Aranan Kriterler ve Puanlama
 

ADAYLIK KRİTERLERİ VE BAŞVURU İÇİN GEREKENLER

 1. Üçüncü dönem veya daha üst dönem lisans öğrencisi olmak (yatay ve dikey geçiş öğrencileri bölümlerinde en az iki dönem tamamlamış olmalı).
 2. Genel not ortalaması güz dönem sonu itibarı ile en az 2,25 olmak.
 3. Atılım Üniversitesindeki eğitimi süresince disiplin cezası almamış olmak ve Atılım Üniversitesi yerleşkesine kendi aracıyla girmeye engel trafik cezası almamış olmak.
 4. Başvuru ilan edilen süre içerisinde Atılım Üniversitesi web sayfasında bulunan başvuru sistemi kullanılarak çevrimiçi olarak yapılmalı.
 5. Atılım Üniversitesi Akademik veya İdari personeli tarafından doldurulmuş 1 veya 2 referans mektubu (başvuru sistemi üzerinden) temin etmek.  İkiden fazla referans mektubu doldurulduğunda, sadece gönderilen ilk 2 mektup değerlendirilecek ve ortalaması alınacaktır.
 6. Bir Niyet Mektubu yazmak. Bunun için, aşağıdaki hususlara dikkat edilmeli.
  • Metin en az 250, en fazla 800 kelime olmalı,
  • Öğrenci kendini tanıtmalı.,
  • Atılım’ın İz Bırakan 50 Öğrencisi programına neden uygun olunduğu belirtilmeli,
  • Atılım’ın İz Bırakan 50 Öğrencisi başvurusunda Üniversite’de alınan eğitimin başvuru sahibine ne gibi katkılarının olduğu belirtilmeli,
  • Kişişel ilgi alanları ve gelecek hedefler anlatılmalı,
  • Başvuru sahibinin Atılım’ın İz Bırakan 50 Öğrencisinden biri seçilme durumunda Üniversite’ye ne gibi katkıları olacağı anlatılmalı.
 7. Adaylık kriterlerini taşıyan öğrenci programa en fazla iki kere seçilebilir ve iki kere seçilene kadar başvurma hakkına sahiptir.

PUANLAMA İÇİN KATEGORİLER

Değerlendirmeler beş kategoride toplam 100 puan üzerinden yapılır.  Her kategorinin toplam puana katkısı %20’dir.  Sadece üniversite eğitimi süresince yapılan faaliyetler kabul edilir ve her faaliyet belgelenmelidir.  Belgelerde tarih ve belgeyi verenin isim, unvan ve imzası veya mührü olmalı ve her belge sadece bir faaliyet için kullanılmalıdır.  Belgeler ilgili kategorilere göre başvuru sistemine yüklenmelidir.  Eksik bilgiler ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.  Çelişkili bilgi ve belgelerde Kurul kararı geçerlidir.

1. Akademik Başarı (En fazla 40 puan)

Genel Not Ortalaması (CGPA) Güz Dönemi sonu itibariyle 2.25 veya daha yüksek olmalı

2. Toplumsal /Sosyal Hizmet (En fazla 80 puan)

(Toplumsal/Sosyal Hizmet: Çevre, çocuk, dezavantajlı gruplar, hayvan, ihtiyaç sahipleri, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara yönelik çalışmaları kapsar.)

 1. Toplumsal/sosyal hizmet konularında faaliyette bulunmak (10 puan, en fazla 2 faaliyet)
 2. Toplumsal/sosyal hizmet topluluk veya kampanyalarında eski/yeni aktif üyelik (5 puan, en fazla 2 üyelik)
 3. Toplumsal/sosyal hizmet topluluk veya kampanyalarında mevcut aktif liderlik (15 puan, en fazla 2 liderlik görevi)
 4. Toplumsal/sosyal hizmet topluluk veya kampanyalarında eski aktif liderlik (10 puan, en fazla 2 liderlik görevi)

3.     Girişimcilik (En fazla 90 puan)

 1. Bu alanda üniversite içi veya dışı çalışmalarda bulunmuş olmak (5 puan, en fazla 2 çalışma)
 2. Bu alanda ödül almaya aday gösterilmiş veya başvuru yapmış olmak (5 puan, en fazla 2 adaylık)
 3. Bu alanda ödül almış olmak (10 puan, en fazla 2 ödül)
 4. Resmi kurumlar tarafından onaylanmış bir iş fikrine/iş planına sahip olmak (15 puan, en fazla 2 fikir/plan)
 5. Üniversite öğrencisi olduğu süre içerisinde ticari bir işletme kurmuş ve yönetmiş veya halen yönetiyor olmak (20 puan)

4.  Ders Dışı Önemli Üniversite Faaliyetleri (En fazla 180 puan)

(Sanat, kültür, spor ve akademik öğrenci kulüp veya topluluklarında faaliyetler)

 1. Öğrenci Kulüp veya Topluluklarında mevcut aktif üyelik (10 puan, en fazla 2 üyelik)
 2. Öğrenci Kulüp veya Topluluklarında mevcut aktif yöneticilik/liderlik pozisyonu (15 puan, en fazla 2 aktif liderlik pozisyonu)
 3. Öğrenci Kulüp veya Topluluklarında eski aktif yöneticilik/liderlik pozisyonu (5 puan, en fazla 2 eski liderlik pozisyonu)
 4. Öğrenci yarışmalarına katılım, mevcut veya eski (5 puan, en fazla 2 katılım)
 5. Öğrenci yarışmalarında başarı, mevcut veya eski (20 puan, en fazla 2 başarı)
 6. Ders dışı Lisans Araştırma tecrübesi, mevcut veya eski (15 puan, en fazla 2 tecrübe)
 7. Üniversite’de Akran Lider olarak ve/veya Başarıyı Paylaşım Programında görev yapmak (15 puan, en fazla iki)
 8. Üniversite’nin akademik ve idari birimlerinde başarı ile çalışmış olmak veya çalışmak (5 puan, en fazla 2 görev)

5.     Diğer Önemli Faaliyetler (En fazla 130 puan)

 1. Üniversite’yi Üniversite dışında başarı ile temsil etmiş olmak veya etmek (15 puan, en fazla 2 temsil)
 2. Uluslararası değişim ve staj programlarına katılmak ve başarı ile tamamlamak (15 puan, en fazla 2 program)
 3. İngilizce dili dışında belgelendirilebilir ikinci veya üçüncü yabancı dil bilmek (her dil için 5 puan)
 4. Zorunlu stajların dışındaki staj ve iş deneyimleri (10 puan, en fazla 2 staj/iş deneyimi)
 5. Atılım Üniversitesi çift ana dal (10 puan) veya yan dal (5 puan) öğrencisi olmak
 6. Niyet Mektubu (en fazla 10 puan)
 7. Referans Mektubu (Atılım Üniversitesi akademik veya idari personeli tarafından bir veya en fazla iki adet Referans Mektubu yazılmalıdır. Toplam en fazla 10 puan, iki referans mektubu olduğunda puanların ortalaması alınacaktır)
 8. Kişisel gelişim,  mesleki veya akademik alanlarda sertifika veya katılım belgesi almak (5 puan, en fazla 2)