1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
CMPE185 Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş
1
2
3
IKT101 İktisada Giriş I
3
0
5
ENG121 Temel İngilizce I
4
0
3
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
MATH105 Analize Giriş (Türkçe)
3
0
5
IKT125 İktisat Tarihi
3
0
6
KAM105 Sosyolojiye Giriş
3
0
6
Toplam 19 2 30

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
IKT126 Araştırma Yöntemleri
3
0
7
IKT102 İktisada Giriş II
3
0
5
ISL102 Hukuka Giriş
3
0
5
ENG122 Temel İngilizce II
4
0
3
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II
2
0
2
MATH106 İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz (Türkçe)
3
0
5
HIST201 Uygarlık Tarihi
3
0
3
Toplam 21 0 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
IKT207 Makro İktisat Teorisi I
3
0
6
IKT209 Mikro İktisat Teorisi I
3
0
6
IKT213 Matematiksel İktisat
3
0
4
ENG221 Temel İngilizce III
3
0
3
ISL203 Muhasebe İlkeleri I
3
0
6
MATH293 Olasılık ve İstatistik I
3
0
5
Toplam 18 0 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
IKT208 Makro İktisat Teorisi II
3
0
6
IKT210 Mikro İktisat Teorisi II
3
0
6
IKT316 İktisadi Düşünceler Tarihi
3
0
4
ENG222 Temel İngilizce IV
3
0
3
ISL204 Muhasebe İlkeleri II
3
0
6
MATH294 Olasılık ve İstatistik II
3
0
5
Toplam 18 0 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
IKT301 Ekonometri I
3
0
6
ENG321 İş Yaşamı için Temel İngilizce I
3
0
3
IKT313 Uluslararası İktisat I
3
0
5
IKT303 Para Teorisi ve Politikası
3
0
6
Alan Dışı Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 5
Toplam 18 0 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
IKT302 Ekonometri II
3
0
6
IKT324 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası
3
0
6
IKT312 Kalkınma İktisadı
3
0
6
ENG322 İş Yaşamı için Temel İngilizce II
3
0
3
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 18 0 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
IKT401 Türkiye Ekonomisi
3
0
7
Alan Seçmeli 3 0 6
Alan Seçmeli 3 0 6
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 17 0 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
IKT407 İktisat Semineri
3
0
7
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
Alan Seçmeli 3 0 6