MMR589 - Seminer (0 + 0) 5

Tez çalışmalarının kavramsal temelini oluşturmak için yapılan araştırmaların sunum ve tartışmaları.

MMR501 - Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (3 + 0) 5

Bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma süreci, araştırma sorusu ve hipotez oluşturma, literatür taraması, içsel geçerlik ve dışsal genelleme, örneklem oluşturma teknikleri, etik standartlar ve yasal sınırlamalar, veri toplama teknikleri; gözlem, görüşme, anket, deneysel araştırma, veri analizi-istatistiksel analizler, kaynak gösterme,

MMR597 - Tez (0 + 0) 80

Tez protokolünde belirtilen tez konusu.