MFGE500 - Bitirme Projesi (0 + 0) 40

Seçilen konuyla ilgili literatür taraması, parça, işlem ya da deneyin ön analizinin ve tasarımının gerçekleştirilmesi, mühendislik formatında belgelenmesi, proje gelişiminin sunulması.