1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
1
2
3
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
MATH101 Analize Giriş
3
0
5
PR119 Sosyolojinin Temelleri
3
0
5
ECON125 İktisat Tarihi
3
0
6.5
ECON101 İktisada Giriş I
3
0
5
Toplam 19 2 30

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MAN102 Hukuka Giriş
3
0
5
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
MATH102 İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz
3
0
5
ECON126 Araştırma Yöntemleri
3
0
6.5
ECON102 İktisada Giriş II
3
0
5
Toplam 21 0 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ECON207 Makro İktisat Teorisi I
3
0
6
ECON209 Mikro İktisat Teorisi I
3
0
6
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
MAN203 Muhasebe İlkeleri I
3
0
6
MATH291 Olasılık ve İstatistiğe Giriş I
3
0
5
ECON213 Matematiksel İktisat
3
0
4
Toplam 18 0 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ECON208 Makro İktisat Teorisi II
3
0
6
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
MAN204 Muhasebe İlkeleri II
3
0
6
MATH292 Olasılık ve İstatistiğe Giriş II
3
0
5
ECON210 Mikro İktisat Teorisi II
3
0
6
ECON316 İktisadi Düşünceler Tarihi
3
0
4
Toplam 18 0 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ECON301 Ekonometri I
3
0
6
ECON303 Para Teorisi ve Politikası
3
0
6
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
3
0
3
ECON313 Uluslararası İktisat I
3
0
5
Alan Dışı Seçmeli 4 0 5
Alan Dışı Seçmeli 4 0 5
Toplam 20 0 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ECON302 Ekonometri II
3
0
6
ECON324 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası
3
0
6
ECON312 Kalkınma İktisadı
3
0
6
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
3
0
3
Alan Seçmeli 4 0 5
Alan Dışı Seçmeli 4 0 4
Toplam 20 0 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
ECON401 Türkiye Ekonomisi
3
0
7
Alan Seçmeli 4 0 5
Alan Seçmeli 4 0 6