Bilgisayar Laboratuvarları LAB1-LAB2-LAB3-LAB4

Fakültenin (Mimarlık-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı)  tüm bölümlerinin ortak kullandığı toplam 110 öğrenci kapasiteli  4 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda, öğrencilerin bilgisayar tasarım programlarını etkin bir şekilde kullanmaları, tasarım alanlarında ihtiyaç duyulan tüm sayısal programları öğrenerek,  ileri teknolojiyle mesleki beceri ve bir anlayış yetkinliğine ulaşmaları hedeflenmektedir.

Fotoğraf Stüdyosu

Grafik Tasarımı Bölümü ve tüm üniversite öğrencilerine açık olan Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölümü’nde okutulmakta olan fotoğraf ve fotoğrafçılık konulu dersleri desteklemek amacıyla kurulmuştur. Öğrenciler fotoğraf sanatındaki tekniklere ve ekipman bilgisine sahip olmaktadır.

Kalıp Pozlama Atölyesi

Grafik Tasarımı Bölümü’nde okutulmakta olan Özgün Baskı ve Serigrafi konulu derslerin uygulamalı olarak yapılması için kurulmuştur. Kalıp Pozlama makinesinin bulunduğu atölyede baskı çalışmaları yapılmaktadır.

Çok Amaçlı Atölye

Özgün Baskı Tekniklerinin öğrenilmesi, sanatsal tasarımlara dönüştürülmesi ve baskı tekniklerinin grafik tasarımı içindeki yerini ve önemini kavratmak amaçlanmaktadır. Özellikle Grafik Tasarımı Bölümü’nde okutulmakta olan Özgün Baskı ve Serigrafi konulu derslerin uygulamalı olarak yapılması için kurulmuştur.