Aranan Kriterler ve Puanlama
 

ADAYLIK KRİTERLERİ VE BAŞVURU İÇİN GEREKENLER

 1. Üçüncü dönem veya daha üst dönem lisans öğrencisi olmak (yatay ve dikey geçiş öğrencileri bölümlerinde en az iki dönem tamamlamış olmalı).
 2. Genel not ortalaması güz dönem sonu itibarı ile en az 2,25 olmak.
 3. Atılım Üniversitesindeki eğitimi süresince disiplin cezası almamış olmak ve Atılım Üniversitesi yerleşkesine kendi aracıyla girmeye engel trafik cezası almamış olmak.
 4. Başvuru ilan edilen süre içerisinde Atılım Üniversitesi web sayfasında bulunan başvuru sistemi kullanılarak çevrimiçi olarak yapılmalı.
 5. Atılım Üniversitesi Akademik veya İdari personeli tarafından doldurulmuş 1 veya 2 referans mektubu (başvuru sistemi üzerinden) temin etmek.  İkiden fazla referans mektubu doldurulduğunda, sadece gönderilen ilk 2 mektup değerlendirilecek ve ortalaması alınacaktır.
 6. Bir Niyet Mektubu yazmak. Bunun için, aşağıdaki hususlara dikkat edilmeli.
  • Metin en az 250, en fazla 800 kelime olmalı,
  • Öğrenci kendini tanıtmalı.,
  • Atılım’ın İz Bırakan 50 Öğrencisi programına neden uygun olunduğu belirtilmeli,
  • Atılım’ın İz Bırakan 50 Öğrencisi başvurusunda Üniversite’de alınan eğitimin başvuru sahibine ne gibi katkılarının olduğu belirtilmeli,
  • Kişişel ilgi alanları ve gelecek hedefler anlatılmalı,
  • Başvuru sahibinin Atılım’ın İz Bırakan 50 Öğrencisinden biri seçilme durumunda Üniversite’ye ne gibi katkıları olacağı anlatılmalı.
 7. Adaylık kriterlerini taşıyan öğrenci programa en fazla iki kere seçilebilir ve iki kere seçilene kadar başvurma hakkına sahiptir.

PUANLAMA İÇİN KATEGORİLER

Değerlendirmeler beş kategoride toplam 100 puan üzerinden yapılır.  Her kategorinin toplam puana katkısı %20’dir.  Sadece üniversite eğitimi süresince yapılan faaliyetler kabul edilir ve her faaliyet belgelenmelidir.  Belgelerde tarih ve belgeyi verenin isim, unvan ve imzası veya mührü olmalı ve her belge sadece bir faaliyet için kullanılmalıdır.  Belgeler ilgili kategorilere göre başvuru sistemine yüklenmelidir.  Eksik bilgiler ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.  Çelişkili bilgi ve belgelerde Kurul kararı geçerlidir.

1. Akademik Başarı (En fazla 40 puan)

Genel Not Ortalaması (CGPA) Güz Dönemi sonu itibariyle 2.25 veya daha yüksek olmalı

2. Toplumsal /Sosyal Hizmet (En fazla 80 puan)

(Toplumsal/Sosyal Hizmet: Çevre, çocuk, dezavantajlı gruplar, hayvan, ihtiyaç sahipleri, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara yönelik çalışmaları kapsar.)

 1. Toplumsal/sosyal hizmet konularında faaliyette bulunmak (10 puan, en fazla 2 faaliyet)
 2. Toplumsal/sosyal hizmet topluluk veya kampanyalarında eski/yeni aktif üyelik (5 puan, en fazla 2 üyelik)
 3. Toplumsal/sosyal hizmet topluluk veya kampanyalarında mevcut aktif liderlik (15 puan, en fazla 2 liderlik görevi)
 4. Toplumsal/sosyal hizmet topluluk veya kampanyalarında eski aktif liderlik (10 puan, en fazla 2 liderlik görevi)

3.     Girişimcilik (En fazla 90 puan)

 1. Bu alanda üniversite içi veya dışı çalışmalarda bulunmuş olmak (5 puan, en fazla 2 çalışma)
 2. Bu alanda ödül almaya aday gösterilmiş veya başvuru yapmış olmak (5 puan, en fazla 2 adaylık)
 3. Bu alanda ödül almış olmak (10 puan, en fazla 2 ödül)
 4. Resmi kurumlar tarafından onaylanmış bir iş fikrine/iş planına sahip olmak (15 puan, en fazla 2 fikir/plan)
 5. Üniversite öğrencisi olduğu süre içerisinde ticari bir işletme kurmuş ve yönetmiş veya halen yönetiyor olmak (20 puan)

