Prof. Dr. Mehmet IŞIK

/ +90 (312) 586 8330


Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Katı Hal Fiziği, Yarıiletkenler, Optiksel ve Elektriksel Karakterizasyon Ölçümleri, Katılarda Lüminesans, İnce Filmler.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Filiz KORKMAZ ÖZKAN

/ +90 (312) 586 8755


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Goethe Universitesi

Araştırma Konuları : Zar proteinlerinin yapıları ve fonksiyonları, Biofizik, Biyolojik örneklerin FTIR Spektroskopisi, Protein-Lipit etkileşimi, Moleküler Biyoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Yasemin SARAÇ OYMAK

/ +90 (312) 586 8327


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yüksek Enerji Fiziği, QCD Toplama Kuralları, Pentakuark, Ağır Baryonlar ve Mezonlar.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Özge SÜRÜCÜ

/ +90 (312) 586 8387


Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İnce Film Birikimi ve Karakterizasyonu, Yarıiletken Cihaz İmalatı, Güneş Pilleri, İki Boyutlu Malzemeler, Hesaplamalı Malzeme Bilimi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Onur DURHAN

/ +90 (312) 586 8370


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Deneysel Yüksek Enerji Fiziği.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Duygu Lale NASÖZ

/ +90 (312) 586 8299


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Biyomekanik, Biyoakışkanlar, Biyomalzemeler, Reoloji.

Detaylı Özgeçmiş