Savunma Sanayii ve TSK’nin Savunma Planlama Süreci’nde ortaya çıkacak ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere sektörden talep edilecek diğer konularda;

 • Araştırmalar yapmak,
 • Analizler icra etmek,
 • Modelleme ve simülasyon çalışmaları yürütmek,
 • Savunma teknolojileri öngörülerinde  bulunmak, teknolojileri izlemek ve değerlendirmek,
 • Temel teknolojiler geliştirmek ve teknolojik gösterimlerde bulunmak,
 • Savunma sistemleri ve/veya alt sistemlerine ilişkin sistem mühendisliği uygulamaları yapmak,
 • Farklı disiplinlerden araştırmacılara savunma teknolojileri ekseninde esnek ve dinamik bir ortak çalışma ortamı hazırlamak ve sinerji üretmek,
 • Lisansüstü tez çalışmalarını projeler çerçevesinde geliştirmek ve desteklemek,
 • Çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara uygun araştırmacı potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Endüstriyel kurum ve kuruluşların ARGE potansiyelini arttırmak, ortak projeler geliştirmek ve üretmek,
 • Ulusal ve evrensel düzeylerde bilgi ve teknoloji birikimine katkıda bulunmak,
 • Savunma teknolojilerine ait yurtiçi ve yurtdışındaki gelişmeleri izlemek, diğer üniversite, enstitü, bölüm, merkez ve laboratuvarlarla işbirliğinde bulunmak,
 • Toplumu savunma teknolojileri alanında bilgilendirmek ve teknoloji tanıtmak,
 • Savunma teknolojileri ile ilgili çeşitli alanlarda çalışanları ileri düzey araştırma ve geliştirme konularına yönlendirmek ve desteklemek,
 • Savunma teknolojileri ile günümüzde karşılaşılan ve gelecekte karşılaşılması olası görülen sorunlara çözüm ve ihtiyaçlara yönelik altyapının hazırlanması için çalışmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeylerde kurs, seminer, kongre, çalıştay vb. toplantılar ve yarışmalar düzenlemek ve katılmak.