Prof. Dr. Tolga OMAY / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8696


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Doğrusal Olmayan Ekonometri, Kesirli Entegrasyon.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Nil Demet GÜNGÖR / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8649


Lisans: University of Ottawa Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uygulamalı Ekonometri, İşgücü Piyasaları, Göç Ekonomisi, Gelir Dağılımı, Eğitim Sistemleri, Çevre Ekonomisi ve Politikaları, Beşeri Sermaye ve Ekonomik Kalkınma, Yüksek Öğrenim Piyasaları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Can KÜÇÜKER / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8663


Lisans: Kırıkkale Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ekonometri, Zaman Serileri, Politik Ekonomi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Mehmet Fatih EKİNCİ

/ +90 (312) 586 8217


Lisans: Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Rochester Üniversitesi (New York)

Araştırma Konuları : Uluslararası İktisat, Makroekonomik Teori ve Parasal İktisat.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Doç. Dr. Mehmet Gürsan ŞENALP

/ +90 (312) 586 8653


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uluslararası Politik İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, İktisat Tarihi, Siyasal İktisat Kuramları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Eşref Uğur ÇELİK

/ +90 (312) 586 8435


Lisans, Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Endeksleme, Makroekonomik Performans, Sosyo-Politik Performans, Ekonomik Büyüme, Kalkınma, Kurumlar, Politik Ekonomi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Esra ŞENGÖR ŞENALP

/ +90 (312) 586 8630


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Parasal Ekonomi, Makroiktisat, Makro Finans, Endüstriyel Organizasyon, Uygulamalı Ekonometri, Uygulamalı Zaman Serileri Ekonometrisi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Özge ÇAMALAN

/ +90 (312) 586 8667


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Zaman Serileri, Ekonometri.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. İhsan ÇELEN

/ +90 (312) 586 8613


Araştırma Konuları : Mikro İktisat, Oyun Teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Onur ÖZGÜN

/ +90 (312) 586 8272


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İktisat Tarihi, Politik Ekonomi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Duygu ONAY

/ +90 (312) 586 8969


Lisans: Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Devam Ediyor)

Araştırma Konuları : Davranışsal iktisat, Nöro ekonomi, İş gücü ekonomisi.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Hüseyin Sinan SÖNMEZ / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Caen Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Paris Üniversitesi-Nanterre

Araştırma Konuları : Küresel Politik İktisat, Kamu Ekonomisi/Maliyesi, Kamusal Seçiş, Maliye Politikası.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Meltem BAĞIŞ AKKAYA

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Essex

Araştırma Konuları : Dijital Ekonomi, Regülasyon ve Rekabet, Rekabet İktisadı ve Avrupa Birliği Hukuku.