ME500 - Mezuniyet Projesi (0 + 0) 40

Daha güvenilir verilerle, yeni analizler ve döngüsel tasarım yaklaşımı içinde ön tasarımın iyileştirilmesi ve son haline getirilmesi. Mühendislik çizimleri, gerekli analizleri ve her bir parça için önerilen üretim yönteminin dahil edildiği proje raporu ve sunum.

ME601 - İleri Mühendislik Matematiği (3 + 0) 5

Bu dersin amacı lineer uzaylar ve operatörler, matris cebiri, tensör alanlar, karmaşık analiz ve varyasyon hesaplama gibi ileri matematik konularında öğrencilerinin becerilerini geliştirmektir.