Pilotaj Eğitimimiz Hazırlık Sınıfı ile birlikte toplam 5 yıllık süreyi kapsamaktadır. İngilizce dil bilgisine sahip olan ve yapılacak sınavda muafiyet kazanan öğrenciler, uçuş eğitimlerini de içerecek şekilde 4 yıl akademik eğitim öğretim görürler. 

 Sayısal Puan Türünden öğrenciler bölüme kabul edilmektedir. 

2023 yılı Burslu Başarı Sıralaması  6.809 ve Taban Puanı 522.625 dır. Ücretli Başarı Sıralaması 382.106 ve Taban Puanı 286.874 dür.

Pilotaj eğitimi için lise mezunu olmak yeterlidir. Lise mezunu bir şahıs uçuş okullarında 2-3 yılla yakın bir süre eğitim ve öğretim görerek pilot olabilirler. Ancak üniversite diplomaları olmaz. Bugün birçok hava yolu üniversite mezunlarını istihdam etmektedir. Ayrıca, üniversite eğitimi ile uçuş eğitimi süresi boyunca uçuşa engel vasıfların oluşması durumunda yan dallardan üniversite mezunu olabilme imkânı da sağlanmış olmaktadır.

Sivil havacılık ve özellikle pilotaj öğrencileri için İngilizce çok önemlidir. Bunun sebeplerinden biri uluslararası havacılık endüstrisi için standart iletişim dilinin İngilizce olmasıdır. Uçuş görevlileri, hava trafik kontrolörleri, havaalanı personeli ve diğer havacılık profesyonelleri arasındaki iletişim, güvenli bir uçuş için hayati öneme sahiptir.

Uçuş emniyeti için, havacılık endüstrisindeki tüm personelin birbirleriyle anlaşması ve doğru bilgiyi aktarması gerekmektedir. İngilizce, havacılık terminolojisinin ve işlemlerinin birçoğunu içeren standart bir dil olduğu için, havacılık profesyonelleri arasında iletişim kurmak için kullanılan ortak dildir.

Ayrıca, uluslararası uçuşlar yapılıyorsa, havayolu şirketleri personelinin İngilizce bilmesi gereklidir. Uluslararası havacılık kuralları ve düzenlemeleri de genellikle İngilizce olarak yayınlanır.

İngilizce seviyesi yeterli olmayan Sivil Havacılık bölümü öğrencileri Temel İngilizce Bölümünde 1 sene zorunlu İngilizce eğitimi alırlar. 1 akademik yılsonunda Temel İngilizce Bölümünde başarılı olan öğrenciler Sivil Havacılık Yüksekokulu bölümlerine başlayabilirler.

Akademik yılbaşında İngilizce seviyesinin yeterli olduğunu kanıtlayan öğrenciler ise Temel İngilizce Bölümünden muaf olarak direk bölümlerine başlayabilirler. Temel İngilizce Bölümünden muaf olabilmek için üniversitemiz senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan gerekli puanları almak gerekmektedir.

Eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlar ve puanları için aşağıda linki verilen yönergeyi tıklayınız.

Yabancı Diller Yüksekokulu Muafiyet ve Eşdeğerlik Yönergesi

Hazırlık eğitimini takiben tamamlanacak 4 yıllık Pilotaj Eğitimi sonunda mezunlarımız “CPL/IR Frozen ATPL” olarak ifade edilen “Dondurulmuş ATPL” uçuş lisansına sahip olacaktır. Bu uçuş lisansına sahip olan pilotlar havayollarında uçacakları uçak tipine göre TİP İNTİBAK EĞİTİMİNİ tamamladıklarında hava yollarında ikinci pilot olarak uçabilirler. 

Bu eğitim, uçaklarda ikinci pilot olarak görev yapabilmek için almanız gereken tip intibak eğitiminin adıdır. Ayrıca söz konusu eğitim üniversitelerde verilecek akademik eğitimin dışında alınacak bir eğitimdir ve bu eğitim ülkemizde mevcut havayolu firmaları tarafından verilmektedir. Atılım Üniversitesi öğrencileri CPL/IR Frozen ATPL eğitimlerini tamamladıktan sonra bu eğitimi alabileceklerdir.

CPL/IR Frozen ATPL (A) Modüler eğitimdir. Öğrenci başarılı olması halinde Aletli Uçuş yetkisine sahip Ticari Pilot lisansı (CPL/IR) ile, Havayolu Taşımacılık Pilot Lisansı Teorik eğitim (Frozen ATPL) yetkisine sahip olur. 

