MMR500 - Mezuniyet Projesi (0 + 0) 40

Mezuniyet Projesi Protokolü ile belirlenmiş olan proje konusu.

MMR501 - Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (3 + 0) 5

Bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma süreci, araştırma sorusu ve hipotez oluşturma, literatür taraması, içsel geçerlik ve dışsal genelleme, örneklem oluşturma teknikleri, etik standartlar ve yasal sınırlamalar, veri toplama teknikleri; gözlem, görüşme, anket, deneysel araştırma, veri analizi-istatistiksel analizler, kaynak gösterme,