4.  Ders Dışı Önemli Üniversite Faaliyetleri (En fazla 180 puan)

(Sanat, kültür, spor ve akademik öğrenci kulüp veya topluluklarında faaliyetler)

 1. Öğrenci Kulüp veya Topluluklarında mevcut aktif üyelik (10 puan, en fazla 2 üyelik)
 2. Öğrenci Kulüp veya Topluluklarında mevcut aktif yöneticilik/liderlik pozisyonu (15 puan, en fazla 2 aktif liderlik pozisyonu)
 3. Öğrenci Kulüp veya Topluluklarında eski aktif yöneticilik/liderlik pozisyonu (5 puan, en fazla 2 eski liderlik pozisyonu)
 4. Öğrenci yarışmalarına katılım, mevcut veya eski (5 puan, en fazla 2 katılım)
 5. Öğrenci yarışmalarında başarı, mevcut veya eski (20 puan, en fazla 2 başarı)
 6. Ders dışı Lisans Araştırma tecrübesi, mevcut veya eski (15 puan, en fazla 2 tecrübe)
 7. Üniversite’de Akran Lider olarak ve/veya Başarıyı Paylaşım Programında görev yapmak (15 puan, en fazla iki)
 8. Üniversite’nin akademik ve idari birimlerinde başarı ile çalışmış olmak veya çalışmak (5 puan, en fazla 2 görev)

5.     Diğer Önemli Faaliyetler (En fazla 130 puan)

 1. Üniversite’yi Üniversite dışında başarı ile temsil etmiş olmak veya etmek (15 puan, en fazla 2 temsil)
 2. Uluslararası değişim ve staj programlarına katılmak ve başarı ile tamamlamak (15 puan, en fazla 2 program)
 3. İngilizce dili dışında belgelendirilebilir ikinci veya üçüncü yabancı dil bilmek (her dil için 5 puan)
 4. Zorunlu stajların dışındaki staj ve iş deneyimleri (10 puan, en fazla 2 staj/iş deneyimi)
 5. Atılım Üniversitesi çift ana dal (10 puan) veya yan dal (5 puan) öğrencisi olmak
 6. Niyet Mektubu (en fazla 10 puan)
 7. Referans Mektubu (Atılım Üniversitesi akademik veya idari personeli tarafından bir veya en fazla iki adet Referans Mektubu yazılmalıdır. Toplam en fazla 10 puan, iki referans mektubu olduğunda puanların ortalaması alınacaktır)
 8. Kişisel gelişim,  mesleki veya akademik alanlarda sertifika veya katılım belgesi almak (5 puan, en fazla 2) 

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2845 [title_tr] => Kriterler ve Başvuru Belgeleri [title_en] => Required Criteria and Grading [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Aranan Kriterler ve Puanlama
 

ADAYLIK KRİTERLERİ VE BAŞVURU İÇİN GEREKENLER

 1. Üçüncü dönem veya daha üst dönem lisans öğrencisi olmak (yatay ve dikey geçiş öğrencileri bölümlerinde en az iki dönem tamamlamış olmalı).
 2. Genel not ortalaması güz dönem sonu itibarı ile en az 2,25 olmak.
 3. Atılım Üniversitesindeki eğitimi süresince disiplin cezası almamış olmak ve Atılım Üniversitesi yerleşkesine kendi aracıyla girmeye engel trafik cezası almamış olmak.
 4. Başvuru ilan edilen süre içerisinde Atılım Üniversitesi web sayfasında bulunan başvuru sistemi kullanılarak çevrimiçi olarak yapılmalı.
 5. Atılım Üniversitesi Akademik veya İdari personeli tarafından doldurulmuş 1 veya 2 referans mektubu (başvuru sistemi üzerinden) temin etmek.  İkiden fazla referans mektubu doldurulduğunda, sadece gönderilen ilk 2 mektup değerlendirilecek ve ortalaması alınacaktır.
 6. Bir Niyet Mektubu yazmak. Bunun için, aşağıdaki hususlara dikkat edilmeli.
  • Metin en az 250, en fazla 800 kelime olmalı,
  • Öğrenci kendini tanıtmalı.,
  • Atılım’ın İz Bırakan 50 Öğrencisi programına neden uygun olunduğu belirtilmeli,
  • Atılım’ın İz Bırakan 50 Öğrencisi başvurusunda Üniversite’de alınan eğitimin başvuru sahibine ne gibi katkılarının olduğu belirtilmeli,
  • Kişişel ilgi alanları ve gelecek hedefler anlatılmalı,
  • Başvuru sahibinin Atılım’ın İz Bırakan 50 Öğrencisinden biri seçilme durumunda Üniversite’ye ne gibi katkıları olacağı anlatılmalı.
 7. Adaylık kriterlerini taşıyan öğrenci programa en fazla iki kere seçilebilir ve iki kere seçilene kadar başvurma hakkına sahiptir.

