Pilotaj Eğitimimiz Hazırlık Sınıfı ile birlikte toplam 5 yıllık süreyi kapsamaktadır. İngilizce dil bilgisine sahip olan yapılacak sınavda muafiyet kazanan öğrenciler, uçuş eğitimlerini de içerecek şekilde 4 yıl akademik eğitim öğretim görürler. 

 MF-4 Puan Türünden öğrenciler bölüme kabul edilmektedir. 

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında burslu 3 kontenjanımız için taban puan 489,667 başarı sıralaması ise 6994, ücretli 22 kontenjanımız için ise taban puan 240,141 başarı sıralaması ise 238.813 olmuştur.

Pilotaj eğitimi için lise mezunu olmak yeterlidir. Lise mezunu bir şahıs uçuş okullarında 2-3 yılla yakın bir süre eğitim ve öğretim görerek pilot olabilirler. Ancak üniversite diplomaları olmaz. Bugün birçok hava yolu üniversite mezunlarını istihdam etmektedir. Ayrıca, üniversite eğitimi ile uçuş eğitimi süresi boyunca uçuşa engel vasıfların oluşması durumunda yan dallardan üniversite mezunu olabilme imkânı da sağlanmış olmaktadır.

Sivil Havacılık kapsamında yer alan tüm mesleklerin olmazsa olmaz şartı İngilizcedir.  Gerek pilotaj gerek diğer sivil havacılık mesleklerinin tümü uluslararası mesleklerdir. Bu nedenle İngilizce dil bilgisi sivil havacılık için çok önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulunda öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf olmaları için, öngörülen minimum şartlar; son iki yılda yapılan TOEFL sınavından 75 (IBT) (en az 20 puanı yazma bölümünden), 537 + 4 (yazma) (basılı ortamda sınav), IELTS (akademik veya genel) sınavından 6.0 (her bölüm için en az 5.0 puan), FC sınavından C, ve YDS sınavından 80 olarak belirlenmiştir. Bu sınavlardan öngörülen notları alarak İngilizce dil bilgisini belgeleyenler Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Okulunda hazırlık sınıfını okumadan, doğrudan 4 yıllık eğitime geçebilmektedir. 

Hazırlık eğitimini takiben tamamlanacak 4 yıllık Pilotaj Eğitimi sonunda mezunlarımız “CPL/IR Frozen ATPL” olarak ifade edilen “Dondurulmuş ATPL” uçuş lisansına sahip olacaktır. Bu uçuş lisansına sahip olan pilotlar havayollarında uçacakları uçak tipine göre TİP İNTİBAK EĞİTİMİNİ tamamladıklarında hava yollarında ikinci pilot olarak uçabilirler. 

Bu eğitim, örneğin ATLASGLOBAL Hava Yolları’nda ikinci pilot olarak uçacaksanız AIRBUS A319/320/321 uçaklarında ikinci pilot olarak görev yapabilmek için almanız gereken tip intibak eğitiminin adıdır. Ayrıca söz konusu eğitim üniversitelerde verilecek akademik eğitimin dışında alınacak bir eğitimdir ve bu eğitim ülkemizde mevcut havayolu firmaları tarafından verilmektedir. Atılım Üniversitesi öğrencileri CPL/IR Frozen ATPL eğitimlerini tamamladıktan sonra talep etmeleri halinde AFA ve ATLASGLOBAL havayolu firması ile yapılmış olan anlaşma kapsamında AIRBUS A319/320/321 Tip İntibak Eğitimi alabileceklerdir.

CPL/IR Frozen ATPL (A) Modüler eğitimdir. Öğrenci başarılı olması halinde Aletli Uçuş yetkisine sahip Ticari Pilot lisansı (CPL/IR) ile, Havayolu Taşımacılık Pilot Lisansı Teorik eğitim (Frozen ATPL) yetkisine sahip olur. 

 • 45 saat PPL Uçuşu ile Hususi Pilot Lisansı (Private Pilot License-PPL),
 • 5 saat Gece Uçuşunu,
 • 85 saat Sorumlu Pilot olarak (PIC) Uçuşu,
 • 35 Saati FNPT II simülatöründe ve 15 saati uçakta olmak üzere toplam 50 saat Aletli Uçuşu,
 • 15 Saat Commercial Pilot License (CPL) Uçuşu ile (CPL/IR Lisansı),
 • 13 Saat Çift Motorlu Uçaklarla Uçuşu ile (ME/IR Lisansı),
 • Ayrıca her lisansın sonunda SHGM tarafından yapılan (PPL-CPL/IR-ME) kontrol uçuşlarını kapsamaktadır.

45 saat PPL + 5 saat gece + 85 saat Sorumlu Pilot + 50 saat Alet + 15 saat CPL + 13 saat Çift Motor + 3 saat kontrol uçuşları olmak üzere Toplam 216 saat uçuş yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen değerler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uluslararası standardlara göre belirlenmiş olan asgari uçuş saatleridir. 

Uçuşlar, Atlas Global Hava Yolları A.Ş. tarafından kurulmuş olan AFA Uçuş Okulu bünyesinde icra edilecektir. AFA Uçuş Okulu uçuş eğitimleri için ana eğitim üssü olarak Çorlu, yedek üsler olarak Edremit, Çanakkale, Bodrum ve Dalaman meydanlarını kullanmaktadır. Mevsimsel ve meteorolojik nedenlerden dolayı uçuş operasyonundaki kısıtlamalara tabi olmamak maksadıyla uçuş eğitimleri ana eğitim üssünün dışında yedek eğitim meydanlarında da yapılabilmektedir.

PPL uçuş lisansı için yapılacak olan uçuş eğitimleri, teorik eğitimleri müteakip akademik öğretimin ilk yılında yani birinci sınıfta tamamlanması planlanmıştır. PPL seviyesindeki uçuşlar 45 Saat olarak belirlenmiştir ve eğitim periyodları aşağıdadır,  

a. 25 saat çift kumanda ile uçuşu,

b. 10 saat denetim altında yalnız uçuşu,

c. 5 saat yalnız seyrüsefer uçuşu, ve

d. 5 saat simulatörde temel alet uçuşunu kapsamaktadır.  

