GRT101 - Grafik Tasarımında Temel Tasarım I (2 + 4) 10

Plastik sanatların temel öğeleri ve ilkeleri, tasarım elemanlarının (nokta, çizgi, leke, doku, renk, ışık- gölge, perspektif ve açık-koyu) ve tasarım ilkelerinin (uygunluk, birlik, egemen, zıtlık, denge tekrar yön, ölçü, aralık, değer, hareket, hiyerarşi) kullanılabileceği iki boyutlu çalışmaların yaptırılması.

GRT111 - Grafik Tasarımında Desen I (2 + 2) 7

Doğadan obje etütleri; modelden desen çalışmaları: alçı büst, tors, canlı modelden desen çizimleri; gövdelerde hareket planları: gövde çizimleri, gövdenin kübist formu, geometrik, sadeleştirilmiş, hareketli ve fonksiyonlu figürler; portre çizimleri; figüre kimlik kazandırma; figüre hareket kazandırma; hızlı çizim teknikleri.

GRT181 - Grafik Tasarım Programlarına Giriş (1 + 2) 5

Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator programlarına giriş; vektör ve piksel bazlı grafik işlemenin farklılıkları.

GRT112 - Grafik Tasarımında Desen II (2 + 2) 7

Doğadan obje etütleri; modelden desen çalışmaları: alçı büst, tors, canlı modelden desen çizimleri; gövdelerde hareket planları: gövde çizimleri, gövdenin kübist formu, geometrik, sadeleştirilmiş, hareketli ve fonksiyonlu figürler; portre çizimleri; figüre kimlik kazandırma; figüre hareket kazandırma; hızlı çizim teknikleri.

GRT142 - Sanat Tarihi (3 + 0) 4

İnsanın ilk ortaya çıkışından günümüze dek olan uygarlıkların sanatı, geçirmiş oldukları evreler ve sanat tarzları; sanatın oluşumunda ve gelişiminde insanın yaşadığı doğal çevre, sosyo-ekonomik yapı, siyasi ve sosyal düzen, teknoloji, din ve uygarlıkların birbirleriyle olan ilişkileri ve etkileşimleri; prehistorik, protohistorik, Erken Tarih ve

GRT114 - Form İnşa (1 + 2) 4

Tasarımı oluşturan temel tasarım öğelerinin tasarım ilke ve yöntemleri paralelinde üç boyutlu olarak kavratılması; üç boyutlu tasarımların farklı yapılardaki malzemeler üzerinden uygulatılması.

GRT102 - Grafik Tasarımında Temel Tasarım II (2 + 4) 10

Plastik sanatların temel öğeleri ve ilkeleri; tasarım elemanlarının (nokta, çizgi, leke, doku, renk, ışık- gölge, perspektif ve açık-koyu) ve tasarım ilkelerinin (uygunluk, birlik, egemen, zıtlık, denge tekrar yön, ölçü, aralık, değer, hareket, hiyerarşi) kullanılabileceği iki boyutlu renkli çalışmaların yaptırılması.

GRT201 - Grafik Tasarım I (2 + 4) 10

Grafik anlatım dili; grafik anlatım teknikleri, görsel malzeme ve tekniği; simgesel ve kavramsal grafik tasarım çalışmaları ( piktogram-kurum kimlik çalışmaları v.b); grafik tasarım içindeki problem çözüm teknikleri; soruna yaklaşım, araştırma, analiz, sentez aşamalarıyla kompozisyon bilgisi verilir ve kompozisyon çalışmaları; renk bilgisi.

GRT221 - Tipografi (1 + 2) 5

Tipografinin önemi ve tarihi; yazı ve hayatımızdaki yeri hakkında genel bilgi; tarihten çeşitli yazı karakterleri ve bu yazı karakterleri ile serbest kompozisyonlar; renk, ebat, birim tekrar ile kompozisyonda ritim, denge, hiyerarşi gibi ögeler.

