Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Mütercim-Tercümanlık Bölümümüzün Lisans Programı 5 yıl süreli akreditasyon kazanmıştır.