ETI500 - Seminer (0 + 0) 5

Planlı ve sistematik bir araştırma süreci; bilgiyi araştırma bağlamında tartışma, analiz ve sentez.

ETI599 - Tez (0 + 0) 80

Araştırma; Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi uyarınca tez yazımı.