PUANLAMA İÇİN KATEGORİLER

Değerlendirmeler beş kategoride toplam 100 puan üzerinden yapılır.  Her kategorinin toplam puana katkısı %20’dir.  Sadece üniversite eğitimi süresince yapılan faaliyetler kabul edilir ve her faaliyet belgelenmelidir.  Belgelerde tarih ve belgeyi verenin isim, unvan ve imzası veya mührü olmalı ve her belge sadece bir faaliyet için kullanılmalıdır.  Belgeler ilgili kategorilere göre başvuru sistemine yüklenmelidir.  Eksik bilgiler ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.  Çelişkili bilgi ve belgelerde Kurul kararı geçerlidir.

1. Akademik Başarı (En fazla 40 puan)

Genel Not Ortalaması (CGPA) Güz Dönemi sonu itibariyle 2.25 veya daha yüksek olmalı

2. Toplumsal /Sosyal Hizmet (En fazla 80 puan)

(Toplumsal/Sosyal Hizmet: Çevre, çocuk, dezavantajlı gruplar, hayvan, ihtiyaç sahipleri, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara yönelik çalışmaları kapsar.)

 1. Toplumsal/sosyal hizmet konularında faaliyette bulunmak (10 puan, en fazla 2 faaliyet)
 2. Toplumsal/sosyal hizmet topluluk veya kampanyalarında eski/yeni aktif üyelik (5 puan, en fazla 2 üyelik)
 3. Toplumsal/sosyal hizmet topluluk veya kampanyalarında mevcut aktif liderlik (15 puan, en fazla 2 liderlik görevi)
 4. Toplumsal/sosyal hizmet topluluk veya kampanyalarında eski aktif liderlik (10 puan, en fazla 2 liderlik görevi)

3.     Girişimcilik (En fazla 90 puan)

 1. Bu alanda üniversite içi veya dışı çalışmalarda bulunmuş olmak (5 puan, en fazla 2 çalışma)
 2. Bu alanda ödül almaya aday gösterilmiş veya başvuru yapmış olmak (5 puan, en fazla 2 adaylık)
 3. Bu alanda ödül almış olmak (10 puan, en fazla 2 ödül)
 4. Resmi kurumlar tarafından onaylanmış bir iş fikrine/iş planına sahip olmak (15 puan, en fazla 2 fikir/plan)
 5. Üniversite öğrencisi olduğu süre içerisinde ticari bir işletme kurmuş ve yönetmiş veya halen yönetiyor olmak (20 puan)

4.  Ders Dışı Önemli Üniversite Faaliyetleri (En fazla 180 puan)

(Sanat, kültür, spor ve akademik öğrenci kulüp veya topluluklarında faaliyetler)

 1. Öğrenci Kulüp veya Topluluklarında mevcut aktif üyelik (10 puan, en fazla 2 üyelik)
 2. Öğrenci Kulüp veya Topluluklarında mevcut aktif yöneticilik/liderlik pozisyonu (15 puan, en fazla 2 aktif liderlik pozisyonu)
 3. Öğrenci Kulüp veya Topluluklarında eski aktif yöneticilik/liderlik pozisyonu (5 puan, en fazla 2 eski liderlik pozisyonu)
 4. Öğrenci yarışmalarına katılım, mevcut veya eski (5 puan, en fazla 2 katılım)
 5. Öğrenci yarışmalarında başarı, mevcut veya eski (20 puan, en fazla 2 başarı)
 6. Ders dışı Lisans Araştırma tecrübesi, mevcut veya eski (15 puan, en fazla 2 tecrübe)
 7. Üniversite’de Akran Lider olarak ve/veya Başarıyı Paylaşım Programında görev yapmak (15 puan, en fazla iki)
 8. Üniversite’nin akademik ve idari birimlerinde başarı ile çalışmış olmak veya çalışmak (5 puan, en fazla 2 görev)

