Staj Bilgileri

*** STAJ SÜRECİ ; “ Staj Esasları” paralelinde oluşturulacaktır. Bu nedenle dikkatli okunması tavsiye edilir.

PDF  Dosyası İçindeki Staj Dosyası Evrakları: (Temiz çıktılar alınarak kullanılacak)

  • Staj Kuralları ve Dosya Hazırlama Esasları (S-1)

Staj Esasları Çerçevesinde Öncelikle Hazırlanacak Evraklar

  • İşyeri Staj Kabul Formu(EK-1)
  • Öğrenci Bilgi Formu (EK-3)

STAJ DOSYASI İÇİNDE YER ALACAK SAYFALAR

(Staj Bitiminde Şeffaf Kapaklı Kırmızı Telli Dosya Yapılarak Teslim Edilecek)

  • Ön ve Arka Kapak
  • İşyeri Staj Kabul Formu  (EK-1) / (S-1)
  • Staj Komisyonu  Onay Formu  (S-2)
  • 20 İşgünlük  Özet Staj Günleri  Formu (S-3,4)
  • Staj Uygulaması Günlük Açıklama Formları (S-5’ den,  minimum yirmi sayfa)
  • Staj Değerlendirme Formu (İmzalı Ve Kapalı zarf içinde olacak) (EK-2)

**GRT 214 STAJ-I  (Üretim Alanlarında)

     GRT 316 STAJ-II (Tasarım Alanında)  Y A P I L A C A K T I R.

Staj Kılavuzu (Doc)

Staj Dosyası Kapağı(PDF)

Staj Formları (PDF)