GRT223 - Bilgisayarla Tasarım I (1 + 2) 5

Güncel grafik tasarım programlarının tasarım sürecine nasıl dahil olduğu ve temel özellikleri; Photoshop programının mantığı, çalışma şekli, temel dosya formatları gibi temel düzey bilgiler.

GRT313 - Özgün Baskı I (1 + 2) 4

Baskı resim tarihi ve baskı resim sanatçıları; bu sanatçıların özgün teknikleri; doğal ya da insan yapısı materyallerle monotipi baskı çalışmaları; baskı resmin mantığı; yüksek baskı tekniklerinden linol baskı ve ağaç baskı teknikleri ile bireysel ve grup çalışmaları yapılması.

GRT314 - Özgün Baskı II (1 + 2) 4

Serigrafi baskı tekniği ile üretilen sanatsal ve endüstriyel çalışmalar; baskı hazırlık, kalıp pozlama ve baskı süreçleri; geleneksel yöntemler ve bilgisayar ortamında hazırlanan tasarımlar, tek renk ve çok renkli baskı teknikleri; Exlibris ve miniprint çalışmaları ile öğrenilen tekniklerin hatasız biçimde uygulanması.

GRT488 - Yaratıcı İletişim (1 + 2) 4

Reklamcılık dünyasında yaşayan kavramlar; reklam ajansında çalışan kişiler, görev tanımları ve ilişkileri; reklamda yaratıcılığın a b c?si; brief, yaratıcı brief, basın ilanı, reklam filmi; bir brief üzerinde basın ilanı, reklam filmi; bir kampanya hazırlanması ve sunumu.

GRT322 - Sayısal İllüstrasyon (1 + 2) 4

Bilgisayar ortamında illüstrasyonun mantığı; renk ve katman özellikleri, ışık ve doku etkisi gibi farklı bilgilerle bir illüstrasyonun nasıl oluşturulacağı; reklam sektörüne yönelik çeşitli ürünler; tablet ile dijital çizim, serbest illüstrasyon gibi farklı yaklaşımlar.

GRT374 - Endüstri Grafiği (1 + 2) 4

Endüstride grafiğin kullanım alanları, endüstri ürünlerinde ve endüstri işletmelerinde, elektronik araç ve gereçlerde grafik işaret ve sembollerinin ergonomik tasarımı.

GRT286 - Grafik Öyküleme (1 + 2) 4

Grafik öyküleme kapsamındaki konuların tarihçesi, türleri ve örnekleri; grafik öyküleme yöntem ve teknikleri ve uygulamalar.

GRT232 - Tanıtım Fotoğrafçılığı (1 + 2) 4

Tanıtım (reklam) fotografı alanında karşılaşılan tasarıma dönük problemlere çözüm getirilmesi; serbest anlatımlı ve amaca yönelik projelerin üretilmesi; tasarım öge ve ilkeleri; tanıtım alanında fotografik anlatımı güçlü araştırma ve uygulamalar; farklı kullanım alanları için fotografik tasarım ve uygulamalar; basit Photoshop uygulamaları.

GRT454 - Deneysel Tasarım (1 + 2) 4

Grafik tasarımda yaratıcı fikirler bulma; deneysel ortam yaratma; tasarımcı kimliğiyle düşünme ve araştırma; problem oluşturma ve tanımlama; çözüme yönelik etkili ve denenmemiş fikirler bulma; hızlı düşünme ve fikir bulma; fikirlerin ifadesinde farklı sunum teknikleri geliştirme; tasarımları uygulama.

