KURSUN AMACI

PPL(A) sahibi adayların ATP (A) düzeyinde bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır.
ICAO Annex 1’e göre düzenlenmiş Hususi Pilot Lisansına PPL(A) sahip olan pilotlar için “Modüler ATPL(A) Teorik Bilgi Eğitimi” süresi 650 saattir. CPL(A) veya IR(A), CPL/IR(A) sahibi olanlar ve Devlet hava araçlarında görev yapanlar için teorik bilgi ve uçuş eğitimlerine ilişkin düzenlemeler, ilgili konularda yetki başvurusu yapılırken ilave edilecektir.

MODÜLER ATP(A) TEORİK BİLGİ KURSUNA BAŞLAMA ŞARTLARI

Yaş Gerekliliği

SHT-FCL.500 maddesine göre Havayolu nakliye pilotu lisansına (ATPL) başvuran aday, en az 21 yaşında olmalıdır.

Eğitim Gerekliliği

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Onaylı Eğitim Organizasyonu (ATO) kursa kabul edeceği adayın kurs teorik içeriğini anlayabilmesi için Matematik ve Fizik bilgisinin yeterli düzeyde olması gerektiğini öngörür. Aday SHT-FCL 055 Ek-1.2’ deki yeterlilik seviyesinde İngilizce lisan bilgisini kanıtlamalıdır.

Sağlık Şartları (SHT-MED)

SHGM tarafından veya SHGM’ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1. sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

SHGM  İlave Şartları

‘SHT-1T Öğrenci Pilot Seçiminde Kullanılacak Test Talimatı’ gereği öğrenci ATPL(A) modüler teorik eğitime başlamadan önce ilgili talimata uygun bir sınava girmeli ve sınav sonucunu ibraz etmelidir.

EĞİTİM KONULARI

PPL(A) LİSANSI OLANLAR İÇİN ATP(A) MODÜLER TEORİK BİLGİ KURSU YERİNDEN EĞİTİM DERS KONULARI (650.00 SAAT)

SHYO Pilotaj Bölümü ATPL (A) Eğitim Programı için;

ATPL(A) Modüler teorik bilgi eğitimine sadece PPL(A) Hususi Pilot Lisansı sahibi öğrenciler başlayabilir. ATPL(A) Modüler teorik bilgi eğitimini alacak olan öğrenci, uluslararası standartlarda belirtilen teorik bilgi eğitim programını  tamamlar ve teorik bilgi sınavlarına girer.

 

TEORİK BİLGİ DERSLERİ

SAAT (ders)

010 - HAVA HUKUKU VE ATC PROSEDÜRLERİ

46.40 SAAT (56 ders)

020 - HAVA ARACI GENEL BİLGİSİ

      021 Gövde, Sistemler, Elektrik ve Motor

      022 Uçuş Aletleri

93.20 SAAT (112 ders)

61.40 saat (74 ders)

31.40 saat (38 Ders)

030 - UÇUŞ PERFORMANSI VE PLANLAMA

      031 Kütle ve Denge

      032 Performans

      033 Uçuş Planlama ve İzleme

128.20 SAAT (154 ders)

30.00 saat (36 ders)

55.00 saat (66 ders)

43.20 saat (52 ders)

040 - İNSAN PERFORMANSI VE LİMİTLERİ

46.40 SAAT (56 ders)

050 - METEOROLOJİ

70.00 SAAT (84 ders)

060 – SEYRÜSEFER

      061 Genel  Seyrüsefer

      062 Radyo Seyrüsefer

163.20 SAAT (196 ders)

70 saat (84 ders)

93.20 saat (112 ders)

070 - İŞLETME PROSEDÜRLERİ

35.00 SAAT (42 ders)

080 - UÇUŞ PRENSİPLERİ

35.00 SAAT (42 ders)

090 - HABERLEŞME USULLERİ

         091 VFR Haberleşme

         092  IFR Haberleşme

35.00 SAAT (42 ders)

17.30 saat (21 ders)

17.30 saat (21 ders)

TOPLAM

653.20 SAAT