MMR620 - Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri (3 + 0) 5

Mimarlık- tasarım-kuram ilişkisinin seçilmiş kaynaklar üzerinden yapılacak anlatımlar ve seminerlerle sorgulanması.

MMR682 - Seminer (0 + 0) 5

Tez çalışmalarının kavramsal temelini oluşturmak için yapılan araştırmaların sunum ve tartışmaları

MMR697 - Doktora Tezi (0 + 0) 150

Tez protokolünde belirtilen tez konusu.

MMR691 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Mimarlık disiplini kapsamında olan araştırma konuları

MMR689 - Yeterlilik Sınavı (0 + 0) 30

Ders dönemlerinde alınan dersler ve bu derslerle ilgili konular