ECON503 - Mikroiktisat (3 + 0) 5

Kaynak dağılımı teorisi, fiyat sistemi, talep teorisi, üretim ve paylaşım ve piyasa yapısı ve performansı.

ECON505 - Makroiktisat (3 + 0) 5

Milli gelir muhasebesi, toplam arz ve talep, ilk modeller, davranışsal temeller.

ECON599 - Tez (0 + 0) 80

Bilimsel araştırma yapmak, tez yazımı.

ECON500 - Seminer (0 + 0) 5

Tez hazırlama yöntemleri, tez yazım kuralları, tez sunumu yapma.