ATILIM HIZLI MENÜ
Akademik Takvim

2018 - 2019 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

PLT101 - Uçuş ve Yer Emniyeti Yönetim Sistemler (3 + 0) 3.5

Uçuş ve yer emniyetinde genel konsept, uçuş ve yer emniyet temel girdileri, olay ve kazaların ana faktörleri, uçak ve yer olay ve kazaların nedenleri, SHEL modeli, uçak olay ve kazalarının analizleri, insan faktörü, ortam faktörü, uçak ve bakım faktörü, risk ve risk yönetimi, uçuş emniyet eğitimi.

PLT102 - PPL (A) Hava Hukuku (010) (3 + 0) 2

Uluslararası havacılık, Paris anlaşması, Chicago anlaşaması, Varşova konvansiyonu, Tokyo konvansiyonu, Lahey anlaşması, Montreal anlaşması, Roma anlaşması, uluslararası organizasyonlar (ICAO), uluslararası hava taşıyıcıları birliği (IATA), Avrupa sivil havacılık konferansı (ECAC), Eurocontrol, Birleşik Havacılık Otoritesi (JAA), Avrupa havacılık ve

PLT104 - PPL (A) Hava Aracı Genel Bilgisi (020) (3 + 0) 2

Motorsuz uçak yapıları, hidrolik sistemler, uçuş kumandaları ve çalışma sistemleri, iniş takımları, pnömatik sistemler, kabin basınçlandırma sistemleri, oksijen sistemleri, buz ve yağmurdan korunma, yakıt sistemleri, yakıt ikmali ve boşaltılması, yangın önleme sistemleri, su ve atık su sistemleri, DC elektrik devreleri temel özellikleri, anahtarlar

PLT106 - PPL (A) Uçuş Performansı ve Planlama (030) (2 + 0) 2

Uçak güç sistemlerinin performans karakteristikleri, kalkış performansı, tırmanma performansı, seyahat performansı, alçalma ve iniş performansı, uçuş manevraları, yük ve denge ile ilgili uçak ağırlıkları, dengenin önemi, ana aerodinamik kanat kesiti, ağırlık ve denge teorisi, aşırı yüklemenin uçak performansına etkileri, ağırlık merkezinin arka ve

PLT108 - PPL (A) İnsan Performansı ve Sınırları (040) (2 + 0) 1

Dolaşım sistemi, oksijen ve solunum, hipoksi, hiperventilasyon, dekompresyon, kabin basınçlandırma, uçuş ve dalış, sinir sistemi, kulak, işitme ve denge, alkol ve uçuş, hareket hastalığı, göz ve görüş, uçuş ve sağlık, stres, stres faktörleri, stres ile mücadele, davranış ve motivasyon, durum muhakemesi, havacılıkta kavrama, görsel yanılgılar.

PLT110 - PPL (A) Meteoroloji (050) (3 + 0) 2

Meteorolojinin tarihçesi, atmosfer, basınç, basınç sistemleri, sıcaklık, inversiyon, nem, yoğunluk, altimetre, rüzgar, lokal rüzgarlar, genel sirkülasyon, istikrariyet, meteorolojik görüşü kısıtlayan faktörler, sinoptik kartlar, bulutlar ve yağış, oraj, tropopoz, türbülans, jet streamler, buzlanma, hava kütleleri, cepheler, uçuş için meteorolojik b

PLT112 - PPL (A) Havacılık Seyrüseferi (060) (3 + 0) 2

Performans tablolarının incelenmesi, VFR seyrüseferde TB-9 bilgisayar kullanımı, kontrol noktaları seçimi, hesabi seyrüsefer, temel uçuş ve S/S saatleri, VFR uçuş logu doldurulması, VFR uçuş planı doldurulması, VFR seyrüseferde raporlar, VOR ve ADF ile radyal bulma, VFR harita sembolleri, VFR seyrüsefer planlaması ve uçuşta kullanılması, kontrol

