları takip ederek Koordinatörlük ile paylaşırlar ve bu programların duyurularında destek verirler.
 • Koordinatörlüğün belirlediği konularda destek vermek üzere Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü ofisinde görev alırlar.
 • Aylık AKE toplantılarına katılırlar.

Kariyer Elçisi Olmanın Avantajları Nelerdir?

Kariyer Elçileri,

 • Başarılarını Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından verilen referans mektubu ile profesyonel hayatlarına taşıyabilirler.
 • Kariyer Günleri’ nde işverenler ile birebir görüşme önceliğine sahip olurlar.
 • Henüz öğrenciyken bir profesyonel çevre edinirler.
 • Profesyonel koçluk alarak bilinçli bir kariyer yolu üzerinde eğitimlerine devam ederler.
 • Profesyonel imaj, takım çalışması ve liderlik yetkinliklerini geliştirirler.
 • Stajyerlik ve iş arama konusundaki becerilerini geliştirebilirler.
 • Özgeçmiş oluşturma, ön yazı hazırlama, teşekkür ve niyet mektubu yazma gibi konularda derinlemesine bilgi edinirler.

AKE Programına Başvurular Nasıl Olacaktır?

AKE programına başvurular her akademik yıl için Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü web sayfasında duyurulacak ve başvuru tarihlerinde yayınlanan online form ile gerçekleştirilecektir.

Kariyer Elçilerinin Seçimi Nasıl Olacaktır?

Kariyer Elçileri, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü’ ne başvurularını ileten adaylar ile gerçekleştirilecek mülakatlar sonucu seçilecektir.

Kariyer Elçilerinde Aranan Nitelikler

 • Atılım Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarının 2, 3 ve 4. sınıf öğrencisi,
 • Takım çalışmasını seven,
 • Etkili iletişim ve ikna becerileri gelişmiş,
 • Organizasyon ve planlama becerileri güçlü,
 • Sosyal medyaya hakim,
 • Zaman yönetiminde başarılı,
 • Öğrenmeye istekli, coşkulu ve yaratıcı,
 • İş dünyasını ve mesleki fırsatları takip eden.

Kariyer Elçilerinin Gözetim ve Destek Süreci Nasıl Olacaktır?

Kariyer Elçilerine destek Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından sağlanır. Takım üyelerinin faaliyetleri sürekli olarak gözlemlenerek gelişme noktalarına ilişkin geribildirimde bulunulur ve gerekli görüldüğü durumlarda eğitimler düzenlenir.
Üye performansları yarıyıl sonlarında değerlendirilir. Değerlendirme Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü yetkilileri tarafından ve üyelerin birbirini değerlendirmesi şeklinde gerçekleştirilir.

AKE Üyeliğinden Ayrılma ve Üyelikten Çıkarılma Koşulları Nelerdir?

Kariyer Elçileri zorunlu haller dışında yarıyıl sonlarında üyelikten kendi istekleri ile gerekçe göstermeden ayrılabilir. Üyelikten ayrılan öğrenciden sonraki yarıyıl faaliyetleri için yerine aday göstermesi beklenmektedir.

Kariyer Elçilerinin;

 • Aylık toplantılara mazeret bildirmeksizin iki kere üst üste katılım göstermemeleri halinde,
 • Disiplin Yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunmaları halinde,
 • Disiplin Kurulu soruşturması sonucu uyarı veya ceza almaları durumunda,
 • Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından verilen görevlerin aksatıldığı veya yerine getirilmediğinin tespiti halinde,
 • Görevi kötüye kullanma gibi durumlarda üyeliklerine son verilir.
 • Herhangi bir sebeple üyelikten ayrılan veya üyelikten çıkarılan üye yeniden proje kapsamına dahil edilmez ve Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü’ nün etkinliklerinde görev alamaz.
 • Öğrencinin mezuniyeti durumunda üyelik kendiliğinden sona erer.


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4826 [title_tr] => Atılım Kariyer Elçileri Programı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Kariyer Elçileri, Atılım Üniversitesi öğrencilerinin kariyer gelişimini desteklemek üzere Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü ile Atılım Üniversitesi öğrencilerinin ortaklaşa yürüttüğü gönüllülük esas bir programdır. Kariyer Elçisi olarak faaliyet gösteren öğrenciler akranlarına Koordinatörlüğün faaliyetlerini duyurma, rehberlik yapma, kariyer gelişimlerinde rol model olma ve mesleki çabalarında başarılı olmaları için akranlarını cesaretlendirme gibi konularda destek faaliyetlerde bulunurlar.

