PHYS101 - Genel Fizik I (3 + 2) 6

Ölçme, doğrusal hareket, vektörler, iki ve üç boyutta hareket, kuvvet ve hareket I, kuvvet ve hareket II, kinetik enerji ve iş, kütle merkezi ve doğrusal momentum, dönme, yuvarlanma, tork ve açısal momentum, denge ve elastiklik.

PHYS102 - Genel Fizik II (3 + 2) 6

Elekrik yükü, elektrik alanı, Gauss kanunu, elektrik potansiyel, kapasitans, akım ve direnç, devreler, manyetik alan, akımdan kaynaklanan manyetik alan, indüksiyon ve indüktans.

PHYS103 - Fizik I (3 + 2) 6.5

Maddenin doğası, kimyasal elementler, atomun, moleküllerin ve kimyasal bileşiklerinin yapısı, katı, sıvı ve gazlar, hal değişmeleri, kuvvet, moment, vektörler, ağırlık merkezi, stres ve gerilme, elastiklik, sıkıştırma, torsiyon, düzgün doğrusal hareket, sabit ivmeli hareket, vibrasyon, harmonik hareket ve rezonans, momentum, itme, sürtünme, dönme h

PHYS104 - Fizik II (3 + 2) 6

Atomlarda, moleküllerde ve bileşiklerde elektronların dağılımı, iletkenler, yarıiletkenler ve yalıtkanlar, statik elektrik ve iletkenlik, elektrostatik yasalar, Coulomb yasası, katılarda, sıvılarda ve gazlarda iletkenlik, elektrik alanı, Gauss yasası, elektrik potansiyel, kapasitans, akım ve direnç, Ampere yasası, elektrik devreler, Kirchhoff kural

PHYS108 - Fizik II (Modül 2-2) (2 + 0) 2

Işığın doğası; ışık hızı; yansıma ve kırılma yasaları: düz yüzeylerde yansıma, küresel aynalar yoluyla yansıma, kırılma, lensler; fiber optikler; dalga hareketi: mekanik dalgalar, sinüzodial dalga hareketi, engelleme fenomeni, durağan dalgalar; ses: ses hızı, ses üretimi, yoğunluk, ses perdesi ve kalite, Doppler etkisi.