PLT114 - PPL (A) Havacılık İşletme Usülleri (070) (1 + 0) 1

Tanımlamalar, uygulama, operatörün sorumlulukları, uçuş operasyonları, uçak performansı ve operasyon limitleri, uçak göstergeleri, ekipmanları ve uçuş dokümanları, muhabere ve seyrüsefer aletleri, uçak bakımı, uçak uçuş ekibi, genel gerekler, operatör sertifikası, operasyonel usuller gerekleri, her havada operasyon, alet ve ekipman gerekleri,

PLT116 - PPL (A) Uçuş Prensipleri (080) (2 + 0) 2

Temel aerodinamik tanımlar, sübsonik aerodinamik, hava akımına ilişkin temel kavramlar, süreklilik denklemi, Bernoulli denklemi, hava hızı çeşitleri, viskoz akış, sınır tabaka, akım kopması ve sürükleme, sürükleme üzerinde şekil ve ölçek etkileri, kanat profili, taşımanın oluşumu, profillerin özellikleri, kanat geometrisi, sonlu açıklıklı kanatlar

PLT118 - PPL (A) İletişim (090) (2 + 0) 2

ATC muhaberesi, rakam ve fonetik alfabe, özel terimler, tanımlamalar ve kısaltmaların ifadesi, Q kodları, mesaj katagorileri, acil durum mesajları, meteorolojik mesajlar, havacılık bilgi mesajları, VFR konuşma kalıpları, pozisyonun rapor edilmesi.

PLT120 - PPL (A) Uçuş Uygulamaları (0 + 9) 8.5

Çeklist uygulaması, kalkış, tırmanış, farklı sürat ve konfigürasyonlarda düz uçuş, rejim ayarları, sürat değiştirmeler, dönüşler, sabit varyo manevraları, radyo usulleri, Fletner tekniği, durum cayrosunun kullanılması, takat değişiklikleri ve etkileri, çapraz kontrol tekniği, alet gecikmeleri, en iyi tirmaniş orani (VY) ile tırmanış akselerasyon

PLT201 - Hava Hukuku (010) (4 + 0) 4

Havayolu ulaştırma sistemi, hava trafik sistemi, hava trafik yönetimi, hava trafik hizmetleri, hava trafik kontrol hizmeti, genel hava trafik kuralları, uçuş kuralları ve uçuş seviyeleri, altimetre ayar yöntemleri, uçuş planları ve hava sahaları, işaretler, hava trafikte önemli olaylar, kuruluşlar, havaalanı bilgisi, havaalanın fiziksel

PLT203 - Uçak Temel Bilgisi (021) (6 + 0) 4

Motorsuz uçak yapıları, hidrolik sistemler, uçuş kumandaları ve çalışma sistemleri, iniş takımları, pnömatik sistemler, kabin basınçlandırma sistemleri, oksijen sistemleri, buz ve yağmurdan korunma, yakıt sistemleri, pistonlu motorların yapısı ve çalışması, gaz türbinli motor çalışması.

PLT205 - Uçuş Aletleri ve Aviyonikleri (022) (3 + 0) 3

Uçak gösterge tipleri, basınç girişleri, hava hızı göstergesi, basınç altimetresi, mıknatıslık, manyetik pusula, uçak mıknatıslığı, cayroskoplar, cayroskopik yön göstergesi, suni ufuk, dönüş ve kayış göstergesi, dönüş koordinatörü, atalet platformlu seyrüsefer sistemi, atalet platformlu referans sistemi, hava veri bilgisayarı.

PLT204 - Kütle ve Denge (031) (4 + 0) 3

Yük ve denge ile ilgili uçak ağırlıkları, ağırlık merkezi ve denge, moment, hayali başlangıç hattı, gövde yer numarası, ağırlık merkezi, boş uçağın ağırlık merkezi, yükleme sınırlamaları, uçak sınırlamaları.

