Doç. Dr. Serdar Egemen NADASBAŞ

Küreselleşen dünyada, pazarlarda rekabetin artmasıyla ürünler hem işlev hem de estetik açıdan önem kazandı. Moda Tasarımı olgusu da üretimde önemli bir yere sahip oldu. Moda Sektörü,  hızla gelişen ve değişen gereksinimlerine cevap verebilen, yeni ve güncel teknolojileri kullanma bilgi ve becerisini kazandı. Bu ortamda tasarım sürecini organize etme yetenek ve yaratıcılığına sahip moda tasarımcılarına gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle estetik ve işlevsel değerlere uygun tasarımlar yapabilen, moda ve marka yaratma bilgi ve becerisine sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden, moda endüstrisinin gereksinim duyduğu nitelikte tasarımcılar yetiştirme amacıyla eğitim vermekteyiz.

Moda Tasarımı iş kollarına göre belirlenen ve güncellenen mesleki seçmeli derslerle öğrencilerin istedikleri dallarda uzmanlaşmalarına olanak sağlanmaktadır. Program kapsamında temel tasarım, desen, moda resmi, dikiş teknikleri, kalıp, sanatsal ve deneysel içerikli teorik ve uygulamalı dersler ve projeler yer almaktadır. Bölümümüz, özel sektör ve diğer üniversitelerle işbirliği içerisindedir. Defile, sergi ve projelerle öğrencilerimizin üretici firmalar ve tüketicilerle buluşmaları sağlanmakta, toplumsal beklentiler sürekli takip edilmektedir.

Bölümümüzden mezun olanlar, "Moda Tasarımcısı" unvanı alırlar. Moda sektöründe hazır giyim ve sipariş giyim üzerine çalışan atölye ve fabrikalarda, tasarım ve film stüdyolarında, sahne sanatlarıyla ilgili resmi ve özel kurumlarda, tekstil ve hazır giyim endüstri kuruluşlarının ARGE (araştırma geliştirme) bölümlerinde, tasarım yapan resmi ve özel kurumların gereksinim duyulan bölümlerinde çalışabilirler. Kendi tasarım stüdyosunu kurarak iç ve dış pazarlara yönelik koleksiyon hazırlayabilirler.

2007 yılında kurulan bölümümüz ilk mezunlarını 2010-2011 Eğitim- Öğretim yılı sonunda verdi. Eğitim sürecinde kendilerine kazandırılan yeteneklerin farkında olan mezunlarımız, sektörde görev almakta ve kendi işyerlerini kurmaktadır.