Atılım Kariyer Elçileri üyeleri; Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen tüm organizasyonlarda saha yönetimini gerçekleştirir, organizasyonların sosyal medya tanıtımlarını üstlenir; aynı zamanda gönüllü olanlar boş vakitlerini Koordinatörlükte belirli işlerde çalışarak geçirir ve iş hayatı öncesi farklı alanlarda tecrübe kazanma fırsatı bulurlar.

Kariyer Elçileri Kimlerdir?

Kariyer Elçileri, Atılım Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarından her bölüm öğrencileri arasından Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından seçilen ve programın öngördüğü eğitimlerden geçirilen öğrencilerden oluşmaktadır.

Kariyer Elçileri Nasıl Faaliyet Gösterecektir?

Kariyer Elçileri, öncelikle görev ve sorumluluklarının gerekleri doğrultusunda Koordinatörlük tarafından çeşitli eğitimlerden geçirilir. Kariyer Elçileri, aylık bir program doğrultusunda Koordinatörlük ofisinde destek faaliyetlerinde bulunurlar. Her üye kendi bölümü ve akran çevresinde Kariyer Elçisi olarak Koordinatörlüğün bir temsilcisi gibi faaliyet gösterir. Aylık toplantılarda geri bildirimlerini iletir ve ekibin gelişmesi için önerilerde bulunur. Etkinlikleri geliştirmek üzere bilgi toplar ve öneriler getirir. Koordinatörlüğün etkinliklerinde ders programlarının uygunluğu doğrultusunda bulunarak sorumluluk alırlar.

Kariyer Elçilerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kariyer Elçileri;

 • Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü’ nün faaliyetlerinin akranlarına duyurulmasını sağlarlar.
 • Koordinatörlüğün seminer, konferans ve Kariyer Günleri gibi etkinliklerinin duyurulması ve etkinlik alanında aktif görev alarak destek verirler.
 • Firmaların açtıkları staj, aday mühendis, eğitim vb. programları takip ederek Koordinatörlük ile paylaşırlar ve bu programların duyurularında destek verirler.
 • Koordinatörlüğün belirlediği konularda destek vermek üzere Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü ofisinde görev alırlar.
 • Aylık AKE toplantılarına katılırlar.

Kariyer Elçisi Olmanın Avantajları Nelerdir?

Kariyer Elçileri,

 • Başarılarını Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından verilen referans mektubu ile profesyonel hayatlarına taşıyabilirler.
 • Kariyer Günleri’ nde işverenler ile birebir görüşme önceliğine sahip olurlar.
 • Henüz öğrenciyken bir profesyonel çevre edinirler.
 • Profesyonel koçluk alarak bilinçli bir kariyer yolu üzerinde eğitimlerine devam ederler.
 • Profesyonel imaj, takım çalışması ve liderlik yetkinliklerini geliştirirler.
 • Stajyerlik ve iş arama konusundaki becerilerini geliştirebilirler.
 • Özgeçmiş oluşturma, ön yazı hazırlama, teşekkür ve niyet mektubu yazma gibi konularda derinlemesine bilgi edinirler.

AKE Programına Başvurular Nasıl Olacaktır?

AKE programına başvurular her akademik yıl için Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü web sayfasında duyurulacak ve başvuru tarihlerinde yayınlanan online form ile gerçekleştirilecektir.

Kariyer Elçilerinin Seçimi Nasıl Olacaktır?

Kariyer Elçileri, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü’ ne başvurularını ileten adaylar ile gerçekleştirilecek mülakatlar sonucu seçilecektir.

Kariyer Elçilerinde Aranan Nitelikler

 • Atılım Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarının 2, 3 ve 4. sınıf öğrencisi,
 • Takım çalışmasını seven,
 • Etkili iletişim ve ikna becerileri gelişmiş,
 • Organizasyon ve planlama becerileri güçlü,
 • Sosyal medyaya hakim,
 • Zaman yönetiminde başarılı,
 • Öğrenmeye istekli, coşkulu ve yaratıcı,
 • İş dünyasını ve mesleki fırsatları takip eden.

Kariyer Elçilerinin Gözetim ve Destek Süreci Nasıl Olacaktır?

