Kuruluşundan bu yana, laboratuvarımız üniversitemizle kamu kurumları arasında yeni işbirliği fırsatları yaratmakta, kamu kurumlarına özel eğitimler geliştirerek katılımcılara akademik destek sağlamaktadır.

Bu bağlamda, SAEL eğitimlerine çok sayıda kamu kuruluşundan hem bireysel hem de kurumsal katılım olmuştur. Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığından bireysel katılımlar gerçekleşmiş, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Ankara Kalkınma Ajansı’na ise talep ve ihtiyaçları doğrultusunda özel kurumsal eğitimler geliştirilmiştir.

Eğitimlerimiz, sosyal bilimlerde kullanılan nitel ve nicel yöntemleri kapsamakta ve bilgisayar uygulamalarıyla desteklenmektedir. Uygulamalar, STATA, SPSS, EViews, MATLAB ve R gibi, sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlarla yapılmaktadır. Verilen eğitimlerin çeşitlilik kazanmasına özen gösterilmekte, eğitimlere katkı sağlayabilecek uzmanlar titizlikle seçilmektedir.