GRT113 - Teknik Resim ve Perspektif (1 + 2) 4

Çizim aletleri, kullanma esasları, yazı ve çizim teknikleri; standart yazı ve harf uygulamalar; iki boyutlu geometrik çizimler, düzgün çokgen, spiral ve ovallerin çizimleri; paralel dik izdüşüm yöntemiyle tasarlanan her objenin gerçek görünüşlerinin temel izdüşüm düzlemlerinde elde edilmesi, bu görünüşlerin ölçümlendirme ilkeleri ve simgeleri; para

GRT162 - Artistik Anatomi (1 + 2) 4

Bölgesel yüzeysel anatomi, üst ve alt eksremite, gövde baş-boyun oranları; iskelet, kas ve canlı model çizimleri.

GRT261 - Renk ve Kompozisyon (1 + 2) 4

Rengin tanımı ve oluşumu, ışık renkler ve pigment renkler, renk teorileri, renk psikolojisi, renk sosyolojisi; ana renkler, ara renkler, simultan (yanıltıcı) renkler, komplemanter (tamamlayıcı) ve soğuk-sıcak renkler.

GRT271 - Görsel Tasarımda Ses, Müzik ve Efekt (1 + 2) 4

Görsel tasarımda ses ve müzik kullanımı; müzikal farkındalık; klasik batı müziği tarihine bir bakış, modern müzik, elektronik müzik, alternatif türler ve efekt çeşitleri; vaka analizleri ve uygulamalarla müzikal farkındalıkları bir dile dönüştürme becerisi kazandırmaya yönelik çalışmalar.

GRT282 - Modelaj ve Maket (1 + 2) 4

Tasarımı oluşturan temel kavramların tasarım ilke ve yöntemleri paralelinde üç boyutlu olarak kavratılması; yYüzeyde iki boyutlu olarak tasarlanmış tasarımların üç boyutlu tasarımlarının ve maketlerinin farklı yapılardaki malzemeler üzerinden uygulatılması.

GRT331 - Basım Teknik Ve Yöntemleri (1 + 2) 4

Basımcılığın tarihçesi, Türkiye?de basımcılık, baskı türleri, yüksek baskı, tipo baskı, flesko baskı, sıcak dizgi (linotype, monotype), klişe, düz baskı, ofset baskı, web ofset, çukur baskı, tifdruk baskı, delikli baskı, serigrafi, baskı öncesi hazırlıklar, forma hesabı, renk ayrımı, montaj, kalıp, baskı sonrası katlama (kırım), harmanlama, dikiş (

GRT461 - Uygulamalı Plastik Sanatlar (1 + 2) 4

Plastik sanatların tarihsel gelişimleriyle birlikte şekillenen özellikleri; klasik ressamların çalışmalarından kopyalar yapılması; kuru boya, pastel, akrilik, suluboya, kolaj ve yağlıboya tekniklerinin malzeme bilgileriyle beraber uygulamaları ve 3 boyutlu tasarım teknikleri.

GRT361 - Çağdaş Sanat Atölye (1 + 2) 4

Geliştirilen kavramların görsel sanatın temel prensipleriyle, farklı malzeme seçenek ve sunum yöntemleriyle uygulanması.

GRT378 - Sosyal Medya Tasarımı (1 + 2) 4

Sosyal medyanın tanıtım ve reklam amaçlı kullanım olanakları; blog oluşturup bu blogların etkili kullanımı; web ortamında ticari ürün yönetimi ve web sitelerini sosyal medya uyumlu hale getirme.

GRT364 - Yaratıcı Metin Yazarlığı (1 + 2) 4

Yaratıcılık ve yaratıcı metin yazarlığına yönelik uygulamalı çalışmalar ve kuramsal eğitim; üretilen yapılan tartışmalar ve profesyonel yazarlardan alınan eleştiriler doğrultusunda değerlendirilmesi; öğrencilerin dijital medya yazarlığı hakkında bilgilendirilmesi; bu bilgiler doğrultusunda blog hazırlanması.

GRT462 - Adli Sanat (1 + 2) 4

Adli sanat ile ilgili temel kavramlar; yüzün anatomik ve morfolojik yapısı; 2 ve 3 boyutlu yeniden yüzlendirme teknikleri; örnek çalışmalar ve pratik uygulamalar.