5.     Diğer Önemli Faaliyetler (En fazla 130 puan)

 1. Üniversite’yi Üniversite dışında başarı ile temsil etmiş olmak veya etmek (15 puan, en fazla 2 temsil)
 2. Uluslararası değişim ve staj programlarına katılmak ve başarı ile tamamlamak (15 puan, en fazla 2 program)
 3. İngilizce dili dışında belgelendirilebilir ikinci veya üçüncü yabancı dil bilmek (her dil için 5 puan)
 4. Zorunlu stajların dışındaki staj ve iş deneyimleri (10 puan, en fazla 2 staj/iş deneyimi)
 5. Atılım Üniversitesi çift ana dal (10 puan) veya yan dal (5 puan) öğrencisi olmak
 6. Niyet Mektubu (en fazla 10 puan)
 7. Referans Mektubu (Atılım Üniversitesi akademik veya idari personeli tarafından bir veya en fazla iki adet Referans Mektubu yazılmalıdır. Toplam en fazla 10 puan, iki referans mektubu olduğunda puanların ortalaması alınacaktır)
 8. Kişisel gelişim,  mesleki veya akademik alanlarda sertifika veya katılım belgesi almak (5 puan, en fazla 2) 

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Criteria and Scoring
 

APPLICATION CRITERIA AND CONDITIONS

Applicants must:

 1. Be a junior or senior undergraduate student (transferred students must complete a minimum of two semesters in their departments).
 2. Have a minimum GPA of 2.25 as of fall semester.
 3. Not receive any disciplinary punishment during their study at Atilim University and traffic ticket not allowing them to enter the campus by their own car.
 4. Apply to the program using the online application system within specified deadlines.
 5. Submit 1 or 2 reference letter(s) to be written by academic or administrative staff of the University.  If more than two reference letters are submitted, the first two letters shall be evaluated.
 6. Write a letter of intention. The letter of intention must:
  • Consist of a minimum of 250 and maximum 800 words;
  • Include self-introduction;
  • Explain the reason for being favorable for 50 Outstanding Students of Atilim program;
  • Explain the contributions of the education delivered by the university to the applicant;
  • Include personal interests and future targets;
  • Include the contributions to be made by the applicant, if s/he becomes one of 50 Outstanding Students of Atilim.
 7. Students meeting these criteria cannot be selected more than twice and can apply to the program until being selected twice.

CATEGORIES

Applicants are evaluated in five categories out of 100 points.  Each category has 20 points.  Only the activities carried out during university education shall be accepted on the condition that they are documented.  Documents must bear date, name, title, signature and/or stamp of issuing person/authority and each document can only be used for one activity.  Documents must be uploaded on category basis.  Missing documents and information shall not be evaluated. The Board shall make a decision about contradictory information and documents.

1. Academic Achievement (Maximum 40 points)

Having a minimum GPA of 2.25 as of fall semester.

2. Social service (max. 80 points)

(Community/Social Service: It covers the studies on environment, children, disadvantaged groups, animals, people in need, and social gender equality).

 1. Engaging in activities on community/social service (10 pts., max. 2 activities)
 2. Former/current active membership in community/social service societies or campaigns (5 pts., max. 2 memberships)
 3. Current active leadership in community/social service societies or campaigns (15 pts., max. 2 leadership duties)
 4. Former active leadership in community/social service societies or campaigns (10 pts, max. 2 leadership duties)

3.     Entrepreneurship (Maximum 90 points)

 1. Participating in entrepreneurship studies in or out of the university (5 pts., max. 2 studies)
 2. Nomination or application for a reward in entrepreneurship (5 pts., max. 2 nominations)
 3. Having an entrepreneurship award (10 pts., max. 2 rewards)
 4. Having a business idea/business plan approved by official institutions (15 pts., max. 2 ideas/plans)
 5. Launching and managing a business enterprise during university education or still managing a business enterprise (20 pts.)

4.  Extracurricular University Activities (Max. 180 points)

Activities in art, cultural, sports and academic clubs or societies as a student.

 1. Current active membership in student clubs or societies (10 pts., max. 2 memberships)
 2. Current active leadership/managership position in student clubs or societies (15 pts., max. 2 active leadership positions)
 3. Former active leadership/managership position in student clubs or societies (5 pts., max. 2 Former leadership positions)
 4. Participation in current or former student competitions (5 pts., max. 2 participations)
 5. Achievement in current or former student competitions (20 pts., max. 2 achievements)
 6. Current or former extracurricular Undergraduate Research experience (15 pts., max. 2 experiences)
 7. Take part in Peer Leader and/or Share the Success Program (15 pts., max. 2)
 8. Having worked or still working in academic and administrative units of the university (5 pts., max. 2 positions)

5.     Other Important Activities (Max. 130 points)

 1. Having represented or representing the university successfully out of the university (15 pts., max. 2 representations)
 2. Participating in and successfully completing international exchange and internship programs (15 pts., max. 2 programs)
 3. Speaking a documentable second or third foreign language except English (5 pts. for each language)
 4. Internship and work experience except for compulsory internship (10 pts., max. 2 internship/work experiences)
 5. Being a student of Atilim University Double Major Program (10 pts.) or Minor Program (5 pts.)
 6. Letter of Intent (max. 10 points)
 7. Reference Letter (Max. two Letters of Reference must be written by academic or administrative staff of Atilim University. Max. 10 pts., average of two reference letters shall be taken in case of multiple letters)
 8. Receiving certificate or participation document in personal development, occupational or academic fields (5 pts., max. 2) 

