Dr. Öğr. Üyesi Evren TURAL

Grafik Tasarımı Bölümü Türkiye örneklerinde olduğu gibi orta ölçekte bir grafik tasarım okuludur. Kontenjanların sınırlı tutulmasından olumlu olan etkilenen eğitim usta-çırak ilişkisini güçlü kılmaktadır.

İnsan, toplum ve çevre ile çok yönlü bir iletişimi ön gören grafik tasarım, eğitiminde çok yönlü olmak durumundadır.

Grafik Tasarım Bölümü, bu gerekliliği sağlayarak öğrencilerin kendilerinin çok yönlü gelişmelerine destek olmaktadır. Bilişim çağının vaz geçilmezi bir alan olarak, grafik tasarım yetkinliğinin edinildiği lisans programının dersleri tasarımın gerektirdiği çeşitli konularda bilgilenmeyi içermekte, tasarım kültürünü aktarmaktadır.

Dersler öğrencilerin ulusal ve uluslararası alanda yetkin tasarımcılar olmalarına katkı sağlamaktadır. Stüdyo pratiği ile yaz dönemlerinde basımevleri ve ajanslarda yapılan stajlarda edinilen pratik eğitim, kuram-pratik dengesini kurmaktadır.

Bağımsız ve özgür düşünmeyi yüreklendiren, kişi haklarını gözeten ve mesleğin evrensel ilkeleriyle tutarlı yetkinlikler kazanılmasına önem veren bir öğrenim ortamı sürdürülmektedir. Öğrencilerle kurulan iletişim sorumluk bilinciyle, özgürlük, saygı ve hoşgörü ile yürütülmektedir.