PPL uçuş lisansı için teorik derslerinin, akademik öğretimin ilk yılında yani birinci sınıfta tamamlanması planlanmıştır. Bu kapsamda öğrencilere, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından öngörülmüş konulara ilişkin en az 100 saatlik temel teorik dersin 132 saat olarak verilmesi planlanmıştır. Teorik derslerin sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kontrolünde tüm konuları içerecek şekilde 1,5 saat sürecek bir yazılı bir sınav yapılacak ve öğrencinin başarılı olması halinde uçuş eğitimine başlayabilecektir. Teorik dersler ve saatleri aşağıya çıkarılmıştır. 

 

 

KOD

İÇERİK

SAAT

010

Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku

12

020

Hava Aracı Genel Bilgisi

18

030

Uçuş Performansı ve Planlama

18

040

İnsan Performansı ve Limitleri

12

050

Meteoroloji

12

060

Havacılık Seyrüseferi

30

070

Havacılık İşletme Usulleri

6

081

Uçuş Prensipleri

12

090

Haberleşme

12

 

TOPLAM

132

ALSIM ALX, FNPT-II / + MCC Uçuş Simülatörü kullanılmaktadır. 

Sorumlu Pilot konumunda uçuş; öğrencinin pilot olarak tek başına (SOLO - YALNIZ) uçtuğu uçuştur. Frozen ATPL uçuş lisansına sahip olmak için öncelikle toplam gereklilikleri kapsayan CPL/IR lisansına sahip olmak gerekir. Bu lisansın gerekliliklerinden birisi de en az 100 saat PIC uçuş saatine sahip olmaktır.

Aletli uçuş, IMC (Instrument Meteorogical Conditions) düşük görüş şartlarında gerçekleştirilen ve uçuş aletleri referans alınarak yapılan uçuştur. Öğretmen pilot eşliğinde gerçekleştirilir. CPL/IR uçuş eğitiminde toplam aletli uçuş süresi 50 saattir. Uçuşun 35 saati FNPT II uçuş simülatöründe ve diğer 15 saatlik kısmı da uçakta gerçekleştirilir. 

CPL uçuş lisansı için gerçekleştirilecek teorik ve uçuş dersleri 2, 3 ve 4 üncü yıllara yayılmıştır. PPL lisansı için en az 45 saat uçuşunu tamamlamış ve PPL lisansına sahip olan bir öğrenci, 85 saat sorumlu pilot (PIC), 50 saat aletli uçuş (IR) ve 15 saat CPL uçuş görevini tamamlar. Ayrıca öğrenci 14 adet dersten oluşan minimum 650 saatlik bir teorik eğitim alır ve bu derslerden sınava tabi tutulur. Bu sınavlar SHGM kontrolünde ve SHGM sınav merkezinde yapılır. Tüm bu teorik ve uçuş eğitimlerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kontrolünde 2 saatlik kontrol uçuşundan sonra CPL/IR uçuş Lisansını almaya hak kazanır.    

Teorik derslerin 3 üncü akademik yılsonunda tamamlanarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sınavlarından başarılı olmak gerekir. Üniversitemizde aşağıda sunulan bu dersler için minimum 650 saat olarak planlama yapılmıştır.

 

KOD

İÇERİK

010

İleri Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku

021

Uçak Genel Bilgisi

022

Uçuş Aletleri ve Aviyonikleri

031

Uçak Kütle ve Denge Hesapları

032

Uçuş Performansı

033

Uçuş Planlama ve İzleme

040

İnsan Performansı ve Limitleri

050

Meteoroloji

061

Seyrüsefer

062

Radyo Yardımcılarıyla Seyrüsefer

070

Operasyonel Prosedürleri 

080

Uçuş Prensipleri

091

VFR

092

IFR

Öğrenci CPL/IR uçuş sertifikası aldıktan sonra 13 saat çift motorlu uçaklarla uçuş yapar. Bu uçuşun neticesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kontrolünde 1 saati simülatör 1 saati de uçak olmak üzere toplam 2 saatlik kontrol uçuşu yapılır. Kontrol uçuşunda başarılı olan öğrencinin lisansına çok motor ve aletli uçuş (ME/IR) yetkisi işlenir.

Atılım Üniversitesi bünyesindeki pilotaj eğitimi ücretleri eğitim öğretim ile uçuş ücretlerini kapsamaktadır. Pilotaj bölümü eğitim ücreti (uçuş dersleri dahil) Atılım Üniversitesi internet sitesinde http://uniaday.atilim.edu.tr/ucret adresinde yayımlanmaktadır. Bu ücret, SHGM.lüğüne ödenen uçuş lisansı başvuru ve belgelendirme ücretlerini kapsamamaktadır. Uçuş nedeni ile Çorlu’da yada AFA'nın yetkili olduğu diğer meydanlarda yapılacak uçuş eğitimleri için konaklama, ulaşım gibi diğer hizmetler için yapılacak harcamalar da uçuş ücreti kapsamı dışındadır.      

Her yıl uçuş planlanmıştır. Uçuşları 4 farklı grup içinde icra edilmesi planlanmıştır. Meteoroloji ve kişisel yeteneklere bağlı olmakla birlikte, ortalama uçuş süreleri fikir edinilmesi için aşağıya çıkarılmıştır.  