GRT231 - Fotoğrafçılık (1 + 2) 4

Fotoğraf makinesi ve çekim ekipmanları, aydınlatma teknikleri, kompozisyon bilgisi ve baskı öncesi bilgisayar ortamındaki işlemler.

GRT495 - Ortak Eğitim Uygulaması II (3 + 0) 6

Grafik Tasarımın pek çok farklı uygulama alanında edinilen akademik bilgi ve geliştirilen yaratıcı yeteneklerin reklam ve tanıtım sektörü içerisinde en verimli şekilde kullanılması ve sektörün hızla değişen ve gelişen ihtiyaçlarına aynı hızla çözüm üretme süreci.

GRT497 - Ortak Eğitim Uygulaması III (3 + 0) 6

Grafik Tasarımın pek çok farklı uygulama alanında edinilen akademik bilgi ve geliştirilen yaratıcı yeteneklerin reklam ve tanıtım sektörü içerisinde en verimli şekilde kullanılması ve sektörün hızla değişen ve gelişen ihtiyaçlarına aynı hızla çözüm üretme süreci.

GRT413 - Kaligrafi (1 + 2) 4

Temel yazı kuralları, harf yapıları, öznel font tasarımı, plastik sanatlarda yazı kullanabilme, güncel sanat akımlarının içerisinde yazının yeri.

GRT318 - Mekân Grafiği (1 + 2) 4

Grafik-tasarım-mekân ilişkisi, ihtiyaçlara göre mekân grafiği, bilgilendirme amaçlı mekân grafiği, mekânların detaylı analizi ve ihtiyaç tespitleri, kimliklendirme amaçlı mekân grafiği, ses ve hareketli görüntülerin kullanıldığı deneysel mekân grafikleri, sanatsal amaçlı enstalasyon ve yerleştirme uygulamaları.

GRT241 - Türk Sanat Tarihi (2 + 0) 3

Türk sanatının geçmişi, gelenekleri, ortaya çıkış süreci ve günümüze kadar geçirdiği evreler; toplumların kültür değerleri; Orta Asya (İslamiyet öncesi Türk sanatı), Beylikler ve Selçuklu Dönemi sanatı, Osmanlı Dönemi sanatı, Cumhuriyet Dönemi sanatı ve çağdaş Türk sanatı.

GRT242 - Grafik Tasarım Tarihi (2 + 0) 3

Grafik tasarım tarihi, ilk örnekleri; günümüze kadar olan zaman dilimi; Dünya`da ve Türkiye`de grafik sanatların gelişimi ve etkilenmiş olduğu sanat akımları.

GRT332 - Tasarım Psikolojisi (2 + 0) 3

Optik özellikler, görsel algılama, görsel düşünme, görsel uyarı, yanılsama ve Geştalt ilkeleri; görsel anlatım yöntemleri, bilinç-bilinçaltı algılamada bilgi ve deneyimin önemi gibi konular.

GRT333 - Göstergebilim (2 + 0) 3

İşaret, sembol, ikon, edinilmiş deneyler, görüntünün yorumu, biçimsel eleştiri, kavramsal eleştiri; bilinçaltı çalışması, fikir eskizlerinin oluşturulması, eskizlerin kavram ışığında birleştirilmesi; sonuç bileşimleri, mesajla örtüşme kıstasları.

GRT431 - Araştırma Teknikleri (2 + 0) 3

Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri, problem, amaç, önem, sayıtlı ve sınırlılıklar; bilimsel araştırmalarda izlenecek yöntemler, evren ve örneklem seçimi; grafik alanlarına ilişkin tez/proje önerisi hazırlanması.

GRT485 - Sanat ve Ütopya (2 + 0) 3

Ütopyanın ve sanatın tanımı, ütopya içinde sanat, sanat yoluyla ütopyacı düşünme yöntemleri, ütopyanın ve ütopyacı düşüncenin kullanıldığı alanlar; örnek filmler, örnek edebi kitaplar; ütopyacı düşünme teknikleri.

