MFGE589 - Mezuniyet Semineri (2 + 0) 5

Tez savunmasından en az bir dönem önce öğrencilerin tez çalışmalarına yönelik bir sunum hazırlaması.

MFGE597 - Yüksek Lisans Tezi (0 + 0) 80

Geliştirilen araştırma çalışmasının uygulanması, testleri ve doğrulanması, tezin yazılması