 • 45 saat PPL Uçuşu, yaklaşık 3 ay,  
 • 85 saat Sorumlu Pilot (PIC) Uçuşu, yaklaşık 3 ay,  
 • Toplam 50 saat Aletli Uçuşu, yaklaşık 2 ay, 

15 Saat CPL Uçuşu ile 13 Saat Çift Motorlu Uçaklarla Uçuşu, yaklaşık 2 ay içinde tamamlanması öngörülmektedir.

AFA bir Atlas Global Hava Yolları grup şirketidir. Türkiye’nin en genç ve en dinamik uçuş eğitim filosuna sahiptir. Mezun olan öğrenciler Çok Pilota Sertifikalı uçaklarda Ekip İşbirliği (MCC - Multi Crew Cooperation) ve AIRBUS A319/320/321 uçak tip intibak eğitimi alabilmekte ve Atlas Global havayolu firmasında ikinci pilot olarak istihdam edilebilmektedir.

AFA’da şu anda mevcut 2 adet çok motor ve 15 adet tek motor ve 1 adet Uçuş Simülatörü olmak üzere toplam 18 adet eğitim aracı bulunmaktadır ve 2016 yılı içerisinde uçak sayısının 25 adede çıkarılması planlanmaktadır. Tamamı AFA için özel olarak imal edilmiş ve günümüzün mevcut teknolojisi ile donatılmış olan uçaklarımız Dimaond Aircraft’ın Kanada ve Avusturya tesislerinde üretilmiştir. Uçak dağılımları aşağıdadır. 

 

 • 11 Adet DA 20-C1 (Tek Motor)
 • 4 Adet DA 40-NG (Tek Motor)
 • 2 Adet DA 42-NG (Çift Motor)
 • 1 Adet FNPT-II + MCC Uçuş Simülatörü 

AFA bünyesinde line uçuşu tecrübesine sahip (yolcu uçaklarında uçmuş) 14 Temel Uçuş Eğitimi Öğretmeni, 8 MCC ve AIRBUS A319/320/321 Tip İntibak Öğretmeni bulunmaktadır.

AFA bünyesinde bugüne kadar 60 pilot mezun etmiştir. Halen 160 civarında öğrencisi bulunmaktadır ve Pilotlarımızdan 20 adedi de A320 tip intibak uçuş eğitimi safhasında bulunmaktadır.

AFA tarafından Atlas Global Hava Yollarına, Türk Hava Yollarına, Girne Amarikan Üniversitesi Pilotaj Bölümüne ve dışarıdan yapılan bireysel başvurulara pilotaj eğitimi vermektedir. Yeditepe Üniversitesi ile de Pilotaj Yüksek Lisans programı başlatılmıştır. 

Bu kapsamda Pilotaj Eğitimi Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, 20 saat MCC (Multi Crew Co-operation) eğitimini müteakip 36 saat simülatörde tip intibak uçuş eğitimi yapar. Bu uçuş eğitimleri yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlanır. Takiben (Line) AIRBUS A319/320/321 yolcu uçaklarında iniş – kalkış eğitimini tamamladıktan sonra, tip öğretmen yetkisine sahip kaptan pilotların kontrolünde olmak üzere 100 saat ikinci pilot olarak uçmaya başlar. Tip eğitimini başarı ile tamamlayan Pilotlarımız toplamda 1500 saatlik line uçuşunu tamamladıklarında Frozen ATPL’e kredisine sahip CPL/IR Lisansları, yapılacak ATPL kontrol uçuşu sonrasında ATPL uçuş lisansına dönüşür. 

Pilotaj Bölümü’nü tercih eden ve yerleşen adaylar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sayfalarlında yetkilendirildiği ifade edilen ve Havacılık ve Uzay bölümlerine sahip olan hastanelerden ilk sağlık muayenelerini yaptırıp, pilot olmaya engel olmadığını gösteren Birinci Sınıf (Class-I) sağlık raporunu almak durumundadırlar. Bu sağlık sertifikalarını muayene tarihinden itibaren yılda bir kez yenilemek zorundadırlar.

Sağlık raporu alamayan öğrenci ÖSYM’ye başvurusunu yapacak ve puanına paralel olarak bir sonraki tercihlerine ÖSYM tarafından yerleştirilecektir. 

Bu öğrencinin sağlık koşullarını kaybetmiş olduğu yıla göre değişiklik gösterecektir. Bazı fark dersleri ile öğrencinin diğer bir akademik programdan mezun olması sağlanacaktır.    

Bu kapsamda talep edilen herhangi bir limit yoktur. Ancak operasyonel açıdan ek değerlendirmelere ihtiyaç olabilir. Aşırı kilolu veya çok uzun boylu bir adayın kokpite sığmaması halinde bu sorun olabilmektedir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4024 [title_tr] => Sıkça Sorulan Sorular(S.S.S) [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionBlue [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => 1) Pilotaj Eğitimi süresi ne kadardır? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Pilotaj Eğitimimiz Hazırlık Sınıfı ile birlikte toplam 5 yıllık süreyi kapsamaktadır. İngilizce dil bilgisine sahip olan yapılacak sınavda muafiyet kazanan öğrenciler, uçuş eğitimlerini de içerecek şekilde 4 yıl akademik eğitim öğretim görürler. 

) ) [1] => stdClass Object ( [title] => 2) Pilotaj Bölümü hangi puan türünden öğrenci talep etmektedir? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

 MF-4 Puan Türünden öğrenciler bölüme kabul edilmektedir. 

) ) [2] => stdClass Object ( [title] => 3) Pilotaj Bölümü taban puanlarınız ve bu puanlara karşılık gelen başarı sıralarınız nelerdir? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında burslu 3 kontenjanımız için taban puan 489,667 başarı sıralaması ise 6994, ücretli 22 kontenjanımız için ise taban puan 240,141 başarı sıralaması ise 238.813 olmuştur.

) ) [3] => stdClass Object ( [title] => 4) Pilotaj Eğitimi için Üniversite akademik eğitimi gerekli midir? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Pilotaj eğitimi için lise mezunu olmak yeterlidir. Lise mezunu bir şahıs uçuş okullarında 2-3 yılla yakın bir süre eğitim ve öğretim görerek pilot olabilirler. Ancak üniversite diplomaları olmaz. Bugün birçok hava yolu üniversite mezunlarını istihdam etmektedir. Ayrıca, üniversite eğitimi ile uçuş eğitimi süresi boyunca uçuşa engel vasıfların oluşması durumunda yan dallardan üniversite mezunu olabilme imkânı da sağlanmış olmaktadır.