GRT476 - Ajans İşletme (2 + 0) 3

Bir grafik ajansının açılması; yasalar, yönetmelikler, grafik ajansının teşkilat şeması, birimler, donanım araç ve gereçleri, iş akışı, işveren-ajans ilişkileri; grafik projelerinin maliyet açısından değerlendirilmesi, proje ile ilgili malzeme, araç-gereç ve birim fiyatlarına göre analizleri ve maliyet hesapları.

GRT491 - Sanat Sosyolojisi (2 + 0) 3

Sanat ve toplum kavramlarına toplu bir bakış; sanat yapıtı, toplum ve sanatçı-toplum ilişkilerinin biçimleri; sanatın toplumsal tarihi ve güncel yansımaları; sanatı ve sanatçıları etkileyen toplumsal öğeler; sanat kurumları, sanatta yeni teknolojiler ve ekonomik etkenler; sanat piyasası olarak adlandırılan konumda sanat yapıtlarının üretimi ve tüke

GRT492 - Tasarım Analizi (2 + 0) 3

Tasarımın tanımı; basılı ve dijital mecralarda tasarım öğelerinin kullanılışı; çalışmaların tasarımın tanımından yola çıkılarak değerlendirilmesi; özgün tasarımların ve güçlü mesajların ortaya çıkmasındaki değişkenler.

GRT494 - Güncel Sanat ve Yorumu (2 + 0) 3

Güncel ve çağdaş sanatın akım ve tutumları; sanata yön veren uluslararas bienal, trienal ve dokümanter dosyalar ve kavramlar.

GRT432 - Pazarlama İletişim ve Reklam (2 + 0) 3

"Reklamcılığın tarihsel gelişimi, temel kavramlar, medya, toplum, reklama yönelik uygulama yöntemlerinde amaca uygun işlevsellik, reklamı yapılacak konuyla ilgili bilgilenmek için gereken hiyerarşik yapının oluşması, reklamın tanımı ve iletişim, reklamın konuya ve türüne göre sınıflandırılması, reklam grafiğinin üretim dili ve teknolojileri

GRT284 - Çağdaş Sanat Akımları (2 + 0) 3

Birinci Dünya Savaşı sonrasında yenidünya düzeni, bilim ve teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sanat akımlarının toplumsal gelişmelerle ilişkileri; Dadaizm, Sürrealizm, Süprematizm, Kübizm, Pop Art, Op Art, Hepening, Kavramsal Sanat, Video Sanatı, Aksiyon Resmi, Art and Craft, Enstalasyon, Konstrüktivizm, Kinetik Sanat ve diğer çağdaş sana

GRT498 - Sanat Felsefesi (2 + 0) 3

Antik Yunan?dan günümüze kadar gelen sanatın ve güzel'in düşünsel yapısı; görsel sanatlarda sanat felsefesi ve estetiğin irdelenişi; estetik konseptler ve yansıtma biçimleri.

GRT243 - Mitoloji ve İkonografi (2 + 0) 3

Mitolojinin doğuşu, anlamı ve etkileri, mit türleri, klasik mitoloji ve Dünya mitolojileri; mitoloji ve sanat; mitoloji, kültür ve ideoloji, mitoloji ve tasarım konuları.

GRT493 - Ortak Eğitim Uygulaması I (2 + 0) 3

Grafik Tasarımın pek çok farklı uygulama alanında edinilen akademik bilgi ve geliştirilen yaratıcı yeteneklerin reklam ve tanıtım sektörü içerisinde en verimli şekilde kullanılması ve sektörün hızla değişen ve gelişen ihtiyaçlarına aynı hızla çözüm üretme süreci.