  • 45 saat PPL Uçuşu ile Hususi Pilot Lisansı (Private Pilot License-PPL),
  • 5 saat Gece Uçuşunu,
  • 85 saat Sorumlu Pilot olarak (PIC) Uçuşu,
  • 35 Saati FNPT II simülatöründe ve 15 saati uçakta olmak üzere toplam 50 saat Aletli Uçuşu,
  • 15 Saat Commercial Pilot License (CPL) Uçuşu ile (CPL/IR Lisansı),
  • 13 Saat Çift Motorlu Uçaklarla Uçuşu ile (ME/IR Lisansı),
  • Ayrıca her lisansın sonunda SHGM tarafından yapılan (PPL-CPL/IR-ME) kontrol uçuşlarını kapsamaktadır.

45 saat PPL + 5 saat gece + 85 saat Sorumlu Pilot + 50 saat Alet + 15 saat CPL + 13 saat Çift Motor + 3 saat kontrol uçuşları olmak üzere Toplam 216 saat uçuş yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen değerler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uluslararası standardlara göre belirlenmiş olan asgari uçuş saatleridir. 

Uçuşlar, Adana'da Adana Şakirpaşa Havalimanında bulunan Atılım Üniversitesi Uçuş Okulu bünyesinde yapılmaktadır.  Mevsimsel ve meteorolojik nedenlerden dolayı uçuş operasyonundaki kısıtlamalara tabi olmamak maksadıyla uçuş eğitimleri ana eğitim üssünün dışındaki diğer eğitim meydanlarında da yapılabilmektedir.

PPL uçuş lisansı için yapılacak olan uçuş eğitimleri, teorik eğitimleri müteakip akademik öğretimin ilk yılında yani birinci sınıfta tamamlanması planlanmıştır. PPL seviyesindeki uçuşlar 45 Saat olarak belirlenmiştir ve eğitim periyodları aşağıdadır,  

a. 25 saat çift kumanda ile uçuşu,

b. 10 saat denetim altında yalnız uçuşu,

c. 5 saat yalnız seyrüsefer uçuşu, ve

d. 5 saat simulatörde temel alet uçuşunu kapsamaktadır.  

PPL uçuş lisansı için teorik derslerinin, akademik öğretimin ilk yılında yani birinci sınıfta tamamlanması planlanmıştır. Bu kapsamda öğrencilere, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından öngörülmüş konulara ilişkin en az 100 saatlik temel teorik dersin 132 saat olarak verilmesi planlanmıştır. Teorik derslerin sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kontrolünde tüm konuları içerecek şekilde 1,5 saat sürecek bir yazılı bir sınav yapılacak ve öğrencinin başarılı olması halinde uçuş eğitimine başlayabilecektir. Teorik dersler ve saatleri aşağıya çıkarılmıştır. 

 

 

KOD

İÇERİK

SAAT

010

Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku

12

020

Hava Aracı Genel Bilgisi

18

030

Uçuş Performansı ve Planlama

18

040

İnsan Performansı ve Limitleri

12

050

Meteoroloji

12

060

Havacılık Seyrüseferi

30

070

Havacılık İşletme Usulleri

6

081

Uçuş Prensipleri

12

090

Haberleşme

12

 

TOPLAM

132

ALSIM ALX, FNPT-II / + MCC Uçuş Simülatörü kullanılmaktadır. 

Sorumlu Pilot konumunda uçuş; öğrencinin pilot olarak tek başına (SOLO - YALNIZ) uçtuğu uçuştur. Frozen ATPL uçuş lisansına sahip olmak için öncelikle toplam gereklilikleri kapsayan CPL/IR lisansına sahip olmak gerekir. Bu lisansın gerekliliklerinden birisi de en az 100 saat PIC uçuş saatine sahip olmaktır.

Aletli uçuş, IMC (Instrument Meteorogical Conditions) düşük görüş şartlarında gerçekleştirilen ve uçuş aletleri referans alınarak yapılan uçuştur. Öğretmen pilot eşliğinde gerçekleştirilir. CPL/IR uçuş eğitiminde toplam aletli uçuş süresi 50 saattir. Uçuşun 35 saati FNPT II uçuş simülatöründe ve diğer 15 saatlik kısmı da uçakta gerçekleştirilir. 

