Bu programın mezunları;

  • Veriler toplayıp analiz eder, ekonomik eğilimleri araştırır ve iktisadi olayları değerlendirerek kamu kurumları ve özel sektörde analist ve danışman olarak çalışırlar.
  • Kamu kurumları ve özel sektörde alanında uzman, müfettiş veya yönetici olarak çalışırlar.
  • Lisansüstü düzeyde çalışmalar yaparlar, akademik ilerleme gösterirler.
  • Mesleki ve sosyal örgütlere üyedirler.