PLT101 - Uçuş ve Yer Emniyeti Yönetim Sistemler (3 + 0) 3.5

Uçuş ve yer emniyetinde genel konsept, uçuş ve yer emniyet temel girdileri, olay ve kazaların ana faktörleri, uçak ve yer olay ve kazaların nedenleri, SHEL modeli, uçak olay ve kazalarının analizleri, insan faktörü, ortam faktörü, uçak ve bakım faktörü, risk ve risk yönetimi, uçuş emniyet eğitimi.

PLT106 - PPL (A) Uçuş Performansı ve Planlama (030) (2 + 0) 2

Uçak güç sistemlerinin performans karakteristikleri, kalkış performansı, tırmanma performansı, seyahat performansı, alçalma ve iniş performansı, uçuş manevraları, yük ve denge ile ilgili uçak ağırlıkları, dengenin önemi, ana aerodinamik kanat kesiti, ağırlık ve denge teorisi, aşırı yüklemenin uçak performansına etkileri, ağırlık merkezinin arka ve

PLT116 - PPL (A) Uçuş Prensipleri (080) (2 + 0) 2

Temel aerodinamik tanımlar, sübsonik aerodinamik, hava akımına ilişkin temel kavramlar, süreklilik denklemi, Bernoulli denklemi, hava hızı çeşitleri, viskoz akış, sınır tabaka, akım kopması ve sürükleme, sürükleme üzerinde şekil ve ölçek etkileri, kanat profili, taşımanın oluşumu, profillerin özellikleri, kanat geometrisi, sonlu açıklıklı kanatlar

PLT120 - PPL (A) Uçuş Uygulamaları (0 + 9) 8.5

Çeklist uygulaması, kalkış, tırmanış, farklı sürat ve konfigürasyonlarda düz uçuş, rejim ayarları, sürat değiştirmeler, dönüşler, sabit varyo manevraları, radyo usulleri, Fletner tekniği, durum cayrosunun kullanılması, takat değişiklikleri ve etkileri, çapraz kontrol tekniği, alet gecikmeleri, en iyi tirmaniş orani (VY) ile tırmanış akselerasyon

PLT102 - PPL (A) Hava Hukuku Bilgisi (010) (1 + 0) 2

Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku konusunun tarihçesi, antlaşmaları ve kuralları; SHGM, JAA, EASA, FAA ve ICAO kuralları.

PLT104 - PPL (A) Hava Aracı Genel Bilgisi (020) (2 + 0) 2

Sabit kanatlı hava araçları (uçak) sistemleri ve alt sistemleri.

PLT108 - PPL (A) İnsan Performansı (040) (1 + 0) 1

Konseptler, kısmi basınç etkileri, görüş, duyma, uçuş tutması, uçuş ve sağlık ve toksik tehlikeler; bilgi süreci, merkezi karar kanalı, stres, karar ve karar verme.

PLT110 - PPL (A) Meteoroloji (050) (2 + 0) 2

Atmosferdeki basınç, sıcaklık, rüzgar, nem vs. gibi oluşumlar, veri toplama ve analizi, tahmin modelleri; risk faktörleri (buzlanma, türbülans, dağ dalgası, rüzgar kırılması, sis, vb).

PLT112 - PPL (A) Seyrüsefer (060) (2 + 0) 2

Yerde yayın yapan radio istasyonları (ADF, VOR, ILS, MLS) ile uçakta bunları algılayıcı ve tamamlayıcı (INS, transponder) sistemleri, kullanım usulleri; radar sistemleri ve otopilot kullanımı.

PLT114 - PPL (A) Operasyon Usulleri (70) (1 + 0) 1

İşletme usulleri hakkında genel bilgi.

PLT118 - PPL (A) Haberleşme (090) (1 + 0) 2

ATC muhaberesi, rakam ve fonetik alfabe, özel terimler, tanımlamalar ve kısaltmaların ifadesi, Q kodları, mesaj katagorileri, acil durum mesajları, meteorolojik mesajlar, havacılık bilgi mesajları, VFR konuşma kalıpları, pozisyonun rapor edilmesi.