Kariyer Elçilerine destek Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından sağlanır. Takım üyelerinin faaliyetleri sürekli olarak gözlemlenerek gelişme noktalarına ilişkin geribildirimde bulunulur ve gerekli görüldüğü durumlarda eğitimler düzenlenir.
Üye performansları yarıyıl sonlarında değerlendirilir. Değerlendirme Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü yetkilileri tarafından ve üyelerin birbirini değerlendirmesi şeklinde gerçekleştirilir.

AKE Üyeliğinden Ayrılma ve Üyelikten Çıkarılma Koşulları Nelerdir?

Kariyer Elçileri zorunlu haller dışında yarıyıl sonlarında üyelikten kendi istekleri ile gerekçe göstermeden ayrılabilir. Üyelikten ayrılan öğrenciden sonraki yarıyıl faaliyetleri için yerine aday göstermesi beklenmektedir.

Kariyer Elçilerinin;

 • Aylık toplantılara mazeret bildirmeksizin iki kere üst üste katılım göstermemeleri halinde,
 • Disiplin Yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunmaları halinde,
 • Disiplin Kurulu soruşturması sonucu uyarı veya ceza almaları durumunda,
 • Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından verilen görevlerin aksatıldığı veya yerine getirilmediğinin tespiti halinde,
 • Görevi kötüye kullanma gibi durumlarda üyeliklerine son verilir.
 • Herhangi bir sebeple üyelikten ayrılan veya üyelikten çıkarılan üye yeniden proje kapsamına dahil edilmez ve Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü’ nün etkinliklerinde görev alamaz.
 • Öğrencinin mezuniyeti durumunda üyelik kendiliğinden sona erer.
) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 120 [start] => [end] => [created_at] => 2019-10-14 08:24:02 [updated_at] => 2019-10-14 08:42:49 [parent_id] => [lft] => 23 [rgt] => 24 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => kariyer-danismanligi-1517410939 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 112 [name_tr] => Koordinatörlükler [url] => koordinatorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 120 [name_tr] => Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü [url] => cpa [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4826 [title_tr] => Atılım Kariyer Elçileri Programı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Kariyer Elçileri, At\u0131l\u0131m Üniversitesi ö\u011frencilerinin kariyer geli\u015fimini desteklemek üzere Kariyer Planlama ve Ortak E\u011fitim Koordinatörlü\u011fü ile At\u0131l\u0131m Üniversitesi ö\u011frencilerinin ortakla\u015fa yürüttü\u011fü gönüllülük esas bir programd\u0131r. Kariyer Elçisi olarak faaliyet gösteren ö\u011frenciler akranlar\u0131na Koordinatörlü\u011fün faaliyetlerini duyurma, rehberlik yapma, kariyer geli\u015fimlerinde rol model olma ve mesleki çabalar\u0131nda ba\u015far\u0131l\u0131 olmalar\u0131 için akranlar\u0131n\u0131 cesaretlendirme gibi konularda destek faaliyetlerde bulunurlar.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Kariyer Elçileri üyeleri; Kariyer Planlama ve Ortak E\u011fitim Koordinatörlü\u011fü taraf\u0131ndan düzenlenen tüm organizasyonlarda saha yönetimini gerçekle\u015ftirir, organizasyonlar\u0131n sosyal medya tan\u0131t\u0131mlar\u0131n\u0131 üstlenir; ayn\u0131 zamanda gönüllü olanlar bo\u015f vakitlerini Koordinatörlükte belirli i\u015flerde çal\u0131\u015farak geçirir ve i\u015f hayat\u0131 öncesi farkl\u0131 alanlarda tecrübe kazanma f\u0131rsat\u0131 bulurlar.<\/p>\n\n

Kariyer Elçileri Kimlerdir?<\/strong><\/p>\n\n

Kariyer Elçileri, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullar\u0131ndan her bölüm ö\u011frencileri aras\u0131ndan Kariyer Planlama ve Ortak E\u011fitim Koordinatörlü\u011fü taraf\u0131ndan seçilen ve program\u0131n öngördü\u011fü e\u011fitimlerden geçirilen ö\u011frencilerden olu\u015fmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Kariyer Elçileri Nas\u0131l Faaliyet Gösterecektir?<\/strong><\/p>\n\n