) ) [4] => stdClass Object ( [title] => 5) Pilotaj Eğitimi için İngilizce ne kadar önemlidir? Hazırlık Sınıfı’ndan muafiyet nasıl sağlanabilir? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Sivil Havacılık kapsamında yer alan tüm mesleklerin olmazsa olmaz şartı İngilizcedir.  Gerek pilotaj gerek diğer sivil havacılık mesleklerinin tümü uluslararası mesleklerdir. Bu nedenle İngilizce dil bilgisi sivil havacılık için çok önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulunda öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf olmaları için, öngörülen minimum şartlar; son iki yılda yapılan TOEFL sınavından 75 (IBT) (en az 20 puanı yazma bölümünden), 537 + 4 (yazma) (basılı ortamda sınav), IELTS (akademik veya genel) sınavından 6.0 (her bölüm için en az 5.0 puan), FC sınavından C, ve YDS sınavından 80 olarak belirlenmiştir. Bu sınavlardan öngörülen notları alarak İngilizce dil bilgisini belgeleyenler Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Okulunda hazırlık sınıfını okumadan, doğrudan 4 yıllık eğitime geçebilmektedir. 

) ) [5] => stdClass Object ( [title] => 6) Atılım Üniversitesi’nde tamamlanacak 4 yıllık Pilotaj Eğitimi sonunda alıanacak uçuş lisansı nedir? Bu uçuş lisansı alanlar hava yollarında uçuş yapabilirler mi? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Hazırlık eğitimini takiben tamamlanacak 4 yıllık Pilotaj Eğitimi sonunda mezunlarımız “CPL/IR Frozen ATPL” olarak ifade edilen “Dondurulmuş ATPL” uçuş lisansına sahip olacaktır. Bu uçuş lisansına sahip olan pilotlar havayollarında uçacakları uçak tipine göre TİP İNTİBAK EĞİTİMİNİ tamamladıklarında hava yollarında ikinci pilot olarak uçabilirler. 

) ) [6] => stdClass Object ( [title] => 7) Uçak Tip İntibak Uçuş Eğitimi Nedir? Bu eğitim nerelerde verilir? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Bu eğitim, örneğin ATLASGLOBAL Hava Yolları’nda ikinci pilot olarak uçacaksanız AIRBUS A319/320/321 uçaklarında ikinci pilot olarak görev yapabilmek için almanız gereken tip intibak eğitiminin adıdır. Ayrıca söz konusu eğitim üniversitelerde verilecek akademik eğitimin dışında alınacak bir eğitimdir ve bu eğitim ülkemizde mevcut havayolu firmaları tarafından verilmektedir. Atılım Üniversitesi öğrencileri CPL/IR Frozen ATPL eğitimlerini tamamladıktan sonra talep etmeleri halinde AFA ve ATLASGLOBAL havayolu firması ile yapılmış olan anlaşma kapsamında AIRBUS A319/320/321 Tip İntibak Eğitimi alabileceklerdir.

) ) [7] => stdClass Object ( [title] => 8) Atılım Üniversitesi’nde verilecek Pilotaj Eğitimi’nin türü nedir? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

CPL/IR Frozen ATPL (A) Modüler eğitimdir. Öğrenci başarılı olması halinde Aletli Uçuş yetkisine sahip Ticari Pilot lisansı (CPL/IR) ile, Havayolu Taşımacılık Pilot Lisansı Teorik eğitim (Frozen ATPL) yetkisine sahip olur. 

) ) [8] => stdClass Object ( [title] => 9) Atılım Üniversitesi Pilotaj Eğitimi’nde uçuş lisansları ile ilgili modüler yapı sırası ile ortalama kaçar saat yapılacak hangi uçuşları ve uçuş lisanslarını kapsamaktadır? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
 • 45 saat PPL Uçuşu ile Hususi Pilot Lisansı (Private Pilot License-PPL),
 • 5 saat Gece Uçuşunu,
 • 85 saat Sorumlu Pilot olarak (PIC) Uçuşu,
 • 35 Saati FNPT II simülatöründe ve 15 saati uçakta olmak üzere toplam 50 saat Aletli Uçuşu,
 • 15 Saat Commercial Pilot License (CPL) Uçuşu ile (CPL/IR Lisansı),
 • 13 Saat Çift Motorlu Uçaklarla Uçuşu ile (ME/IR Lisansı),
 • Ayrıca her lisansın sonunda SHGM tarafından yapılan (PPL-CPL/IR-ME) kontrol uçuşlarını kapsamaktadır.
) ) [9] => stdClass Object ( [title] => 10) Dört yıllık akademik öğrenim boyunca Pilotaj Eğitimi süresince ortalama toplam kaç saat uçuş yapılacaktır? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

45 saat PPL + 5 saat gece + 85 saat Sorumlu Pilot + 50 saat Alet + 15 saat CPL + 13 saat Çift Motor + 3 saat kontrol uçuşları olmak üzere Toplam 216 saat uçuş yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen değerler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uluslararası standardlara göre belirlenmiş olan asgari uçuş saatleridir. 

) ) [10] => stdClass Object ( [title] => 11) Uçuş Eğitimleri nerede yapılacaktır? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Uçuşlar, Atlas Global Hava Yolları A.Ş. tarafından kurulmuş olan AFA Uçuş Okulu bünyesinde icra edilecektir. AFA Uçuş Okulu uçuş eğitimleri için ana eğitim üssü olarak Çorlu, yedek üsler olarak Edremit, Çanakkale, Bodrum ve Dalaman meydanlarını kullanmaktadır. Mevsimsel ve meteorolojik nedenlerden dolayı uçuş operasyonundaki kısıtlamalara tabi olmamak maksadıyla uçuş eğitimleri ana eğitim üssünün dışında yedek eğitim meydanlarında da yapılabilmektedir.