PLT399 - PPL Kontrol (0 + 0) 6.5

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü PPL uçuş kontrolü.

PLT207 - Çoklu Mürettebat İşbirliği (3 + 0) 6

İnsan hatası, havacılık emniyeti, kişiler arası iletişim, liderlik, karar verme.

PLT421 - Kaza Kırımları Analizleri (3 + 0) 6.5

Kaza incelemesinin temelleri, incelemenin başlatılması, olay mahallinin dokümante edilmesi, etkili sorgulama yapmak, olay analizi, sebep analizi.

PLT203 - ATPL HGB Gövde, Sistemler ve Motor (021) (6 + 0) 4

Sabit kanatlı hava araçları (uçak) sistemleri ve alt sistemleri.

PLT201 - ATPL Hava Hukuku Bilgisi (010) (4 + 0) 4

Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku konusunun tarihçesi, antlaşmaları ve kuralları; SHGM, JAA, EASA, FAA ve ICAO kuralları.

PLT204 - ATPL Ağırlık ve Denge (031) (3 + 0) 3

Uçağa ait kütle ve denge hesapları; uçuş öncesi ve esnasında yapılan hesaplamalar ile uçağın kontrol edilebilir limitler dâhilinde kullanılması; ağırlık, ağırlık merkezi, referans noktası, moment ve hesaplama usulleri.

PLT205 - ATPL HGB Uçuş Aletleri ve Aviyonikleri (022) (3 + 0) 3

Uçağa ait performans, seyrüsefer ve kontrol göstergelerinin çalışma prensipleri; analog ve cam kokpit tanıtımı, sistem arızaları, yedekleme ve zaafiyetler.

PLT206 - ATPL Performans (032) (8 + 0) 3

Değişik yük, irtifa ve hava şartlarında (rüzgar, sıcaklık, basınç vs.) kalkış, iniş mesafeleri, tırmanış oranları, süzülüş oranları, yakıt sarfiyatı gibi performans değerlerinin hesaplanması.

PLT210 - Gece Uçuş Uygulamaları (1 + 1) 2

Gün batımı sonrası aletli uçuş uygulamaları.

PLT212 - PIC Uçuş Uygulamaları I (1 + 4) 8

Yalnız olarak bir meydandan kalkarak başka bir meydana iniş yapmak; kendi kalkış yaptığı ana meydan haricinde iki değişik meydana inişli ve toplam 300 NM?den fazla mesafede bir seyrüsefer görevi icrası.

PLT208 - ATPL Uçuş Planlama ve İzleme (033) (4 + 0) 3

Uçağın istenen bir noktadan diğer bir noktaya gidişinin irtifa, zaman, yakıt, yedek meydan seçimi planlaması; havada planlanan ile gerçekleşen durumların izlenerek plandan sapmaların değerlendirilmesi ve yedek plan uygulamaları.

PLT214 - PIC Uçuş Uygulamaları II (1 + 4) 8

Yalnız olarak bir meydandan kalkarak başka bir meydana iniş yapmak; kendi kalkış yaptığı ana meydan haricinde iki değişik meydana inişli ve toplam 300 NM?den fazla mesafede bir seyrüsefer görevi icrası.

PLT301 - ATPL İnsan Performansı (040) (4 + 0) 4

Dolaşım sistemi, oksijen ve solunum, hipoksi, hiperventilasyon, dekompresyon, kabin basınçlandırma, uçuş ve dalış, sinir sistemi, kulak, işitme ve denge, alkol ve uçuş, hareket hastalığı, göz ve görüş, uçuş ve sağlık, stres, stres faktörleri, stres ile mücadele, davranış ve motivasyon, durum muhakemesi, havacılıkta kavrama, görsel yanılgılar.