Kariyer Elçileri, öncelikle görev ve sorumluluklar\u0131n\u0131n gerekleri do\u011frultusunda Koordinatörlük taraf\u0131ndan çe\u015fitli e\u011fitimlerden geçirilir. Kariyer Elçileri, ayl\u0131k bir program do\u011frultusunda Koordinatörlük ofisinde destek faaliyetlerinde bulunurlar. Her üye kendi bölümü ve akran çevresinde Kariyer Elçisi olarak Koordinatörlü\u011fün bir temsilcisi gibi faaliyet gösterir. Ayl\u0131k toplant\u0131larda geri bildirimlerini iletir ve ekibin geli\u015fmesi için önerilerde bulunur. Etkinlikleri geli\u015ftirmek üzere bilgi toplar ve öneriler getirir. Koordinatörlü\u011fün etkinliklerinde ders programlar\u0131n\u0131n uygunlu\u011fu do\u011frultusunda bulunarak sorumluluk al\u0131rlar.<\/p>\n\n

Kariyer Elçilerinin Görev ve Sorumluluklar\u0131 Nelerdir?<\/strong><\/p>\n\n

Kariyer Elçileri;<\/p>\n\n

  \n\t
 • Kariyer Planlama ve Ortak E\u011fitim Koordinatörlü\u011fü’ nün faaliyetlerinin akranlar\u0131na duyurulmas\u0131n\u0131 sa\u011flarlar.<\/li>\n\t
 • Koordinatörlü\u011fün seminer, konferans ve Kariyer Günleri gibi etkinliklerinin duyurulmas\u0131 ve etkinlik alan\u0131nda aktif görev alarak destek verirler.<\/li>\n\t
 • Firmalar\u0131n açt\u0131klar\u0131 staj, aday mühendis, e\u011fitim vb. programlar\u0131 takip ederek Koordinatörlük ile payla\u015f\u0131rlar ve bu programlar\u0131n duyurular\u0131nda destek verirler.<\/li>\n\t
 • Koordinatörlü\u011fün belirledi\u011fi konularda destek vermek üzere Kariyer Planlama ve Ortak E\u011fitim Koordinatörlü\u011fü ofisinde görev al\u0131rlar.<\/li>\n\t
 • Ayl\u0131k AKE toplant\u0131lar\u0131na kat\u0131l\u0131rlar.<\/li>\n<\/ul>\n\n

  Kariyer Elçisi Olman\u0131n Avantajlar\u0131 Nelerdir?<\/strong><\/p>\n\n

  Kariyer Elçileri,<\/p>\n\n

   \n\t
  • Ba\u015far\u0131lar\u0131n\u0131 Kariyer Planlama ve Ortak E\u011fitim Koordinatörlü\u011fü taraf\u0131ndan verilen referans mektubu ile profesyonel hayatlar\u0131na ta\u015f\u0131yabilirler.<\/li>\n\t
  • Kariyer Günleri’ nde i\u015fverenler ile birebir görü\u015fme önceli\u011fine sahip olurlar.<\/li>\n\t
  • Henüz ö\u011frenciyken bir profesyonel çevre edinirler.<\/li>\n\t
  • Profesyonel koçluk alarak bilinçli bir kariyer yolu üzerinde e\u011fitimlerine devam ederler.<\/li>\n\t
  • Profesyonel imaj, tak\u0131m çal\u0131\u015fmas\u0131 ve liderlik yetkinliklerini geli\u015ftirirler.<\/li>\n\t
  • Stajyerlik ve i\u015f arama konusundaki becerilerini geli\u015ftirebilirler.<\/li>\n\t
  • Özgeçmi\u015f olu\u015fturma, ön yaz\u0131 haz\u0131rlama, te\u015fekkür ve niyet mektubu yazma gibi konularda derinlemesine bilgi edinirler.<\/li>\n<\/ul>\n\n

   AKE Program\u0131na Ba\u015fvurular Nas\u0131l Olacakt\u0131r?<\/strong><\/p>\n\n

   AKE program\u0131na ba\u015fvurular her akademik y\u0131l için Kariyer Planlama ve Ortak E\u011fitim Koordinatörlü\u011fü web sayfas\u0131nda duyurulacak ve ba\u015fvuru tarihlerinde yay\u0131nlanan online form ile gerçekle\u015ftirilecektir.<\/p>\n\n

   Kariyer Elçilerinin Seçimi Nas\u0131l Olacakt\u0131r?<\/strong><\/p>\n\n

   Kariyer Elçileri, Kariyer Planlama ve Ortak E\u011fitim Koordinatörlü\u011fü’ ne ba\u015fvurular\u0131n\u0131 ileten adaylar ile gerçekle\u015ftirilecek mülakatlar sonucu seçilecektir.<\/p>\n\n

