Doç. Dr. Özgür BOR / Bölüm Başkanı

ozgur.bor@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8636


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tarım iktisadı, Politik ekonomi.

Prof. Dr. Tolga OMAY

tolga.omay@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8696


Prof. Dr. Hüseyin SÖNMEZ / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

sinan.sonmez@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8617


Lisans: Caen Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Paris Üniversitesi-Nanterre

Araştırma Konuları : Küresel Politik İktisat, Kamu Ekonomisi/Maliyesi, Kamusal Seçiş, Maliye Politikası.

Dr. Öğr. Üyesi Elif KALAYCI / Bölüm Başk. Yard.

elif.kalayci@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8650


Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans: Texas A&M Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Verimlilik, Girişimcilik, Dijital Bölünme, Araştırma Geliştirme, Endüstriyel Organizasyon, Ekonomik Kalkınma, Girişimcilik.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gürsan ŞENALP / Bölüm Başk. Yard.

gursan.senalp@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8653


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uluslararası Politik İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, İktisat Tarihi, Siyasal İktisat Kuramları.

Dr. Öğr. Üyesi Nil Demet GÜNGÖR

nil.gungor@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8649


Lisans: University of Ottawa Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uygulamalı Ekonometri, İşgücü Piyasaları, Göç Ekonomisi, Gelir Dağılımı, Eğitim Sistemleri, Çevre Ekonomisi ve Politikaları, Beşeri Sermaye ve Ekonomik Kalkınma, Yüksek Öğrenim Piyasaları.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih EKİNCİ

fatih.ekinci@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülserim ÖZCAN

gulserim.ozcan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8650


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Makroekonomik Teori ve Parasal İktisat.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Öğr. Gör. Dr. Esra ŞENALP

esra.sengor@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8630


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Parasal Ekonomi, Makroiktisat, Makro Finans, Endüstriyel Organizasyon, Uygulamalı Ekonometri, Uygulamalı Zaman Serileri Ekonometrisi.

Dr. Eşref Uğur ÇELİK

esref.celik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8840


Lisans, Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Endeksleme, Makroekonomik Performans, Sosyo-Politik Performans, Ekonomik Büyüme, Kalkınma, Kurumlar, Politik Ekonomi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Mustafa Can KÜÇÜKER

mustafa.kucuker@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8663


Detaylı Özgeçmiş