a. Makaleler

 • Özkil, A., “Savunma Planlaması Sürecinde Üniversite Araştırma Merkezlerinin Rolü ve Atılım Üniversitesi Savunma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi”, Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve Teknoloji Eki, 18 Temmuz 2011
 • Özkil, A., “Atılım University Defense Technologies Application and Research Center” Defense Turkey, Vol 6, Issue 31, 2011 Aralık 2011
 • Özkil, A., “System Engineering & Logistics Defense” Turkey, Vol 6, Issue 34, 2012 Nisan 2012
 • L.Karamalak, İ.Sabuncuoğlu, A.Özkil, “A Mathematical Model Proposal for Cost-Effective  Course Planning in Large Hierarchical Organizations” European Journal of Operations Research, EJOR12265 Mayıs 2014
 • H.Kudak, İ.Akgün, A.Özkil, “ Teknoloji Portföyü Analiz Modeli: Türkiye’de Bir Rüzgâr Enerjisi Uygulaması” Kasım 2014
 • Özkil A., “Eğitim ve Öğretimde Yeni Yaklaşımlar: Ciddi Oyun Uygulamaları”, Herkese Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ağustos 2017

b. Konferans Bildirileri

 • “Savunma Planlaması Sürecinde Üniversite Araştırma Merkezlerinin Rolü”, A. Özkil, İkinci Askeri Elektronik Semineri ve Sergisi, ODTÜ, Ankara Türkiye 11-12 Eylül 2012
 • “Workshop on Systems Engineering & Logistics”, A. Özkil, 2. Military Electronics Seminar and Exhibition, OTDÜ, Ankara Türkiye 11-12 Eylül 2012
 • “The Effects of Decisions Taken in Systems Engineering Process to the Logistics of the System”, A. Özkil, 10. International Logistics  and Supply, Chain Congress, Kemerburgaz University, İstanbul Türkiye 08-09 Kasım 2012
 • “Sistem Mühendisliği Uygulamalarının Kara Araçlarının Tedarikinde Rolü”, A. Özkil, Birinci Kara Araçları Sempozyumu  27-26 Kasım 2012
 • “Kalkınma Planlarının Üniversite Sanayi İşbirliği Açısından Değerlendirilmesi ve İşbirliğine İlişkin Temel Bariyerler”, A. Özkil, H. Akay, Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu (ÜSİMP) Genel Kurulu,  9-10 Mayıs 2013
 • “Transformational Leadership”, A. Özkil Kosova Leadership Academy Conference TUBİTAK TÜSSİDE İstanbul Türkiye 07 Haziran 2013
 • “Optik İnce Flim Çok Katmanlı Dizilerinin Katman Kalınlıklarının Yazılım Biyolojisi ile Belirlenmesi”, A.Özkil,  SAVTEK 2014 Savunma Teknolojileri Kongresi ODTÜ Ankara Haziran 2014
 • “Kamuda Bilişimşizlik Maliyeti”, A.Ozkil, TBD 16 ncı Kamu Bilişim” Platformu, Antalya Ekim 2014
 • “A Multi-Criteria Risk Analysis and Evaluation Model for Security”, A.Özkil, 11. International Logistics  and Supply, Chain Congress,Melikşah University, Kayseri Türkiye 07-09 Kasım 2014
 • “Capability Based Defense Planning”, A.Özkil, TSK Barış için Ortaklık Merkezi, 31 Mart 2015
 • “NATO Araştırma ve Teknoloji Organizasyonun Çalışma Esas ve Usulleri ve Yürütülmekte Olan Bilimsel Çalışmalar”, A.Özkil, 08 Eylül 2015, Atılım Üniversitesi
 • “Ciddi Oyunlar, Türleri ve Askeri Uygulamaları”, A.E. Yildiz, A.Ozkil, Bilişim Kurultayı, Aralık 2015, ATO Congressium