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 244 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-07 11:38:08 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:19 [parent_id] => [lft] => 5 [rgt] => 6 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => kriterler-ve-basvuru-belgeleri-1517410937 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 241 [name_tr] => Öğrenci Odaklı Programlar [url] => ## [type] => ) [1] => Array ( [id] => 244 [name_tr] => İz Bırakan 50 Öğrenci [url] => izbirakan50ogrenci [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2845 [title_tr] => Kriterler ve Başvuru Belgeleri [title_en] => Required Criteria and Grading [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Aranan Kriterler ve Puanlama<\/strong>
\n <\/p>\n\n

ADAYLIK KR\u0130TERLER\u0130 VE BA\u015eVURU \u0130Ç\u0130N GEREKENLER<\/strong><\/p>\n\n

  \n\t
 1. Üçüncü dönem veya daha üst dönem lisans ö\u011frencisi olmak (yatay ve dikey geçi\u015f ö\u011frencileri bölümlerinde en az iki dönem tamamlam\u0131\u015f olmal\u0131).<\/li>\n\t
 2. Genel not ortalamas\u0131 güz dönem sonu itibar\u0131 ile en az 2,25 olmak.<\/li>\n\t
 3. At\u0131l\u0131m Üniversitesindeki e\u011fitimi süresince disiplin cezas\u0131 almam\u0131\u015f olmak ve At\u0131l\u0131m Üniversitesi yerle\u015fkesine kendi arac\u0131yla girmeye engel trafik cezas\u0131 almam\u0131\u015f olmak.<\/li>\n\t
 4. Ba\u015fvuru ilan edilen süre içerisinde At\u0131l\u0131m Üniversitesi web sayfas\u0131nda bulunan ba\u015fvuru sistemi kullan\u0131larak çevrimiçi olarak yap\u0131lmal\u0131.<\/li>\n\t
 5. At\u0131l\u0131m Üniversitesi Akademik veya \u0130dari personeli taraf\u0131ndan doldurulmu\u015f 1 veya 2 referans mektubu (ba\u015fvuru sistemi üzerinden) temin etmek.  \u0130kiden fazla referans mektubu dolduruldu\u011funda, sadece gönderilen ilk 2 mektup de\u011ferlendirilecek ve ortalamas\u0131 al\u0131nacakt\u0131r.<\/li>\n\t
 6. Bir Niyet Mektubu yazmak. Bunun için, a\u015fa\u011f\u0131daki hususlara dikkat edilmeli.\n\t
   \n\t\t
  • Metin en az 250, en fazla 800 kelime olmal\u0131,<\/li>\n\t\t
  • Ö\u011frenci kendini tan\u0131tmal\u0131.,<\/li>\n\t\t
  • At\u0131l\u0131m’\u0131n \u0130z B\u0131rakan 50 Ö\u011frencisi program\u0131na neden uygun olundu\u011fu belirtilmeli,<\/li>\n\t\t
  • At\u0131l\u0131m’\u0131n \u0130z B\u0131rakan 50 Ö\u011frencisi ba\u015fvurusunda Üniversite’de al\u0131nan e\u011fitimin ba\u015fvuru sahibine ne gibi katk\u0131lar\u0131n\u0131n oldu\u011fu belirtilmeli,<\/li>\n\t\t
  • Ki\u015fi\u015fel ilgi alanlar\u0131 ve gelecek hedefler anlat\u0131lmal\u0131,<\/li>\n\t\t
  • Ba\u015fvuru sahibinin At\u0131l\u0131m’\u0131n \u0130z B\u0131rakan 50 Ö\u011frencisinden biri seçilme durumunda Üniversite’ye ne gibi katk\u0131lar\u0131 olaca\u011f\u0131 anlat\u0131lmal\u0131.<\/li>\n\t<\/ul>\n\t<\/li>\n\t
  • Adayl\u0131k kriterlerini ta\u015f\u0131yan ö\u011frenci programa en fazla iki kere seçilebilir ve iki kere seçilene kadar ba\u015fvurma hakk\u0131na sahiptir.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n