PLT206 - Performans (032) (8 + 0) 3

Uçak güç sistemlerinin performans karakteristikleri, yükleme sınırlamaları, yük sınırlamaları, uçak sınırlamaları, yük ve denge formunun hazırlanma şekli.

PLT208 - Uçuş Planlama ve İzleme (033) (6 + 0) 3

Topografik kartlar, altimetre hataları ve düzeltilmesi, genel meteoroloji, SEP, MEP uçak performans hesaplamalari, MRJT yakıt planlama ve hesaplanması, SEP, MEP uçaklarda yakıt planlama ve hesaplanması, critical point (CP)-point equal time (PET) hesaplaması, point of no(safe)return (PNR/PSR) hesaplaması, hava durumu kartları incelenmesi, ATC uçus

PLT210 - Gece Uçuş Uygulamaları (0 + 1) 2

Uçuş öncesi kontroller, gece VFR/SS uçuş planlama, gece harita kullanımı ve yol takibi, uçuş aletleri ve pist ışıkları takip edilerek yaklaşma ve trafik paternine giriş, alet tırmanışına adaptasyon, trafik paterninde acil durumlar.

PLT212 - PIC Uçuş Uygulamaları - 1 (0 + 9) 8

Görme şartlarında uçuş, seyrüsefer uçuşu, trafik patern uçuşu.

PLT214 - PIC Uçuş Uygulamaları - 2 (0 + 8) 8

Görme şartlarında uçuş, seyrüsefer uçuşu, trafik patern uçuşu.

PLT301 - İnsan Performansı ve Sınırları (040) (5 + 0) 4

Dolaşım sistemi, oksijen ve solunum, hipoksi, hiperventilasyon, dekompresyon, kabin basınçlandırma, uçuş ve dalış, sinir sistemi, kulak, işitme ve denge, alkol ve uçuş, hareket hastalığı, göz ve görüş, uçuş ve sağlık, stres, stres faktörleri, stres ile mücadele, davranış ve motivasyon, durum muhakemesi, havacılıkta kavrama, görsel yanılgılar.

PLT303 - Meteoroloji (050) (6 + 0) 5

Meteorolojinin tarihçesi, atmosfer, basınç, basınç sistemleri, sıcaklık, inversiyon, nem, yoğunluk, altimetre, rüzgar, lokal rüzgarlar, genel sirkülasyon, istikrariyet, meteorolojik görüşü kısıtlayan faktörler, sinoptik kartlar, bulutlar ve yağış, oraj, tropopoz, türbülans, jet streamler, buzlanma, hava kütleleri, cepheler, uçuş için meteorolojik

PLT305 - Genel Seyrüsefer (061) (6 + 0) 5

Genel seyrüseferin faktörleri, özellikleri ve tipleri, güneş sistemi, dünya, büyük daire, kerte hattı, enlem, boylam ve farklılıkları, zaman, zaman çeşitleri ve zaman çevrimleri, hesabi seyrüsefer ve ana unsurları, manyetizma ve pusulalar, istikamet/yön, istikamet çeşitleri, sapma, düşme, istikamet-sapma-düşme hesaplamaları, mesafe ve mesafe hesap

PLT307 - Radyo Yardımcıları ile Seyrüsefer (062) (8 + 0) 7

Radyo dalgaları, genel kavramlar, radyo vericisi, modülasyon teknikleri, frekans bandları ve seyrüsefer sistemlerinin sınıflandırılması, VDF, ADF, VOR, DME, LLS, MLS ve hiperbolik sistemler, uyduya dayalı seyrüsefer sistemleri, uyduya dayalı seyrüseferde hassasiyet artırım yöntemleri.