) ) [11] => stdClass Object ( [title] => 12) PPL Uçuş Lisansı kapsamında alınacak uçuş dersleri kaçar saattir? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

PPL uçuş lisansı için yapılacak olan uçuş eğitimleri, teorik eğitimleri müteakip akademik öğretimin ilk yılında yani birinci sınıfta tamamlanması planlanmıştır. PPL seviyesindeki uçuşlar 45 Saat olarak belirlenmiştir ve eğitim periyodları aşağıdadır,  

a. 25 saat çift kumanda ile uçuşu,

b. 10 saat denetim altında yalnız uçuşu,

c. 5 saat yalnız seyrüsefer uçuşu, ve

d. 5 saat simulatörde temel alet uçuşunu kapsamaktadır.  

) ) [12] => stdClass Object ( [title] => 13) PPL uçuş lisansı kapsamında teorik dersler hangi konuları kapsamaktadır ve dersler kaçar saattir? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

PPL uçuş lisansı için teorik derslerinin, akademik öğretimin ilk yılında yani birinci sınıfta tamamlanması planlanmıştır. Bu kapsamda öğrencilere, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından öngörülmüş konulara ilişkin en az 100 saatlik temel teorik dersin 132 saat olarak verilmesi planlanmıştır. Teorik derslerin sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kontrolünde tüm konuları içerecek şekilde 1,5 saat sürecek bir yazılı bir sınav yapılacak ve öğrencinin başarılı olması halinde uçuş eğitimine başlayabilecektir. Teorik dersler ve saatleri aşağıya çıkarılmıştır. 

 

 

KOD

İÇERİK

SAAT

010

Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku

12

020

Hava Aracı Genel Bilgisi

18

030

Uçuş Performansı ve Planlama

18

040

İnsan Performansı ve Limitleri

12

050

Meteoroloji

12

060

Havacılık Seyrüseferi

30

070

Havacılık İşletme Usulleri

6

081

Uçuş Prensipleri

12

090

Haberleşme

12

 

TOPLAM

132

) ) [13] => stdClass Object ( [title] => 14) PPL seviyesindeki alet uçuşunda kullanılan eğitim aracı nedir? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ALSIM ALX, FNPT-II / + MCC Uçuş Simülatörü kullanılmaktadır. 

) ) [14] => stdClass Object ( [title] => 15) Sorumlu Pilot Konumunda (Pilot in Command-PIC) Uçuş ne demektir? Frozen ATPL alabilmek için kaç saat yapılması gereklidir? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Sorumlu Pilot konumunda uçuş; öğrencinin pilot olarak tek başına (SOLO - YALNIZ) uçtuğu uçuştur. Frozen ATPL uçuş lisansına sahip olmak için öncelikle toplam gereklilikleri kapsayan CPL/IR lisansına sahip olmak gerekir. Bu lisansın gerekliliklerinden birisi de en az 100 saat PIC uçuş saatine sahip olmaktır.

) ) [15] => stdClass Object ( [title] => 16) Aletli Uçuş ne demektir? Frozen ATPL için kaç saat aletli uçmak gereklidir? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Aletli uçuş, IMC (Instrument Meteorogical Conditions) düşük görüş şartlarında gerçekleştirilen ve uçuş aletleri referans alınarak yapılan uçuştur. Öğretmen pilot eşliğinde gerçekleştirilir. CPL/IR uçuş eğitiminde toplam aletli uçuş süresi 50 saattir. Uçuşun 35 saati FNPT II uçuş simülatöründe ve diğer 15 saatlik kısmı da uçakta gerçekleştirilir. 

) ) [16] => stdClass Object ( [title] => 17) CPL/IR Uçuş Lisansı kapsamında alınacak teorik ve uçuş dersleri kaçar saattir? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

CPL uçuş lisansı için gerçekleştirilecek teorik ve uçuş dersleri 2, 3 ve 4 üncü yıllara yayılmıştır. PPL lisansı için en az 45 saat uçuşunu tamamlamış ve PPL lisansına sahip olan bir öğrenci, 85 saat sorumlu pilot (PIC), 50 saat aletli uçuş (IR) ve 15 saat CPL uçuş görevini tamamlar. Ayrıca öğrenci 14 adet dersten oluşan minimum 650 saatlik bir teorik eğitim alır ve bu derslerden sınava tabi tutulur. Bu sınavlar SHGM kontrolünde ve SHGM sınav merkezinde yapılır. Tüm bu teorik ve uçuş eğitimlerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kontrolünde 2 saatlik kontrol uçuşundan sonra CPL/IR uçuş Lisansını almaya hak kazanır.    

Teorik derslerin 3 üncü akademik yılsonunda tamamlanarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sınavlarından başarılı olmak gerekir. Üniversitemizde aşağıda sunulan bu dersler için minimum 650 saat olarak planlama yapılmıştır.

 

KOD

İÇERİK

010

İleri Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku

021

Uçak Genel Bilgisi

022

Uçuş Aletleri ve Aviyonikleri

031

Uçak Kütle ve Denge Hesapları

032

Uçuş Performansı

033

Uçuş Planlama ve İzleme

040

İnsan Performansı ve Limitleri

050

Meteoroloji

061

Seyrüsefer

062

Radyo Yardımcılarıyla Seyrüsefer

070

Operasyonel Prosedürleri 

080

Uçuş Prensipleri

091

VFR

092

IFR

) ) [17] => stdClass Object ( [title] => 18) Akademik eğitim öğretim sürecince çift motorlu uçaklarla uçuş yapılacak mıdır? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Öğrenci CPL/IR uçuş sertifikası aldıktan sonra 13 saat çift motorlu uçaklarla uçuş yapar. Bu uçuşun neticesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kontrolünde 1 saati simülatör 1 saati de uçak olmak üzere toplam 2 saatlik kontrol uçuşu yapılır. Kontrol uçuşunda başarılı olan öğrencinin lisansına çok motor ve aletli uçuş (ME/IR) yetkisi işlenir.