   Kariyer Elçilerinde Aranan Nitelikler<\/strong><\/p>\n\n

    \n\t
   • At\u0131l\u0131m Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullar\u0131n\u0131n 2, 3 ve 4. s\u0131n\u0131f ö\u011frencisi,<\/li>\n\t
   • Tak\u0131m çal\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 seven,<\/li>\n\t
   • Etkili ileti\u015fim ve ikna becerileri geli\u015fmi\u015f,<\/li>\n\t
   • Organizasyon ve planlama becerileri güçlü,<\/li>\n\t
   • Sosyal medyaya hakim,<\/li>\n\t
   • Zaman yönetiminde ba\u015far\u0131l\u0131,<\/li>\n\t
   • Ö\u011frenmeye istekli, co\u015fkulu ve yarat\u0131c\u0131,<\/li>\n\t
   • \u0130\u015f dünyas\u0131n\u0131 ve mesleki f\u0131rsatlar\u0131 takip eden.<\/li>\n<\/ul>\n\n

    Kariyer Elçilerinin Gözetim ve Destek Süreci Nas\u0131l Olacakt\u0131r?<\/strong><\/p>\n\n

    Kariyer Elçilerine destek Kariyer Planlama ve Ortak E\u011fitim Koordinatörlü\u011fü taraf\u0131ndan sa\u011flan\u0131r. Tak\u0131m üyelerinin faaliyetleri sürekli olarak gözlemlenerek geli\u015fme noktalar\u0131na ili\u015fkin geribildirimde bulunulur ve gerekli görüldü\u011fü durumlarda e\u011fitimler düzenlenir.
    \nÜye performanslar\u0131 yar\u0131y\u0131l sonlar\u0131nda de\u011ferlendirilir. De\u011ferlendirme Kariyer Planlama ve Ortak E\u011fitim Koordinatörlü\u011fü yetkilileri taraf\u0131ndan ve üyelerin birbirini de\u011ferlendirmesi \u015feklinde gerçekle\u015ftirilir.<\/p>\n\n

    AKE Üyeli\u011finden Ayr\u0131lma ve Üyelikten Ç\u0131kar\u0131lma Ko\u015fullar\u0131 Nelerdir?<\/strong><\/p>\n\n

    Kariyer Elçileri zorunlu haller d\u0131\u015f\u0131nda yar\u0131y\u0131l sonlar\u0131nda üyelikten kendi istekleri ile gerekçe göstermeden ayr\u0131labilir. Üyelikten ayr\u0131lan ö\u011frenciden sonraki yar\u0131y\u0131l faaliyetleri için yerine aday göstermesi beklenmektedir.<\/p>\n\n

    Kariyer Elçilerinin;<\/p>\n\n

     \n\t
    • Ayl\u0131k toplant\u0131lara mazeret bildirmeksizin iki kere üst üste kat\u0131l\u0131m göstermemeleri halinde,<\/li>\n\t
    • Disiplin Yönetmeli\u011fine ayk\u0131r\u0131 davran\u0131\u015flarda bulunmalar\u0131 halinde,<\/li>\n\t
    • Disiplin Kurulu soru\u015fturmas\u0131 sonucu uyar\u0131 veya ceza almalar\u0131 durumunda,<\/li>\n\t
    • Kariyer Planlama ve Ortak E\u011fitim Koordinatörlü\u011fü taraf\u0131ndan verilen görevlerin aksat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 veya yerine getirilmedi\u011finin tespiti halinde,<\/li>\n\t
    • Görevi kötüye kullanma gibi durumlarda üyeliklerine son verilir.<\/li>\n\t
    • Herhangi bir sebeple üyelikten ayr\u0131lan veya üyelikten ç\u0131kar\u0131lan üye yeniden proje kapsam\u0131na dahil edilmez ve Kariyer Planlama ve Ortak E\u011fitim Koordinatörlü\u011fü’ nün etkinliklerinde görev alamaz.<\/li>\n\t
    • Ö\u011frencinin mezuniyeti durumunda üyelik kendili\u011finden sona erer.<\/li>\n<\/ul>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 120 [start] => [end] => [created_at] => 2019-10-14 08:24:02 [updated_at] => 2019-10-14 08:42:49 [parent_id] => [lft] => 23 [rgt] => 24 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => kariyer-danismanligi-1517410939 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 120 [url] => cpa [name_tr] => Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü [type_id] => 15 [parent_id] => 112 [lft] => 252 [rgt] => 253 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 120 [url] => cpa [name_tr] => Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü [type_id] => 15 [parent_id] => 112 [lft] => 252 [rgt] => 253 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1