CPL uçuş lisansı için gerçekleştirilecek teorik ve uçuş dersleri 2, 3 ve 4 üncü yıllara yayılmıştır. PPL lisansı için en az 45 saat uçuşunu tamamlamış ve PPL lisansına sahip olan bir öğrenci, 85 saat sorumlu pilot (PIC), 50 saat aletli uçuş (IR) ve 15 saat CPL uçuş görevini tamamlar. Ayrıca öğrenci 14 adet dersten oluşan minimum 650 saatlik bir teorik eğitim alır ve bu derslerden sınava tabi tutulur. Bu sınavlar SHGM kontrolünde ve SHGM sınav merkezinde yapılır. Tüm bu teorik ve uçuş eğitimlerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kontrolünde 2 saatlik kontrol uçuşundan sonra CPL/IR uçuş Lisansını almaya hak kazanır.    

Teorik derslerin 3 üncü akademik yılsonunda tamamlanarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sınavlarından başarılı olmak gerekir. Üniversitemizde aşağıda sunulan bu dersler için minimum 650 saat olarak planlama yapılmıştır.

 

KOD

İÇERİK

010

İleri Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku

021

Uçak Genel Bilgisi

022

Uçuş Aletleri ve Aviyonikleri

031

Uçak Kütle ve Denge Hesapları

032

Uçuş Performansı

033

Uçuş Planlama ve İzleme

040

İnsan Performansı ve Limitleri

050

Meteoroloji

061

Seyrüsefer

062

Radyo Yardımcılarıyla Seyrüsefer

070

Operasyonel Prosedürleri 

080

Uçuş Prensipleri

091

VFR

092

IFR

Öğrenci CPL/IR uçuş sertifikası aldıktan sonra 13 saat çift motorlu uçaklarla uçuş yapar. Bu uçuşun neticesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kontrolünde 1 saati simülatör 1 saati de uçak olmak üzere toplam 2 saatlik kontrol uçuşu yapılır. Kontrol uçuşunda başarılı olan öğrencinin lisansına çok motor ve aletli uçuş (ME/IR) yetkisi işlenir.

Atılım Üniversitesi bünyesindeki Pilotaj Bölümünün ücretleri, eğitim öğretim ücreti (₺) ve uçuş ücretleri (€) olarak ayrılır ve bu konudaki bilgiler Atılım Üniversitesi internet sitesinde https://uniaday.atilim.edu.tr/pages/51/ucretler adresinde yayımlanmaktadır. Bu uçuş ücretleri, SHGM'ye ödenen uçuş lisansı başvuru ve belgelendirme ücretlerini kapsamamaktadır. Uçuş nedeni ile Adana'da ve/veya diğer meydanlarda yapılacak uçuş eğitimleri için konaklama, ulaşım gibi diğer hizmetler için yapılacak harcamalar ve başarısızlık, yetersizlik, devamsızlık vb. gibi öğrenciden kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkacak extra uçuşlar uçuş ücreti kapsamı dışındadır.       

Bu kapsamda Pilotaj Eğitimi Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, 20 saat MCC (Multi Crew Co-operation) eğitimini müteakip 36 saat simülatörde tip intibak uçuş eğitimi yapar. Bu uçuş eğitimleri yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlanır. Takiben (Line) AIRBUS A319/320/321 yolcu uçaklarında iniş – kalkış eğitimini tamamladıktan sonra, tip öğretmen yetkisine sahip kaptan pilotların kontrolünde olmak üzere 100 saat ikinci pilot olarak uçmaya başlar. Tip eğitimini başarı ile tamamlayan Pilotlarımız toplamda 1500 saatlik line uçuşunu tamamladıklarında Frozen ATPL’e kredisine sahip CPL/IR Lisansları, yapılacak ATPL kontrol uçuşu sonrasında ATPL uçuş lisansına dönüşür. 

Pilotaj Bölümü'nü tercih eden ve yerleşen adaylar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan Havacılık ve Uzay alanında uzmanlaşmış hastanelerde ilk sağlık muayenelerini yaptırarak pilot olmaya engel olmadığını belirten Birinci Sınıf (Class-I) sağlık raporunu alırlar. Bu sağlık sertifikasını muayene tarihinden itibaren yılda bir kez yenilemek gerekmektedir.

Sağlık raporu alamayan öğrenci ÖSYM’ye başvurusunu yapacak ve puanına paralel olarak bir sonraki tercihlerine ÖSYM tarafından yerleştirilecektir. 

Bu kapsamda talep edilen herhangi bir limit yoktur. Ancak operasyonel açıdan ek değerlendirmelere ihtiyaç olabilir. Aşırı kilolu veya çok uzun boylu bir adayın kokpite sığmaması halinde bu sorun olabilmektedir.