) ) [18] => stdClass Object ( [title] => 19) Pilotaj Eğitimi için bir öğrenci toplam ne kadar bir ücret ödeyecektir? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi bünyesindeki pilotaj eğitimi ücretleri eğitim öğretim ile uçuş ücretlerini kapsamaktadır. Pilotaj bölümü eğitim ücreti (uçuş dersleri dahil) Atılım Üniversitesi internet sitesinde http://uniaday.atilim.edu.tr/ucret adresinde yayımlanmaktadır. Bu ücret, SHGM.lüğüne ödenen uçuş lisansı başvuru ve belgelendirme ücretlerini kapsamamaktadır. Uçuş nedeni ile Çorlu’da yada AFA'nın yetkili olduğu diğer meydanlarda yapılacak uçuş eğitimleri için konaklama, ulaşım gibi diğer hizmetler için yapılacak harcamalar da uçuş ücreti kapsamı dışındadır.      

) ) [19] => stdClass Object ( [title] => 20) Çorlu’da yapılacak uçuş eğitimler ne kadar sıklıklarla ortalama ne kadar sürelerde tamamlanacaktır? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Her yıl uçuş planlanmıştır. Uçuşları 4 farklı grup içinde icra edilmesi planlanmıştır. Meteoroloji ve kişisel yeteneklere bağlı olmakla birlikte, ortalama uçuş süreleri fikir edinilmesi için aşağıya çıkarılmıştır.  

 • 45 saat PPL Uçuşu, yaklaşık 3 ay,  
 • 85 saat Sorumlu Pilot (PIC) Uçuşu, yaklaşık 3 ay,  
 • Toplam 50 saat Aletli Uçuşu, yaklaşık 2 ay, 

15 Saat CPL Uçuşu ile 13 Saat Çift Motorlu Uçaklarla Uçuşu, yaklaşık 2 ay içinde tamamlanması öngörülmektedir.

) ) [20] => stdClass Object ( [title] => 21) Pilotaj Eğitiminde AFA Havacılığı öne çıkaran hususlar nelerdir? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

AFA bir Atlas Global Hava Yolları grup şirketidir. Türkiye’nin en genç ve en dinamik uçuş eğitim filosuna sahiptir. Mezun olan öğrenciler Çok Pilota Sertifikalı uçaklarda Ekip İşbirliği (MCC - Multi Crew Cooperation) ve AIRBUS A319/320/321 uçak tip intibak eğitimi alabilmekte ve Atlas Global havayolu firmasında ikinci pilot olarak istihdam edilebilmektedir.

) ) [21] => stdClass Object ( [title] => 22) AFA’nın uçak sayısı ne kadardır ve tip dağılımları nasıldır? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

AFA’da şu anda mevcut 2 adet çok motor ve 15 adet tek motor ve 1 adet Uçuş Simülatörü olmak üzere toplam 18 adet eğitim aracı bulunmaktadır ve 2016 yılı içerisinde uçak sayısının 25 adede çıkarılması planlanmaktadır. Tamamı AFA için özel olarak imal edilmiş ve günümüzün mevcut teknolojisi ile donatılmış olan uçaklarımız Dimaond Aircraft’ın Kanada ve Avusturya tesislerinde üretilmiştir. Uçak dağılımları aşağıdadır. 

 

 • 11 Adet DA 20-C1 (Tek Motor)
 • 4 Adet DA 40-NG (Tek Motor)
 • 2 Adet DA 42-NG (Çift Motor)
 • 1 Adet FNPT-II + MCC Uçuş Simülatörü 
) ) [22] => stdClass Object ( [title] => 23) AFA’nın toplam öğretmen sayısı ve nitelikleri nelerdir? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

AFA bünyesinde line uçuşu tecrübesine sahip (yolcu uçaklarında uçmuş) 14 Temel Uçuş Eğitimi Öğretmeni, 8 MCC ve AIRBUS A319/320/321 Tip İntibak Öğretmeni bulunmaktadır.

) ) [23] => stdClass Object ( [title] => 24) AFA’nın toplam mezun sayısı ne kadardır, pilotluğa aday öğrenci sayısı nedir? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

AFA bünyesinde bugüne kadar 60 pilot mezun etmiştir. Halen 160 civarında öğrencisi bulunmaktadır ve Pilotlarımızdan 20 adedi de A320 tip intibak uçuş eğitimi safhasında bulunmaktadır.

) ) [24] => stdClass Object ( [title] => 25) AFA’nın pilot eğitimi verdiği başka kurum ve kuruluşlar var mıdır? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

AFA tarafından Atlas Global Hava Yollarına, Türk Hava Yollarına, Girne Amarikan Üniversitesi Pilotaj Bölümüne ve dışarıdan yapılan bireysel başvurulara pilotaj eğitimi vermektedir. Yeditepe Üniversitesi ile de Pilotaj Yüksek Lisans programı başlatılmıştır. 

) ) [25] => stdClass Object ( [title] => 26) Uçak Tip İntibak Uçuş Eğitimi hangi uçuşları kapsar ve ortalama ne kadar sürede tamamlanır? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Bu kapsamda Pilotaj Eğitimi Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, 20 saat MCC (Multi Crew Co-operation) eğitimini müteakip 36 saat simülatörde tip intibak uçuş eğitimi yapar. Bu uçuş eğitimleri yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlanır. Takiben (Line) AIRBUS A319/320/321 yolcu uçaklarında iniş – kalkış eğitimini tamamladıktan sonra, tip öğretmen yetkisine sahip kaptan pilotların kontrolünde olmak üzere 100 saat ikinci pilot olarak uçmaya başlar. Tip eğitimini başarı ile tamamlayan Pilotlarımız toplamda 1500 saatlik line uçuşunu tamamladıklarında Frozen ATPL’e kredisine sahip CPL/IR Lisansları, yapılacak ATPL kontrol uçuşu sonrasında ATPL uçuş lisansına dönüşür. 

