Neden Tekstil ve Moda Tasarımı okumalıyım?

Tekstil ve moda tasarımı sektörü; hıza, sürekli değişime ve araştırmaya dayanan bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte modern toplumlarda giyinmenin bir zorunluluk olduğu gerçeği açıktır. Bu doğrultuda, zaruri bir olgudaki sürekli değişim gerekliliği, değişimi gerçekleştirebilecek zihin ve insan gücü ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması ise moda ve tekstil tasarımcıları ile mümkündür. 
Çağın önde gelen ve her geçen gün büyümeye devam eden sektörlerinden olan moda ve tekstil sektörü, sahip olduğu yüksek üretim hacminin devamlılığını sağlamak, tüketicilerin yenilik beklentisini karşılamak ve sürekli değişimin sürekliliği için yaratıcı, vizyonlu, estetik bakış açısına sahip ve teknik açıdan donanımlı tasarımcılara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durum moda ve tekstil tasarımı bölümü mezunlarının iş hayatına entegrasyonuna kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca sektörün kendi içerisinde birden çok alana ayrılması (görsel tasarımcılık, modelistlik, stilistlik, moda editörlüğü, styling uzmanlığı desen tasarımcılığı vb.) alanda eğitim almış kişilere farklı iş dallarında da görev yapabilme fırsatı sunmaktadır. 
Tekstil ve moda tasarımcılığı, birçok mesleğin aksine monotonluktan uzak, hayal gücü ve yaratıcılığın her daim devrede olduğu, içinde birden çok değişken barındıran, dinamik bir meslektir. Bu nedenle, tasarımcılar kariyerleri boyunca farklı boyutları, dünyaları, kültürleri, teknik ve malzemeleri takip ederler. 

Sizi diğer üniversitelerin Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerinden ayıran farklar nelerdir?

2007 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan bölümümüz, kurulduğu günden bu güne sektörün, akademinin ve öğrencilerin, istek ve beklentilerini göz önünde bulundurarak gelişimini sürdürmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra sektörde aranılan bireyler olmasını sağlayacak eğitim programı ve ortamı oluşturmak önceliklerimizden olmuştur. Alana yönelik uzmanlaşma sağlayan çok yönlü lisans programımızda, zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerimizin mesleki, sosyal ve bireysel gelişimini de destekleyecek zengin seçmeli ders alternatifleri de bulunmaktadır. Eğitim-öğretim sürecinin en verimli şekilde sürdürülmesinde fiziki koşulların büyük önem taşıdığı bilinci ile fakültemiz ve bölümümüzde stüdyo, atölye ve laboratuvarlar mesleki ve teknik gerekliliklere göre düzenlenmiştir. Öğrenci odaklı eğitim anlayışını, sektör-üniversite işbirliği ile desteklemenin öneminden yola çıkarak, hem derslerin yürütülmesinde hem de workshop, seminer, söyleşi gibi etkinliklerimizde sektörün deneyimli ve uzman isimleri ile işbirlikleri gerçekleştirmekteyiz. Bu yaklaşım ile öğrencilerimize, hem mezun olmadan sektör ile bağlantı kurma hem de sektör dinamiklerini eğitimleri sürecinde takip etme fırsatı sunmaktadır. Ayrıca Ortak Eğitim Uygulaması kapsamında öğrencilerimize, sektörün önde gelen marka ve tasarımcılarının yanında uzun dönem staj yapma olanağı da sağlanmakta, bu durum öğrencilerimize mezun olmadan iş bulma imkanı da yaratmaktadır. Ayrıca tasarımın vizyon, birikim ve çok yönlülük gerektirdiği bilinci ile öğrencilerimize, kendilerini bu açıdan geliştirebilecekleri eğitimler verilmektedir. Bununla birlikte İtalya, İspanya, Avusturya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerdeki farklı üniversiteler ile yapılmış mevcut Erasmus anlaşmalarımız ile öğrencilerimize yurtdışında eğitim alma olanağı da sunulmaktadır.

Ortak Eğitim Uygulaması nedir?

Ortak Eğitim Uygulaması öğrenci iken sektör deneyimi kazanma fırsatı yaratan bir işbirliği programıdır. Eğitim ile iş yaşamını birleştiren ve bu sayede akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir. Amerika’da başlayan ve Dünya’ya yaygınlaşan bu model değişik formatlarda bugün Avrupa ve Uzak Doğu dahil birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortak Eğitim modelinin amacı, iş dünyası ve eğitim hayatını entegre etmektir. Bu sayede üniversitede verilen kuramsal bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem de uygulamaya hâkim mezunlar yetiştirmektir. Uygulama gerekliliklerini yerine getiren öğrenciler, 3. sınıfın bitiminden itibaren 6,5-7 ay süreyle sektörde anlaşmalı firmalarda çalışma fırsatı yakalayabilmektedirler.

