Doç. Dr. Özgür BOR / Bölüm Başkanı

ozgur.bor@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8636


Lisans: Bilkent Üniversitesi, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Tarım iktisadı, Politik ekonomi.

Prof. Dr. Tolga OMAY

tolga.omay@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8696


Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

sinan.sonmez@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8617


Lisans: Caen Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Paris Üniversitesi-Nanterre,

Dr. Öğr. Üyesi Elif KALAYCI / Bölüm Başk. Yard.

elif.kalayci@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8650


Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Yüksek Lisans: Texas A&M Üniversitesi, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Verimlilik, Girişimcilik, Dijital Bölünme, Araştırma Geliştirme, Endüstriyel Organizasyon, Ekonomik Kalkınma, Girişimcilik.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gürsan ŞENALP / Bölüm Başk. Yard.

gursan.senalp@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8653


Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Uluslararası Politik İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, İktisat Tarihi, Siyasal İktisat Kuramları.

Dr. Öğr. Üyesi Nil GÜNGÖR

nil.gungor@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8649


Lisans: University of Ottawa, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Uygulamalı Ekonometri, İşgücü Piyasaları, Göç Ekonomisi, Gelir Dağılımı, Eğitim Sistemleri, Çevre Ekonomisi ve Politikaları, Beşeri Sermaye ve Ekonomik Kalkınma, Yüksek Öğrenim Piyasaları.

Dr. Öğr. Üyesi Belgi TURAN

belgi.turan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8667


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: University of Houston,

Araştırma Konuları : Beşeri Sermaye ve Ekonomik Kalkınma.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih EKİNCİ

fatih.ekinci@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Esra ŞENALP

esra.sengor@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8630


Lisans: Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Parasal Ekonomi, Makroiktisat, Makro Finans, Endüstriyel Organizasyon, Uygulamalı Ekonometri, Uygulamalı Zaman Serileri Ekonometrisi.

Öğr. Gör. Dr. Eşref ÇELİK

esref.celik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8840


Lisans: Atılım Üniversitesi, Lisans: Atılım Üniversitesi, Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi, Doktora: Atılım Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Endeksleme, Makroekonomik Performans, Sosyo-Politik Performans, Ekonomik Büyüme, Kalkınma, Kurumlar, Politik Ekonomi.

Arş. Gör. Mustafa KÜÇÜKER

mustafa.kucuker@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8663