GRT213 - Estetiğe Giriş (2 + 0) 3

Bir disiplin olarak estetik, felsefi anlamda sanatın ve sanatsal üretimin irdelenmesi.

GRT317 - Görüntü Estetiği (2 + 0) 3

Primitif sanatlardan başlayarak klasik dönem resimleri ve dönemsel estetik anlayışları;akımların imge estetiği bağlamında benzerlikleri,farklılıkları;fotoğrafın ortaya çıkışı,estetik anlayışta yarattığı devrim;fotoğraf estetiği, aydınlatma ve ışık estetiği; hareketli görüntünün ortaya çıkışı ve erken dönem sinema estetiği;beyazperdenin başyapıtları üzerinden sinema estetiğine giriş;siyah beyaz dönemden renkli döneme geçiş ve modern sinema estetiği;üç boyutlu görüntü estetiği;medya estetiği

GRT202 - Grafik Tasarım II (2 + 4) 10

Temel grafik sembolleri üzerinden, grafik tasarımda hacim ve boyut algısı oluşturulması ve temel düzeyde logo çalışmaları için ön hazırlıklar; somut ve soyut kavramların temel grafik disiplin içerisinde görselleştirilmesi.

GRT222 - Sayısal Tipografi (1 + 2) 5

Bilgisayar ortamında yazı kullanma, biçim ve leke olarak yazı karakterlerinin etkileri; harflerin etkileri ve metin örüntüsünün kullanımı; deneysel tasarımlar ve poster, dergi kapağı gibi tasarımlar.

GRT226 - Bilgisayarla Tasarım II (1 + 2) 5

Grafik tasarım programlarının tasarım sürecine nasıl etki ettiği ve birbirleri ile nasıl kullanılabildiği; Illustrator programı, vektörel tasarımın mantığı; çeşitli grafik ürünlerin tasarlanması.

GRT301 - Grafik Tasarım III (2 + 4) 10

Piktogram çalışmaları: stilizasyon yöntemiyle oluşturulmuş görsel bildirişim simgeleri projesi; herhangi bir kurum veya organizasyon için hazırlanmış piktogram seti tasarlama süreci; bilgilendirme tasarımı çalışmaları; piktogram çalışmalarında öğrenilen bilgilerin, temel tipografi bilgileri ile birleştirilip infogram oluşturulması.

GRT321 - İllüstrasyon (1 + 2) 5

Görsel iletişim/görsel anlatım aracı olarak illüstrasyonun uygulamalı olarak irdelenmesi; basılı medyadan seçilen illüstrasyon örneklerinin stil ve kişisel yaklaşımlarının tanımlanabilmesi amacı ile tartışılması ve analiz edilmesi; teknik ve sanatsal değerlendirmelerin çalışma içeriğini yansıtılması; belirlenen illüstratif dillerle verilecek proje

GRT325 - Masaüstü Yayımcılık (1 + 2) 5

Tasarım öncesi hazırlık süreci; sayfa rehber çizgilerinin ve görüntü arşivinin oluşturulması; Adobe InDesign programı, sayfa özelliklerinin ayarlanması, görüntü ve metin çağırma, master sayfa oluşturulması ve özellikleri, kelime ve paragraf ayarları, renk özellikleri, baskıya hazırlık ve baskı işlemleri.

GRT399 - Staj I (0 + 0) 6

Üretim alanında 20 iş günü staj.

GRT302 - Grafik Tasarım IV (2 + 4) 10

Bir kurumun değişmez yüzü olacak logo kavramı üzerinden her türlü görsel kimlik çalışmaları hazırlanması ve markanın temsil ettiği değerler üzerinden kurumsal yapının her türlü basılı ve görsel materyal tasarımı ile oluşturulması.

