Misyon

İktisat Yüksek Lisans Programının misyonu teorik bir iktisadi altyapının yanı sıra öğrencilerin mikro ve makro iktisat temelli uygulamalar ışığında iktisadi olguları değerlendirilebilmesini sağlamaktır.

Vizyon

Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı’nın vizyonu analitik düşünme becerisine, nitelikli ve bilimsel bakış açısına sahip mezunlar yetiştirerek üretken ve uluslararası saygınlığı olan bir program olmaktır.