) ) [26] => stdClass Object ( [title] => 27) Atılım Pilotaj Eğitimini tercih eden ve yerleştirilen bir öğrenci sağlık muayenesini nerede yaptıracaktır? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Pilotaj Bölümü’nü tercih eden ve yerleşen adaylar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sayfalarlında yetkilendirildiği ifade edilen ve Havacılık ve Uzay bölümlerine sahip olan hastanelerden ilk sağlık muayenelerini yaptırıp, pilot olmaya engel olmadığını gösteren Birinci Sınıf (Class-I) sağlık raporunu almak durumundadırlar. Bu sağlık sertifikalarını muayene tarihinden itibaren yılda bir kez yenilemek zorundadırlar.

) ) [27] => stdClass Object ( [title] => 28) Atılım Pilotaj Eğitimini tercih eden ve yerleştirilen bir öğrenci sağlık muayenesinde rapor alamaz ise ne olacaktır? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Sağlık raporu alamayan öğrenci ÖSYM’ye başvurusunu yapacak ve puanına paralel olarak bir sonraki tercihlerine ÖSYM tarafından yerleştirilecektir. 

) ) [28] => stdClass Object ( [title] => 29) Atılım Pilotaj Eğitimini tercih eden ve yerleştirilen bir öğrenci, öğrenimi süresince herhangi bir anda pilot için gerekli olan sağlık koşullarını kaybetmesi halinde öğrencilik konumu ile ilgili ne gibi bir değişiklik olacaktır? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Bu öğrencinin sağlık koşullarını kaybetmiş olduğu yıla göre değişiklik gösterecektir. Bazı fark dersleri ile öğrencinin diğer bir akademik programdan mezun olması sağlanacaktır.    

) ) [29] => stdClass Object ( [title] => 30) Pilotaj Eğitimi ile ilgili boy, ağırlık gibi konularda talep edilen alt ve üst limitler var mıdır? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Bu kapsamda talep edilen herhangi bir limit yoktur. Ancak operasyonel açıdan ek değerlendirmelere ihtiyaç olabilir. Aşırı kilolu veya çok uzun boylu bir adayın kokpite sığmaması halinde bu sorun olabilmektedir.

) ) [30] => stdClass Object ( [title] => 31) Pilotaj Eğitimine kabulde yaşla ilgili alt ve üst limitler var mıdır? [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Alt yaş limiti CPL/IR lisansı için 18 yaştır.

) ) ) [closeAll] => ) ) ) ) ) ) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 47 [start] => [end] => [created_at] => 2018-08-06 06:44:20 [updated_at] => 2019-07-09 11:45:31 [parent_id] => [lft] => 25 [rgt] => 26 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => sikca-sorulan-sorulars-s-s-1533537860 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 31 [name_tr] => Sivil Havacılık Yüksekokulu (4 yıllık) [url] => shyo [type] => ) [1] => Array ( [id] => 47 [name_tr] => Pilotaj [url] => plt [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4024 [title_tr] => Sıkça Sorulan Sorular(S.S.S) [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"accordion","module_class":"accordionBlue","content":[{"title":"1) Pilotaj E\u011fitimi s\u00fcresi ne kadard\u0131r?","content":{"type":"ckeditor","content":"

Pilotaj E\u011fitimimiz Haz\u0131rl\u0131k S\u0131n\u0131f\u0131 ile birlikte toplam 5 y\u0131ll\u0131k süreyi kapsamaktad\u0131r. \u0130ngilizce dil bilgisine sahip olan yap\u0131lacak s\u0131navda muafiyet kazanan ö\u011frenciler, uçu\u015f e\u011fitimlerini de içerecek \u015fekilde 4 y\u0131l akademik e\u011fitim ö\u011fretim görürler. <\/p>"}},{"title":"2) Pilotaj B\u00f6l\u00fcm\u00fc hangi puan t\u00fcr\u00fcnden \u00f6\u011frenci talep etmektedir?","content":{"type":"ckeditor","content":"

 MF-4 Puan Türünden ö\u011frenciler bölüme kabul edilmektedir. <\/p>"}},{"title":"3) Pilotaj B\u00f6l\u00fcm\u00fc taban puanlar\u0131n\u0131z ve bu puanlara kar\u015f\u0131l\u0131k gelen ba\u015far\u0131 s\u0131ralar\u0131n\u0131z nelerdir?","content":{"type":"ckeditor","content":"

2016-2017 E\u011fitim Ö\u011fretim y\u0131l\u0131nda burslu 3 kontenjan\u0131m\u0131z için taban puan 489,667 ba\u015far\u0131 s\u0131ralamas\u0131 ise 6994, ücretli 22 kontenjan\u0131m\u0131z için ise taban puan 240,141 ba\u015far\u0131 s\u0131ralamas\u0131 ise 238.813 olmu\u015ftur.<\/p>"}},{"title":"4) Pilotaj E\u011fitimi i\u00e7in \u00dcniversite akademik e\u011fitimi gerekli midir?","content":{"type":"ckeditor","content":"

Pilotaj e\u011fitimi için lise mezunu olmak yeterlidir. Lise mezunu bir \u015fah\u0131s uçu\u015f okullar\u0131nda 2-3 y\u0131lla yak\u0131n bir süre e\u011fitim ve ö\u011fretim görerek pilot olabilirler. Ancak üniversite diplomalar\u0131 olmaz. Bugün birçok hava yolu üniversite mezunlar\u0131n\u0131 istihdam etmektedir. Ayr\u0131ca, üniversite e\u011fitimi ile uçu\u015f e\u011fitimi süresi boyunca uçu\u015fa engel vas\u0131flar\u0131n olu\u015fmas\u0131 durumunda yan dallardan üniversite mezunu olabilme imkân\u0131 da sa\u011flanm\u0131\u015f olmaktad\u0131r.<\/p>"}},{"title":"5) Pilotaj E\u011fitimi i\u00e7in \u0130ngilizce ne kadar \u00f6nemlidir? Haz\u0131rl\u0131k S\u0131n\u0131f\u0131\u2019ndan muafiyet nas\u0131l sa\u011flanabilir?","content":{"type":"ckeditor","content":"