   PUANLAMA \u0130Ç\u0130N KATEGOR\u0130LER<\/strong><\/p>\n\n

   De\u011ferlendirmeler be\u015f kategoride toplam 100 puan üzerinden yap\u0131l\u0131r.  Her kategorinin toplam puana katk\u0131s\u0131 %20’dir.  Sadece üniversite e\u011fitimi süresince yap\u0131lan faaliyetler kabul edilir ve her faaliyet belgelenmelidir.  Belgelerde tarih ve belgeyi verenin isim, unvan ve imzas\u0131 veya mührü olmal\u0131 ve her belge sadece bir faaliyet için kullan\u0131lmal\u0131d\u0131r.  Belgeler ilgili kategorilere göre ba\u015fvuru sistemine yüklenmelidir.  Eksik bilgiler ve belgeler de\u011ferlendirmeye al\u0131nmaz.  Çeli\u015fkili bilgi ve belgelerde Kurul karar\u0131 geçerlidir.<\/p>\n\n

   1. Akademik Ba\u015far\u0131 (En fazla 40 puan)<\/strong><\/p>\n\n

   Genel Not Ortalamas\u0131 (CGPA) Güz Dönemi sonu itibariyle 2.25 veya daha yüksek olmal\u0131<\/p>\n\n

   2. Toplumsal \/Sosyal Hizmet (En fazla 80 puan)<\/strong><\/p>\n\n

   (Toplumsal\/Sosyal Hizmet: Çevre, çocuk, dezavantajl\u0131 gruplar, hayvan, ihtiyaç sahipleri, toplumsal cinsiyet e\u015fitli\u011fi gibi konulara yönelik çal\u0131\u015fmalar\u0131 kapsar.)<\/p>\n\n

    \n\t
   1. Toplumsal\/sosyal hizmet konular\u0131nda faaliyette bulunmak (10 puan, en fazla 2 faaliyet)<\/li>\n\t
   2. Toplumsal\/sosyal hizmet topluluk veya kampanyalar\u0131nda eski\/yeni aktif üyelik (5 puan, en fazla 2 üyelik)<\/li>\n\t
   3. Toplumsal\/sosyal hizmet topluluk veya kampanyalar\u0131nda mevcut aktif liderlik (15 puan, en fazla 2 liderlik görevi)<\/li>\n\t
   4. Toplumsal\/sosyal hizmet topluluk veya kampanyalar\u0131nda eski aktif liderlik (10 puan, en fazla 2 liderlik görevi)<\/li>\n<\/ol>\n\n

    3.     Giri\u015fimcilik (En fazla 90 puan)<\/strong><\/p>\n\n

     \n\t
    1. Bu alanda üniversite içi veya d\u0131\u015f\u0131 çal\u0131\u015fmalarda bulunmu\u015f olmak (5 puan, en fazla 2 çal\u0131\u015fma)<\/li>\n\t
    2. Bu alanda ödül almaya aday gösterilmi\u015f veya ba\u015fvuru yapm\u0131\u015f olmak (5 puan, en fazla 2 adayl\u0131k)<\/li>\n\t
    3. Bu alanda ödül alm\u0131\u015f olmak (10 puan, en fazla 2 ödül)<\/li>\n\t
    4. Resmi kurumlar taraf\u0131ndan onaylanm\u0131\u015f bir i\u015f fikrine\/i\u015f plan\u0131na sahip olmak (15 puan, en fazla 2 fikir\/plan)<\/li>\n\t
    5. Üniversite ö\u011frencisi oldu\u011fu süre içerisinde ticari bir i\u015fletme kurmu\u015f ve yönetmi\u015f veya halen yönetiyor olmak (20 puan)<\/li>\n<\/ol>\n\n

     4.  Ders D\u0131\u015f\u0131 Önemli Üniversite Faaliyetleri (En fazla 180 puan)<\/strong><\/p>\n\n

     (Sanat, kültür, spor ve akademik ö\u011frenci kulüp veya topluluklar\u0131nda faaliyetler)<\/p>\n\n

