Eğitim Laboratuvarları

Fizik - Elektrik ve Manyetizma Laboratuvarı

Fizik - Elektrik ve Manyetizma Laboratuvarı, mühendislik öğrencilerinin birinci sınıfta aldıkları PHYS102 ve PHYS104 derslerini tamamlayıcı hizmet sunmak üzere faaliyet göstermektedir. Laboratuvarların amacı öğrencilerin Fizik derslerinde öğrendikleri konu ve kavramları uygulama yöntemiyle pekiştirmelerini; öğrencilere deney ve ölçüm yapma, ekipman kullanma gibi becerileri kazandırmaktır.

Toplamda 100 metrekare alana sahip laboratuvar, PHYS102 ve PHYS104 derslerinde işlenen konuları temel alan deney düzeneklerine ve ekipmanlara sahiptir. Laboratuvarda 34 öğrenci kapasitesine sahip 17 adet laboratuvar masası bulunmaktadır ve deney düzenekleri ile ekipmanlar o hafta yapılacak deneye göre bu masalara kurulmaktadır. 

Fizik - Mekanik Laboratuvarı

Fizik - Mekanik Laboratuvarı, mühendislik öğrencilerinin birinci sınıfta aldıkları PHYS101 ve PHYS103 derslerini tamamlayıcı hizmet sunmak üzere faaliyet göstermektedir. Laboratuvarların amacı öğrencilerin Fizik derslerinde öğrendikleri konu ve kavramları uygulama yöntemiyle pekiştirmelerini; öğrencilere deney ve ölçüm yapma, ekipman kullanma gibi becerileri kazandırmaktır.

Toplamda 110 metrekare alana sahip laboratuvar PHYS101 ve PHYS103 derslerinde işlenen konuları temel alan deney düzeneklerine ve ekipmanlara sahiptir. Laboratuvarda 34 öğrenci kapasitesine sahip 17 adet laboratuvar masası bulunmaktadır ve deney düzenekleri ile ekipmanlar o hafta yapılacak deneye göre bu masalara kurulmaktadır.