Sivil Havac\u0131l\u0131k kapsam\u0131nda yer alan tüm mesleklerin olmazsa olmaz \u015fart\u0131 \u0130ngilizcedir.  Gerek pilotaj gerek di\u011fer sivil havac\u0131l\u0131k mesleklerinin tümü uluslararas\u0131 mesleklerdir. Bu nedenle \u0130ngilizce dil bilgisi sivil havac\u0131l\u0131k için çok önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus \u015fudur. At\u0131l\u0131m Üniversitesi Sivil Havac\u0131l\u0131k Yüksek Okulunda ö\u011frencilerin haz\u0131rl\u0131k s\u0131n\u0131f\u0131ndan muaf olmalar\u0131 için, öngörülen minimum \u015fartlar; son iki y\u0131lda yap\u0131lan TOEFL s\u0131nav\u0131ndan 75 (IBT) (en az 20 puan\u0131 yazma bölümünden), 537 + 4 (yazma) (bas\u0131l\u0131 ortamda s\u0131nav), IELTS (akademik veya genel) s\u0131nav\u0131ndan 6.0 (her bölüm için en az 5.0 puan), FC s\u0131nav\u0131ndan C, ve YDS s\u0131nav\u0131ndan 80 olarak belirlenmi\u015ftir. Bu s\u0131navlardan öngörülen notlar\u0131 alarak \u0130ngilizce dil bilgisini belgeleyenler At\u0131l\u0131m Üniversitesi Sivil Havac\u0131l\u0131k Yüksek Okulu Pilotaj Okulunda haz\u0131rl\u0131k s\u0131n\u0131f\u0131n\u0131 okumadan, do\u011frudan 4 y\u0131ll\u0131k e\u011fitime geçebilmektedir. <\/p>"}},{"title":"6) At\u0131l\u0131m \u00dcniversitesi\u2019nde tamamlanacak 4 y\u0131ll\u0131k Pilotaj E\u011fitimi sonunda al\u0131anacak u\u00e7u\u015f lisans\u0131 nedir? Bu u\u00e7u\u015f lisans\u0131 alanlar hava yollar\u0131nda u\u00e7u\u015f yapabilirler mi?","content":{"type":"ckeditor","content":"

Haz\u0131rl\u0131k e\u011fitimini takiben tamamlanacak 4 y\u0131ll\u0131k Pilotaj E\u011fitimi sonunda mezunlar\u0131m\u0131z “CPL\/IR Frozen ATPL<\/strong>” olarak ifade edilen “Dondurulmu\u015f ATPL<\/strong>” uçu\u015f lisans\u0131na sahip olacakt\u0131r. Bu uçu\u015f lisans\u0131na sahip olan pilotlar havayollar\u0131nda uçacaklar\u0131 uçak tipine göre T\u0130P \u0130NT\u0130BAK E\u011e\u0130T\u0130M\u0130N\u0130<\/strong> tamamlad\u0131klar\u0131nda hava yollar\u0131nda ikinci pilot olarak uçabilirler. <\/p>"}},{"title":"7) U\u00e7ak Tip \u0130ntibak U\u00e7u\u015f E\u011fitimi Nedir? Bu e\u011fitim nerelerde verilir?","content":{"type":"ckeditor","content":"

Bu e\u011fitim, örne\u011fin ATLASGLOBAL Hava Yollar\u0131’nda ikinci pilot olarak uçacaksan\u0131z AIRBUS A319\/320\/321 uçaklar\u0131nda ikinci pilot olarak görev yapabilmek için alman\u0131z gereken tip intibak e\u011fitiminin ad\u0131d\u0131r. Ayr\u0131ca söz konusu e\u011fitim üniversitelerde verilecek akademik e\u011fitimin d\u0131\u015f\u0131nda al\u0131nacak bir e\u011fitimdir ve bu e\u011fitim ülkemizde mevcut havayolu firmalar\u0131 taraf\u0131ndan verilmektedir. At\u0131l\u0131m Üniversitesi ö\u011frencileri CPL\/IR Frozen ATPL<\/strong> e\u011fitimlerini tamamlad\u0131ktan sonra talep etmeleri halinde AFA ve ATLASGLOBAL havayolu firmas\u0131 ile yap\u0131lm\u0131\u015f olan anla\u015fma kapsam\u0131nda AIRBUS A319\/320\/321 Tip \u0130ntibak E\u011fitimi alabileceklerdir.<\/p>"}},{"title":"8) At\u0131l\u0131m \u00dcniversitesi\u2019nde verilecek Pilotaj E\u011fitimi\u2019nin t\u00fcr\u00fc nedir?","content":{"type":"ckeditor","content":"

CPL\/IR Frozen ATPL (A) Modüler e\u011fitimdir. Ö\u011frenci ba\u015far\u0131l\u0131 olmas\u0131 halinde Aletli Uçu\u015f yetkisine sahip Ticari Pilot lisans\u0131 (CPL\/IR) ile, Havayolu Ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k Pilot Lisans\u0131 Teorik e\u011fitim (Frozen ATPL) yetkisine sahip olur. <\/p>"}},{"title":"9) At\u0131l\u0131m \u00dcniversitesi Pilotaj E\u011fitimi\u2019nde u\u00e7u\u015f lisanslar\u0131 ile ilgili mod\u00fcler yap\u0131 s\u0131ras\u0131 ile ortalama ka\u00e7ar saat yap\u0131lacak hangi u\u00e7u\u015flar\u0131 ve u\u00e7u\u015f lisanslar\u0131n\u0131 kapsamaktad\u0131r?","content":{"type":"ckeditor","content":"