      \n\t
     1. Ö\u011frenci Kulüp veya Topluluklar\u0131nda mevcut aktif üyelik (10 puan, en fazla 2 üyelik)<\/li>\n\t
     2. Ö\u011frenci Kulüp veya Topluluklar\u0131nda mevcut aktif yöneticilik\/liderlik pozisyonu (15 puan, en fazla 2 aktif liderlik pozisyonu)<\/li>\n\t
     3. Ö\u011frenci Kulüp veya Topluluklar\u0131nda eski aktif yöneticilik\/liderlik pozisyonu (5 puan, en fazla 2 eski liderlik pozisyonu)<\/li>\n\t
     4. Ö\u011frenci yar\u0131\u015fmalar\u0131na kat\u0131l\u0131m, mevcut veya eski (5 puan, en fazla 2 kat\u0131l\u0131m)<\/li>\n\t
     5. Ö\u011frenci yar\u0131\u015fmalar\u0131nda ba\u015far\u0131, mevcut veya eski (20 puan, en fazla 2 ba\u015far\u0131)<\/li>\n\t
     6. Ders d\u0131\u015f\u0131 Lisans Ara\u015ft\u0131rma tecrübesi, mevcut veya eski (15 puan, en fazla 2 tecrübe)<\/li>\n\t
     7. Üniversite’de Akran Lider olarak ve\/veya Ba\u015far\u0131y\u0131 Payla\u015f\u0131m Program\u0131nda görev yapmak (15 puan, en fazla iki)<\/li>\n\t
     8. Üniversite’nin akademik ve idari birimlerinde ba\u015far\u0131 ile çal\u0131\u015fm\u0131\u015f olmak veya çal\u0131\u015fmak (5 puan, en fazla 2 görev)<\/li>\n<\/ol>\n\n

      5.     Di\u011fer Önemli Faaliyetler (En fazla 130 puan)<\/strong><\/p>\n\n

       \n\t
      1. Üniversite’yi Üniversite d\u0131\u015f\u0131nda ba\u015far\u0131 ile temsil etmi\u015f olmak veya etmek (15 puan, en fazla 2 temsil)<\/li>\n\t
      2. Uluslararas\u0131 de\u011fi\u015fim ve staj programlar\u0131na kat\u0131lmak ve ba\u015far\u0131 ile tamamlamak (15 puan, en fazla 2 program)<\/li>\n\t
      3. \u0130ngilizce dili d\u0131\u015f\u0131nda belgelendirilebilir ikinci veya üçüncü yabanc\u0131 dil bilmek (her dil için 5 puan)<\/li>\n\t
      4. Zorunlu stajlar\u0131n d\u0131\u015f\u0131ndaki staj ve i\u015f deneyimleri (10 puan, en fazla 2 staj\/i\u015f deneyimi)<\/li>\n\t
      5. At\u0131l\u0131m Üniversitesi çift ana dal (10 puan) veya yan dal (5 puan) ö\u011frencisi olmak<\/li>\n\t
      6. Niyet Mektubu (en fazla 10 puan)<\/li>\n\t
      7. Referans Mektubu (At\u0131l\u0131m Üniversitesi akademik veya idari personeli taraf\u0131ndan bir veya en fazla iki adet Referans Mektubu yaz\u0131lmal\u0131d\u0131r. Toplam en fazla 10 puan, iki referans mektubu oldu\u011funda puanlar\u0131n ortalamas\u0131 al\u0131nacakt\u0131r)<\/li>\n\t
      8. Ki\u015fisel geli\u015fim,  mesleki veya akademik alanlarda sertifika veya kat\u0131l\u0131m belgesi almak (5 puan, en fazla 2) <\/li>\n<\/ol>\n\n

        <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

       Criteria and Scoring<\/strong>
       \n <\/p>\n\n

       APPLICATION CRITERIA AND CONDITIONS<\/strong><\/p>\n\n

       Applicants must:<\/p>\n\n

        \n\t
       1. Be a junior or senior undergraduate student (transferred students must complete a minimum of two semesters in their departments).<\/li>\n\t
       2. Have a minimum GPA of 2.25 as of fall semester.<\/li>\n\t
       3. Not receive any disciplinary punishment during their study at Atilim University and traffic ticket not allowing them to enter the campus by their own car.<\/li>\n\t
       4. Apply to the program using the online application system within specified deadlines.<\/li>\n\t
       5. Submit 1 or 2 reference letter(s) to be written by academic or administrative staff of the University.  If more than two reference letters are submitted, the first two letters shall be evaluated.<\/li>\n\t
       6. Write a letter of intention. The letter of intention must:\n\t
         \n\t\t
        • Consist of a minimum of 250 and maximum 800 words;<\/li>\n\t\t
        • Include self-introduction;<\/li>\n\t\t
        • Explain the reason for being favorable for 50 Outstanding Students of Atilim program;<\/li>\n\t\t
        • Explain the contributions of the education delivered by the university to the applicant;<\/li>\n\t\t
        • Include personal interests and future targets;<\/li>\n\t\t
        • Include the contributions to be made by the applicant, if s\/he becomes one of 50 Outstanding Students of Atilim.<\/li>\n\t<\/ul>\n\t<\/li>\n\t
        • Students meeting these criteria cannot be selected more than twice and can apply to the program until being selected twice.<\/li>\n<\/ol>\n\n

