Öğrenci Danışma Kurulu:

İktisat bölümü öğrenci danışma kurulu, bir üniversitenin veya bir iktisat bölümünün yönetimi ile öğrenciler arasında iletişimi güçlendirmek, öğrenci görüşlerini dikkate almak ve bölümdeki öğrenci deneyimini geliştirmek amacıyla oluşturulan bir komitedir. Bu kurul, genellikle belirli dönemlerde yapılan toplantılarda bir araya gelir ve çeşitli konular hakkında öğrenci görüşlerini dile getirme, önerilerde bulunma ve bölüm politikalarıyla ilgili geri bildirimde bulunma fırsatı sunar.

İktisat bölümü öğrenci danışma kurulu, öğrencilerin eğitim programları, ders içerikleri, akademik politikalar, sosyal etkinlikler ve bölümle ilgili diğer konularda söz sahibi olmalarını sağlar. Kurul, bölümle ilgili karar süreçlerine katkıda bulunmalarına olanak tanır. Bu şekilde, bölüm yönetimi ile öğrenciler arasında daha etkili bir iletişim ve işbirliği sağlanmaktadır.

2024 Yılında Öğrenci Danışma Kuruluna Seçilen Öğrenciler:

Arda Kaan Karabulut – 1. Sınıf

Çağrı Kağan Tosun -2. Sınıf

Sanem Yavan – 3. Sınıf

Aslı Gülden – 4. Sınıf