Bölümünüzün fiziki eğitim ortamı nasıl?

Bölümümüz, alana yönelik eğitim süreçlerinin kesintisiz ve sektörle paralel bir yapıda yürütülmesine uygun fiziki koşullara sahiptir. Öğrencilerimizin üretim sürecini gerçekleştirdiği atölyemizde, gerekli teknik teçhizatın yanı sıra sarf öğrencilerimizin kullanımına açık sarf malzemeler de bulunmaktadır. Tekstil tasarımı ve üretimi için çok amaçlı atölyelerimiz, çizim derslerimiz için tasarım stüdyolarımız ve desen stüdyolarımız bulunmaktadır. Bilgisayar destekli tasarım ve çizim derslerimiz için de bilgisayar laboratuvarlarımız mevcuttur.

Bölümünüzde yabancı dil eğitimini nasıl veriyorsunuz?

Bölüm müfredatımızda öğrencilerimizin mezun olduktan sonra yabancı dil problemi yaşamamaları için 6 yarıyıl zorunlu İngilizce dersi yer almaktadır. Bununla birlikte, farklı bir dil öğrenmek isteyen öğrencilerimiz üniversitemiz tarafından açılan Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi dersleri de alabilmektedir. 

Akademik kadronuzun sayısal dağılımı ve tam zamanlı- yarı zamanlı sayıları nedir?

Bölümümüzde 2019 yılı itibari ile altı tam zamanlı, altı yarı zamanlı toplam oniki akademik personel görev almaktadır. 

Akademisyen başına düşen öğrenci sayısı ya da oranı nedir? Ve bu önemli midir?

Bölümümüzde, 2019 yılı itibari ile tam zamanlı olarak görev alan altı öğretim elemanı bulunmaktadır. Bu rakam öğrenci sayımız ve kontenjanımız ile orantılandığında öğretim elemanı başına yaklaşık on öğrenci düşmektedir. Bu oran, bölümümüz öğretim elemanlarının eğitim ve danışmanlık sürecinde öğrenciler ile güçlü ve birebir iletişim kurmasına olanak sağlamakta,  böylelikle öğrenci temelli eğitim anlayışımızın sürdürülebilirliğine katkı sunmaktadır.

Bursluluk oranlarınız ve kontenjanlarınız nasıl?

Bölümümüze 2019-2020 öğretim yılında merkezi yerleştirilme ile 15 lisans öğrencisi alınacaktır. 5 öğrenciye %100 burs, 10 öğrenciye ise %75 burs imkânı tanınacaktır.

Bölümünüzün staj imkanları nasıl?

Bölümümüzden lisans diploması alabilmek için öğrencilerimizin zorunlu olarak üç staj tamamlaması gerekmektedir. Bunlar;
Staj I: 1. sınıfın sonunda, bölüm atölyesinde gerçekleştirilen ve 10 iş günü süren stajdır.
Staj II: 2. sınıfın sonunda, hazır giyim işletmelerinde gerçekleştirilen ve 20 iş günü süren stajdır.
Staj III: 3. sınıfın sonunda, tasarım stüdyolarında gerçekleştirilen ve 20 iş günü süren stajdır.

Öğrencilerimizin staj süreci koordinatör öğretim elemanı tarafından denetlenmektedir.

Mezun öğrenciler nerelerde çalışabilirler?

Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası arenada; Tekstil ve Moda Tasarımcısı, Mağaza Görsel Sunum Ve Tasarım Uzmanı, Moda Araştırma Ve Geliştirme Uzmanı, Moda Editörü Ve Moda Eleştirmeni, Stil Danışmanı, Aksesuar Ve Kostüm Tasarımcısı, Moda İllüstratörü olarak görev alabilir ayrıca sektöre yeni nesiller yetiştirmek amacı ile akademik kariyer de yapabilirler. 

Öğrencileriniz ile mezuniyet sonrası iletişiminiz nasıl?

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizle, hem üniversitemizin Mezunlar Derneği aracılığı ile hem de birebir olarak iletişimimizi devam ettirmeye özen göstermekteyiz. Kendilerinin hem kariyer ilerleyişleri hakkında bilgi alıyor, hem de bölümümüze sektörden iletilen eleman arayışlarını mezunlarımız ile paylaşarak kendilerine istihdam konusunda destekliyoruz. Ayrıca çeşitli etkinlikler ile öğrencilerimiz ile mezunlarımızı bir araya getirerek aralarında bir iletişim ağı oluşmasını koordine ediyoruz.

Yurtdışında çalışan mezununuz var mı?

Hem yurtdışında, hem de yurtdışı menşeli olup ülkemizde faaliyet gösteren firmalarda çalışan mezunlarımız bulunmaktadır.