SAEL bünyesinde yapılan araştırmalar:

  • 1301 – Gasoline Pricing, Taxation and Asymmetry: The Case of Turkey – Doç. Dr. Özgür Bor ve Prof. Dr. Mustafa İsmihan.
  • 1302 – Does Solow Residual Reflect Deep Political Economy Dynamics in Developing Countries? – Prof. Dr. Mustafa İsmihan.
  • 1303 – Finance, Instability, Debt and Growth: The Turkish Case, 1980-2010 –Doç. Dr. Seyit Mümin Cilasun, Yrd. Doç. Dr. Burcu Dinçergök ve Prof. Dr. Mustafa İsmihan.
  • 1304 – Price Asymmetry in Farm-Retail Price Transmission in the Turkish Dairy Market (New Medit dergisinde basılmıştır) – Doç. Dr. Özgür Bor ve Prof. Dr. Mustafa İsmihan ve Prof. Dr. Ahmet Bayaner.
  • 1401 – The Gender Dimension of Skilled Migration and Return Intentions: Implications for Home Countries – Yrd. Doç. Dr. Nil Demet Güngör
  • 1501 – Narsisistik Kişilik Envanteri (NKE-16) Türkçe Uyarlaması – Yrd. Doç. Dr. Nil Demet Güngör ve Yrd. Doç. Dr. Fatma Ülkü Selçuk
  • 1502 – Türkiye'de Toplam Faktör Verimliliği Üzerinde Beşeri Sermayenin Etkisi (1950-2013) Zaman Serisi Uygulaması – Alper Gürüz ve Mustafa Can Küçüker

Seçilmiş yayınlar:

  • Bor, Ö., İsmihan, M. & Bayaner, A. (2014). Price asymmetry in farm-retail price transmission in the Turkish liquid milk market.  New Medit, 13(2), 2-8.
  • Ismihan, M. (2016). A useful framework for linking labor and goods markets: Okun’s law and its stability revisited, Review of Keynesian Economics, 4(2), pp. 175-192.
  • Ismihan, M., B. Dinçergök & Cilasun, S. M. (2016), “Revisiting the Finance–Growth nexus: the Turkish Case, 1980–2010“, Applied Economics, DOI: 10.1080/00036846.2016.1226487