HEM505 - Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (2 + 0) 5

Araştırmanın aşamaları, araştırma probleminin belirlenmesi, araştırmanın planlanması, uygulaması, raporlanması ve yayınlanması süreci, araştırma ve yayın etiği.

LCM501 - Hareket Sistemi Anatomisi (2 + 2) 5

Hareket sistemi ile ilgili kemikler ve eklemler, hareketin aktif unsurlarını oluşturan kaslar ve anatomik açıdan kas kinezyolojisinin önemi, hareket sistemi ile ilgili olan kaslar anlatılarak hareketin tüm aktif ve pasif unsurlarının klinik anatomisi.

LCM502 - Hareket Sistemi Fizyolojisi (2 + 2) 5

Hücre fizyolojisi, hücre yapısı, hücre organellerinin fizyolojisi ve hareket sistemi, iskelet kasının moleküler yapısı, iskelet kası fonksiyonlarının fizyolojik önemi ve hareket sistemi ile ilişkilendirilmesi, iskelet kasının metabolizması, egzersiz fizyolojisi.

LCM503 - Hareketin Nöromotor Kontrolü (2 + 2) 5

Propriosepsiyon duyusu ve hareket için gerekli olan başlıca somatosensör reseptörler, yaşam boyunca meydana gelen hareketin sinirsel kontrolündeki önemli değişiklikler ile bunların nasıl oluştuğu, artmış ve azalmış kas kullanımı ile nöromotor adaptasyona katkıda bulunan nöral faktörler.

LCM504 - Seminer (0 + 0) 5

Alana özel literatür tarama ve bu tarama sonrasında elde edilen bilimsel bilgi ve verilerinin bir plan çerçevesinde sunulması, öğrenme ve öğretme stratejileri.

LCM599 - Yüksek Lisans Tez Çalışması (0 + 0) 80

Tez çalışmasına ilişkin literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını rapor etme/sunma.

LCM505 - Hareket Sistemi Histopatolojisi (2 + 2) 5

Kemikler, eklemler, kaslar ve periferik sinir sisteminin normal histolojik yapısı, gelişimsel ve edinimsel kemik ve kıkırdak hastalıkları, kemik kırıklarında iyileşmenin histopatolojik olarak değerlendirilmesi, osteonekroz, osteomyelit, kemik tümörleri.

LCM506 - Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Hareket (2 + 2) 5

Kas iskelet sistemine dahil olan yapıların ortopedist gözüyle yapısı ve işlevleri, ortopedik yaklaşımla hareketin temelleri, kas iskelet sistemi yaralanmalarının hareket üzerine olan etkileri.

LCM507 - Hareket Sistemi ve Enfeksiyonlar (2 + 2) 5

Bölge enfeksiyonu ile ilişkili kas dejenerasyonu, lenfanjit, temel laboratuvar testleri, sinoviyal sıvı incelemesi, antibiyotik kullanımı, lokal antibiyotik ve antiseptik tedavileri, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve enfeksiyon hastalıklarından korunma konusunda önleyici stratejiler.

LCM508 - Kardiyovasküler Sistem ve Egzersiz (2 + 2) 5

Kardiyovasküler ve solunum sistemi patolojilerin sınıflandırılması, kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıklarında semptomlar, kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıklarda tanı yöntemleri ve temel laboratuvar testleri.

LCM509 - Hareket Sistemi Farmakolojisi (2 + 2) 5

Lokomotor sistem hastalıklarında ortaya çıkan semptomlar, lokomotor sistem hastalıklarının teşhisi, hastalığı modifiye eden anti romatizmal ilaçlar, biyolojik anti romatizmal ilaçlar, kemik rezorbsiyonu inhibitörleri, osteoporoz tedavisine genel yaklaşımlar, büyüme hormonu ve bu hormonun antagonistleri, kas gevşetici ilaçlar.

LCM510 - Temel Biyomekanik (2 + 2) 5

Temel mekanik bilgileri (kuvvet, moment, dönme hareketi gibi) ve bu temel bilgilerin insan vücudu üzerinde uygulaması.

LCM511 - Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hareket (2 + 2) 5

Sinir sisteminin sık rastlanılan hastalıkları ve hareket bilimi bakımından ortaya çıkan semptomları, bu tür hastalıklarda tedavide uygulanabilecek olan yaklaşımlar.