ME589 - Mezuniyet Semineri (0 + 0) 5

Tezli-opsiyonlu master yapan her öğrencinin tez savunmasını yapacağı dönemden en az bir dönem önce teziyle ilgili bir sunum yapması beklenmektedir.

ME601 - İleri Mühendislik Matematiği (3 + 0) 5

Bu dersin amacı lineer uzaylar ve operatörler, matris cebiri, tensör alanlar, karmaşık analiz ve varyasyon hesaplama gibi ileri matematik konularında öğrencilerinin becerilerini geliştirmektir.

ME597 - Yüksek Lisans Tezi (0 + 0) 80

Geliştirilen araştırma çalışmasının uygulanması, testleri ve doğrulanması. Tezin yazılması.