Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gürsan ŞENALP / Koordinatör

/ +90 (312) 586 8653


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uluslararası Politik İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, İktisat Tarihi, Siyasal İktisat Kuramları.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Eşref Uğur ÇELİK / Koordinatör Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8840


Lisans, Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Endeksleme, Makroekonomik Performans, Sosyo-Politik Performans, Ekonomik Büyüme, Kalkınma, Kurumlar, Politik Ekonomi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Mustafa Can KÜÇÜKER / Koordinatör Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8663


Lisans: Kırıkkale Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ekonometri, Zaman Serileri, Politik Ekonomi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU / Yönetim Kurulu Üyesi

/ +90 (312) 586 8655


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Duyuşsal Değişkenler, Öğretim Yöntemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Arş. Gör. Özge ÇAMALAN / Yönetim Kurulu Üyesi

/ +90 (312) 586 80 00