GRT326 - Web Grafik Tasarım I (1 + 2) 5

WWW ve Html kavramları açıklanır. Dosya türleri, görüntü formatları öğretilir. Web ortamına uygun görsel ögeler tasarlanır. Ayrıca bir web sitesi arayüzü tanımlanır, incelikleri öğretilir. Bunun sonucunda bir web sitesi arayüzü tasarlanır. Bu bilgiler üzerine flash programına temel bir giriş yapılır ve bir web reklamı tasarlanır.

GRT352 - Ambalaj Grafiği (1 + 2) 5

Üç boyutlu tasarım, etiket ve etiket formu tasarımı, ambalaj tasarımı ve renk psikoloji ilişkileri, kutu formu tasarımı, kağıt çeşitleri, gramajı, kesme ve katlama imkanları ve sınırlamaları, kesme ve katlama teknikleri, sektörel faktörler, konu ve sanayi bazında yapılan tercihler ve var olan sınırlamalar; kutu üretimi, kutu formları; serigrafik

GRT401 - Grafik Tasarım V (2 + 4) 10

İletişim amaçlı ve basılı medya ağırlıklı atölye çalışması; tipografi, imge, reklam fotoğrafı gibi grafik öğelerin iletişim amacıyla, hedef kitle gözetilerek bir bütün oluşturacak şekilde tasarlanması ve uygulanması.

GRT499 - Staj II (0 + 0) 6

Tasarım alanında 20 iş günü staj.

GRT452 - Portfolyo Tasarımı (2 + 2) 6

Portfolyonun hedef kitlesi ve sunulacak çalışmaların saptanması; sunum biçim ve tekniklerinin belirlenmesi; çalışmaların sunulması için yapılacak ön hazırlıklar; CV hazırlama ve farklı formatlarda profesyonel bir tasarımcı portfolyosu oluşturmaya ve iş yaşamına yönelik çalışmalarda tasarımcı-müşteri ilişkisini içeren uygulamalar.

GRT482 - Animasyon II (2 + 2) 6

Kişisel bir animasyon filmi projesi ve/veya kariyer hedefleri doğrultusunda tanımlanan animasyon üretimi çalışmalarının fikir aşamasından başlanarak gösterime sunulmasına kadar film yapımı sürecinin bütün evrelerinin belirlenen plan dâhilinde yürütülerek tamamlanması.

GRT474 - Bilgisayar Oyunları İçin Karakter ve Sahne Tasarımı (2 + 2) 6

Bir bilgisayar oyununun gerektirdiği oyun öğelerinin (game object) ve sahne (level) tasarımının teknik ve sanatsal bilgisi; oyun öğelerinin temel hareketleri.

GRT484 - Disiplinler Arası Medya Uygulamaları (2 + 2) 6

Adobe After Effects, Adobe Premiere, Photoshop, Illustrator ve 3Ds max programlarının birbirileriyle paralel şekilde kullanılarak bir müzik klibi ya da tanıtım filmi hazırlanma aşamaları; belli teknikler kullanarak çekim, efekt, renk düzeltme, senkronizasyon, montaj ve çıktı aşamaları.

GRT351 - Bilgilendirme Tasarımı (2 + 2) 6

Grafik tasarım dilinin kullanımı, vektör etkileşimli yazılımların sembol üretimi süresince kullanımı, pixel etkileşimli yazılımların görüntü işlem aşamasında ve grafik tasarımda kullanımı; kavramın aktüalite sistematiği içinde tasarımı, güncel bilgilerin simge olarak kullanımı, profesyonel çözüm aşamaları: kavramın analizi, projeye aktarılması; gör

GRT376 - Web Grafik Tasarım II (2 + 2) 6

Adobe Photoshop ve İllustrator programı ile web arayüz tasarımı, Dreamweaver programı yardımı ile sayfa düzeni hazırlanması, HTML sayfalarının hazırlanması, web sitesi yapısı, font kullanımı, ana pencere, palet, kontrol paleti, araç kutusu, site penceresi, yeni site oluşturma, multimedia kavramı, multimediada kullanılan araçlar, site haritası, bağl

GRT481 - Animasyon I (2 + 2) 6

Animasyon ve animasyon teknikleri; Adobe After Effects programında Photoshop ya da Illustrator kullanarak 2 boyutlu karakter animasyonu; ağız senkronizasyonu ile seslendirme; kısa bir çizgi animasyon filmi hazırlanması.

