MMR682 - Seminer (0 + 0) 5

Tez çalışmalarının kavramsal temelini oluşturmak için yapılan araştırmaların sunum ve tartışmaları

MMR697 - Doktora Tezi (0 + 0) 150

Tez protokolünde belirtilen tez konusu.

MMR691 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Mimarlık disiplini kapsamında olan araştırma konuları

MMR689 - Yeterlilik Sınavı (0 + 0) 30

Ders dönemlerinde alınan dersler ve bu derslerle ilgili konular

MMR670 - Koruma ve Restorasyon Çalıştayı (3 + 0) 5

Korunacak tarihi çevre ve yapının mevcut durumunun çizim ve fotoğraflarla belgelenmesi; tarihinin araştırılması; mekânsal, işlevsel, demografik, sanat ve mimarlık tarihi bağlamında analizi; restitüsyonu; geçirdiği değişimlerin ve bozulma türlerinin belgelenmesi; malzeme boyutunda koruma sorunlarının ele alınması; alandaki arkeolojik kalıntıların