PLT305 - ATPL Genel Seyrüsefer (061) (6 + 0) 5

Yerde yayın yapan radio istasyonları (ADF, VOR, ILS, MLS) ile uçakta bunları algılayıcı ve tamamlayıcı (INS, transponder) sistemleri, kullanım usulleri; radar sistemleri ve otopilot kullanımı.

PLT307 - ATPL Radyo Seyrüsefer (062) (7 + 0) 7

Radyo yardımcıları ile seyrüsefer hakkında genel bilgi.

PLT499 - ATPL Kontrol (0 + 0) 6.5

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ATPL Uçuş Kontrolü.

PLT310 - ATPL VFR Haberleşme (091) (2 + 0) 0.5

Havacılık haberleşmesinde kullanılan terimler, kısaltmalar, kodlar, konuşma ve onaylama teknikleri; acil haller ve telsiz arızasında yapılacak muhabere işlemleri.

PLT312 - ATPL IFR Haberleşme (092) (2 + 0) 0.5

Havacılık haberleşmesinde kullanılan terimler, kısatmalar, kodlar, konuşma ve onaylama teknikleri; acil haller ve telsiz arızasında yapılacak muhabere işlemleri.

PLT303 - ATPL Meteoroloji (050) (6 + 0) 5

Atmosferdeki basınç, sıcaklık, rüzgar, nem vs. gibi oluşumlar, veri toplama ve analizi, tahmin modelleri; risk faktörleri (buzlanma, türbülans, dağ dalgası, rüzgar kırılması, sis, vb).

PLT309 - ATPL Operasyon Usulleri (070) (3 + 0) 2

Bir hava aracının otoritenin (işletme, SHGM, JAR,EASA, FAA ve ICAO) belirlediği kurallar altında nasıl kullanılacağı; normal şartlar, düşük görüş şartları, alet ve donanım şartları, haberleşme donanım şartları, uçak bakım, gürültüden kaçınma, okyanus/kutup aşırı uçuş, buzlanma şartları, kötü meteorolojik şartlar, acil durum şartları, tehlikeli madde taşınması.

PLT311 - ATPL Uçuş İlkeleri (081) (3 + 0) 2

Uçağın havada uçuş yapabilmesini sağlayan temel aerodinamik güç dengesinin (kaldırma, ağırlık, güç ve sürükleme kuvvetleri), uçağın uçarabilirliliğini kaybetmesinin ve ses altı/üstü uçuşu; kumanda yüzeylerinin uçağı nasıl kumanda ettiği, teknik limitler ve bunları etkileyen faktörler (sıcaklık, buzlanma, kütle ve denge hesapları, vb).

PLT304 - Aletli Uçuş Uygulamaları (0 + 4) 7

Alet uçuşu uygulamaları.

PLT306 - CPL (A) Uçuş Uygulamaları (0 + 1) 5

Çeklist uygulaması, kalkış, tırmanış, farklı sürat ve konfigürasyonlarda düz uçuş, rejim ayarları, sürat değiştirmeler, dönüşler, sabit varyo manevraları, radyo usulleri, Fletner tekniği, durum cayrosunun kullanılması, takat değişiklikleri ve etkileri, çapraz kontrol tekniği, alet gecikmeleri, en iyi tırmanış oranı (vy) ile tırmanış akselerasyon/deselerasyon.

PLT308 - Çoklu Motorlu Uçuş Uygulamaları (0 + 1) 5

Çoklu motorlu uçuş uygulaması.

PLT403 - Havayolu Uçuş Mürettabatı Teknik ve Usülleri (3 + 0) 5

İnsan hatası, havacılık emniyeti, kişiler arası iletişim, liderlik, karar verme.

PLT402 - Havayolu Dispeç Operasyonları (3 + 0) 5

Operasyonel kontrol, lisanslama ve sertifikasyon, yasal sorumluluklar, yükleme planlama, uçuş takibi.