GRT451 - İnteraktif Grafik Tasarımı (2 + 2) 6

Adobe Flash programı; oluşturulan tasarım objelerine animasyon katılması, kullanıcı ve izleyiciyle etkileşimli duruma getirilmesi; bir web sayfası ya da interaktif oyun oluşturulurken geçilen aşamalar.

GRT483 - 3DS Max Modelleme (2 + 2) 6

3 boyutlu modelleme kavramı, konunun amacı ve özellikleri; ülkemizden ve dünyadan 3 boyutlu tasarımlarla ilgili farklı alanlardan örnekler; sektörel örnekler ve 3 boyutlu modelleme yapım teknikleri.

GRT487 - Belgesel Film Yapımı (2 + 2) 6

Belgesel ve belgesel film kavramları, konu ile ilgili tarihsel gelişim; belgesel filmin amacı ve özellikleri; belgesel film türleri üzerine sunum projeleri.

GRT472 - Sinema ve TV Grafiği (2 + 2) 6

Adobe After Effects, Premiere ve 3Ds Max programları kullanarak profesyonel anlamda bir jenerik ya da seçime göre trailer hazırlanması; jenerikte kullanılan görsellerin video çekimleri, 3 boyutlu modellerin yapım aşamaları; Storyboard yapımı, video çekim teknikleri ve programlara entegrasyonu ile montaj aşaması ve çıktı alımı.

GRT478 - Görüntü ve Ses İşleme (2 + 2) 6

Bilgisayar ortamında sayısal görüntü, ses işleme ve montaj yöntemleri; durağan ve hareketli görsellerle kompozisyon hazırlama, kurguyu ve görsellerin ses ve efektlere bağlı değişimlerini yönetme.

GRT390 - Çizgi Roman I (2 + 2) 6

Çizgi roman tarihi, kuramsal çizgi roman bilgisi, geleneksel ve deneysel grafik öyküleme pratikleri, çizgi roman/grafik roman kapak ve iç kapak tasarımları, örnek inceleme ve yorumlama.

GRT490 - Çizgi Roman II (2 + 2) 6

Yeraltı çizgi romanı tarihi, alternatif çizgi roman tarihi, ana akım çizgi roman tarihi, kuramsal çizgi roman bilgisi, geleneksel ve deneysel grafik öyküleme pratikleri, çizgi roman/grafik roman kapak ve iç kapak tasarımları, örnek inceleme ve yorumlama.

GRT414 - Sanatçı Kitabı (2 + 2) 6

Kitabın tarihi, kitap sanatı ve sanatçı kitabı, sanatçı kitabı üretim yöntemleri, sanatçı kitabı tasarımı, sanatçı kitabı üretimi, sanatçı kitabı sergilenmesi.

GRT428 - Alternatif Fotoğrafçılık ve Karanlık Oda (2 + 2) 6

Fotoğraf tarihi, temel karanlık oda, karanlık odada siyah beyaz film yıkama pratikleri, agrandisör ile siyah beyaz fotoğraf baskı pratikleri, alternatif fotoğrafçılık bilgisi.

GRT402 - Grafik Tasarım VI (2 + 4) 10

Eğitim süreci boyunca edindikleri tasarım birikimi ışığında öğrencilerin gerçekleştirilebilir, somut ve birbiriyle bağdaşık çok parçalı bir proje geliştirerek hayata geçirmeleri. Tasarım öncesi analiz çalışması; hedef kitle analiz çalışması ve analizin grafik tasarım çerçevesinde kullanım biçimleri. Bir tasarım bürosu ile benzeşir şekilde işbölümü