Misyon
İmalat mühendisliği alanında, aldığı dersler ve yaptığı araştırmalar ile AR-GE kültürünü içselleştiren ve uygulama potansiyeline sahip imalat mühendisleri yetiştirmek ve ülkemizin teknolojik altyapısına katkıda bulunmak.

Vizyon
İmalat mühendisliği alanında, çağdaş lisansüstü ders programları, kurduğu laboratuvar ve merkezler ile disiplinlerarası ve uluslararası bir yaklaşımla alanında öncü bir cazibe merkezi olmak