PLT309 - İşletme Usulleri (070) (3 + 0) 2

Operatörün sorumlulukları, uçuş operasyonları, uçak performansı ve operasyon limitleri, uçak göstergeleri, ekipmanları ve uçuş dokümanları, muhabere ve seyrüsefer aletleri, uçak bakımı, uçak uçuş ekibi, genel gerekler, operatör sertifikası, operasyonel usuller gerekleri, her havada operasyon, alet ve ekipman gerekleri, iletişim ve seyrüsefer

PLT311 - Uçuş Prensipleri (080) (3 + 0) 2

Temel prensipler, temel aerodinamik tanımlar, sesaltı hızlardaki aerodinamik, yüksek hız aerodinamiği, kararlılık ve kontrol, operasyon limiteri, uçuş ve manevra zarfları, pervaneler, uçuş mekaniği.

PLT313 - İletişim (091-092) (3 + 0) 2

ATC muhaberesi, rakam ve fonetik alfabe, özel terimler, tanımlamalar ve kısaltmaların ifadesi, Q kodları, mesaj katagorileri, acil durum mesajları, meteorolojik mesajlar, havacılık bilgi mesajları, VFR konuşma kalıpları, pozisyonun rapor edilmesi, LFR konuşmalar ve tanımlar, anlatım tekniği, havacılık (yer) istasyonları için kısaltılmış çağrı

PLT304 - Aletli Uçuş Uygulamaları (0 + 16) 7

Yer hazırlığı, muhabere ve S/S sistemleri kontrolü, ATC ve kalkış brifingi, SID uygulama, yol önleme, düz uçuş, mevki tayini, zaman ve yakıt kontrolü, altimetre usulleri, alçalma brifingi, beklemeye giriş usulleri, bekleme usulleri, beklemede rüzgar düzeltmesi, alet alçalma usulleri, son yaklaşma usulleri, turlu yaklaşma, pas geçme, LFR radyo usull

PLT306 - CPL (A) Uçuş Uygulamaları (8 + 0) 5

Çeklist uygulaması, kalkış, tırmanış, farklı sürat ve konfigürasyonlarda düz uçuş, rejim ayarları, sürat değiştirmeler, dönüşler, sabit varyo manevraları, radyo usulleri, Fletner tekniği, durum cayrosunun kullanılması, takat değişiklikleri ve etkileri, çapraz kontrol tekniği, alet gecikmeleri, en iyi tirmaniş orani(vy) ile tırmanış akselerasyon/des

PLT308 - Çoklu Motorlu Uçuş Uygulamaları (6 + 0) 5

Yerdeki işler, kalkış, tırmanış, düz uçuş, az yatışlı/normal/keskin dönüş, P/V serileri, sürat değiştirme, yavaş uçuş, seyrüsefer uçuşu, harita kullanımı, F/D ve A/P kullanımı, yol takibi (NDB, VOR), yedek meydana rota değişimi, tek motor eğitimi, emercensi alçalma, trafik paterni, esas bacak, son yaklaşma, pas geçiş, flaplı iniş, flapsız iniş, Fl

PLT421 - Kaza Kırımları Analizleri (3 + 0) 6.5

Kaza incelemesinin temelleri, incelemenin başlatılması, olay mahallinin dokümante edilmesi, etkili sorgulama yapmak, olay analizi, sebep analizi.

PLT412 - ATPL Tazeleme Kursu I (3 + 0) 6.5

İhtiyaç duyulan tüm ATPL teoriK dersleri.

PLT414 - ATPL Tazeleme Kursu II (3 + 0) 6.5

İhtiyaç duyulan tüm ATPL teoriK dersleri.

PLT403 - Havayolu Uçuş Mürettabatı Teknik ve Usülleri (3 + 0) 5

İnsan hatası, havacılık emniyeti, kişiler arası iletişim, liderlik, karar verme.

PLT402 - Havayolu Dispeç Operasyonları (3 + 0) 5

Operasyonel kontrol, lisanslama ve sertifikasyon, yasal sorumluluklar, yükleme planlama, uçuş takibi.

PLT404 - Ekip Kaynak Yönetimi (3 + 0) 5

Kokpit içerisinde etkin iletişim, durumsal farkındalık, problem çözme süreçleri, stress yönetimi, kokpit yönetimi ve liderlik.