         CATEGORIES<\/strong><\/p>\n\n

         Applicants are evaluated in five categories out of 100 points.  Each category has 20 points.  Only the activities carried out during university education shall be accepted on the condition that they are documented.  Documents must bear date, name, title, signature and\/or stamp of issuing person\/authority and each document can only be used for one activity.  Documents must be uploaded on category basis.  Missing documents and information shall not be evaluated. The Board shall make a decision about contradictory information and documents.<\/p>\n\n

         1. Academic Achievement (Maximum 40 points)<\/strong><\/p>\n\n

         Having a minimum GPA of 2.25 as of fall semester.<\/p>\n\n

         2. Social service (max. 80 points)<\/strong><\/p>\n\n

         (Community\/Social Service: It covers the studies on environment, children, disadvantaged groups, animals, people in need, and social gender equality).<\/p>\n\n

          \n\t
         1. Engaging in activities on community\/social service (10 pts., max. 2 activities)<\/li>\n\t
         2. Former\/current active membership in community\/social service societies or campaigns (5 pts., max. 2 memberships)<\/li>\n\t
         3. Current active leadership in community\/social service societies or campaigns (15 pts., max. 2 leadership duties)<\/li>\n\t
         4. Former active leadership in community\/social service societies or campaigns (10 pts, max. 2 leadership duties)<\/li>\n<\/ol>\n\n

          3.     Entrepreneurship (Maximum 90 points)<\/strong><\/p>\n\n

           \n\t
          1. Participating in entrepreneurship studies in or out of the university (5 pts., max. 2 studies)<\/li>\n\t
          2. Nomination or application for a reward in entrepreneurship (5 pts., max. 2 nominations)<\/li>\n\t
          3. Having an entrepreneurship award (10 pts., max. 2 rewards)<\/li>\n\t
          4. Having a business idea\/business plan approved by official institutions (15 pts., max. 2 ideas\/plans)<\/li>\n\t
          5. Launching and managing a business enterprise during university education or still managing a business enterprise (20 pts.)<\/li>\n<\/ol>\n\n

           4.  Extracurricular University Activities (Max. 180 points)<\/strong><\/p>\n\n

           Activities in art, cultural, sports and academic clubs or societies as a student.<\/p>\n\n

            \n\t
           1. Current active membership in student clubs or societies (10 pts., max. 2 memberships)<\/li>\n\t
           2. Current active leadership\/managership position in student clubs or societies (15 pts., max. 2 active leadership positions)<\/li>\n\t
           3. Former active leadership\/managership position in student clubs or societies (5 pts., max. 2 Former leadership positions)<\/li>\n\t
           4. Participation in current or former student competitions (5 pts., max. 2 participations)<\/li>\n\t
           5. Achievement in current or former student competitions (20 pts., max. 2 achievements)<\/li>\n\t
           6. Current or former extracurricular Undergraduate Research experience (15 pts., max. 2 experiences)<\/li>\n\t
           7. Take part in Peer Leader and\/or Share the Success Program (15 pts., max. 2)<\/li>\n\t
           8. Having worked or still working in academic and administrative units of the university (5 pts., max. 2 positions)<\/li>\n<\/ol>\n\n

            5.     Other Important Activities (Max. 130 points)<\/strong><\/p>\n\n

             \n\t
            1. Having represented or representing the university successfully out of the university (15 pts., max. 2 representations)<\/li>\n\t
            2. Participating in and successfully completing international exchange and internship programs (15 pts., max. 2 programs)<\/li>\n\t
            3. Speaking a documentable second or third foreign language except English (5 pts. for each language)<\/li>\n\t
            4. Internship and work experience except for compulsory internship (10 pts., max. 2 internship\/work experiences)<\/li>\n\t
            5. Being a student of Atilim University Double Major Program (10 pts.) or Minor Program (5 pts.)<\/li>\n\t
            6. Letter of Intent (max. 10 points)<\/li>\n\t
            7. Reference Letter (Max. two Letters of Reference must be written by academic or administrative staff of Atilim University. Max. 10 pts., average of two reference letters shall be taken in case of multiple letters)<\/li>\n\t
            8. Receiving certificate or participation document in personal development, occupational or academic fields (5 pts., max. 2) <\/li>\n<\/ol>\n\n

              <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 244 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-07 11:38:08 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:19 [parent_id] => [lft] => 5 [rgt] => 6 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => kriterler-ve-basvuru-belgeleri-1517410937 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 244 [url] => izbirakan50ogrenci [name_tr] => İz Bırakan 50 Öğrenci [type_id] => 2 [parent_id] => 241 [lft] => 307 [rgt] => 308 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 244 [url] => izbirakan50ogrenci [name_tr] => İz Bırakan 50 Öğrenci [type_id] => 2 [parent_id] => 241 [lft] => 307 [rgt] => 308 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1