 • “Serious Game for Small Unit Counter Improvised Explosive Devices (IED) Awareness Training”, A.Özkil and L.B. Çaplı, NATO Müttefik Dönüşüm K.lığı ve NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu, 10-12 Ekim 2016 tarihlerinde Norfolk  ABD’de NATO Yöneylem Araştırması Konferansı, 2016
 • “Serious Games and Gamification in System Engineering”, L.B.Çaplı, A.Ozkil, SAVTEK 2016, METU, 11 Kasım 2016
 • “Güvenlik Stratejileri Analiz Modelleri, Stratejik Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi”, A. Özkil, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ankara, 21 Haziran 2016
 • “Terror Pattern Analysis”, A. Özkil, L.B. Çapli, NATO Müttefik Dönüşüm K.lığı ve NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu, 02-03 Ekim 2017 tarihlerinde Londra İngiltere’de NATO Yöneylem Araştırması ve Analizi Konferansı, 2017
 • “Ciddi Oyunların Tanımlanması ve Ciddi Oyunları Simülasyon ve Oyun Uygulamalarından Ayıran Temel Özellikler”, L.B. Çapli, A.E.Yildiz, A.Ozkil, 21-23 Kasım 2017 USMOS, ODTÜ
 • “Milli Savunma Planlama Sürecinde Kullanılabilecek Bilimsel Yöntemler (Harekat Araştırması)”, A. Özkil, 1 inci Sistem Analizi ve Araştımalar Paneli, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ankara, 24 Kasım 2017
 • “Maliyet Analizi Metodolojisi Uygulama Projesi”, A. Özkil, L.B. Çapli, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ankara, 09 Mart 2018
 • “Savunma Sektöründe Robotlar ve Otonomi”, A. Özkil, Kamu Bilişim Platformu (KAMUBİB’20) ve Bilgi İşlem Merkezleri Yöneticileri Semineri (BİMYE25), Antalya, 05 Ekim 2018
 • “Ciddi Oyun Uygulamalarının Lojistik Eğitimindeki Yeri”, A.Özkil, Ankara Lojistik Zirvesi, Ankara Lojistik Üssü, 13 Ekim 2018
 • “Gamification of Integrated Logistics Support in Degraded Environment”, A. Özkil and L.B. Çapli, NATO Müttefik Dönüşüm K.lığı ve NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu, 15-16 Ekim 2018 tarihlerinde Zagrep Hırvatistan’da NATO Yöneylem Araştırması ve Analizi Konferansı, 2018
 • “Tarımda Robotik Sistemler ve Otonomi”, A.Özkil, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara, 23 Ekim 2018
 • “Yöneylem Araştırmasının Karargah Faaliyetlerinde Kullanılması ve TSK İhtiyaçlarının Bilimsel Yöntemlerle Belirlenmesi”, A. Özkil, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konferans Salonu, 22 Kasım 2018

c. Tezler  

 • Hiyerarşik Yapılı Büyük Organizasyonlarda Düşük Maliyetli Kurs Planlaması için Matematiksel Model Önerisi, Harekat Araştırması Doktora, L. Karamalak (KHO SAVBEN) 2014
 • Rüzgar Enerjisi Teknoloji Portföyü Analiz Modeli (RETPAM) Teknoloji Yönetimi, (KHO SAVBEN) Hüseyin KUDAK 2105
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bölücü Terör Örgütü ile Mücadelesinde Teknolojik Gelişmelerin Etkileri Teknoloji Yönetimi (KHO SAVBEN) Özkan Kantemir, 2015
 • Hasan Umut Akın, Development of Decision Support Methodology for Technology Management in Defense Planning, Atılım Üniversitesi, MODES, 2015
 • KOBİ’ler için Teknoloji İstihbaratı Modeli Teknoloji Yönetimi, (KHO SAVBEN) Tanyel ÇAKMAK, 2016
 • Teröristle Mücadele Harekatı (TMH)’nda Görev Alan Kol Seviyesindeki Birliklere Yönelik, Yaya ve Motorlu İntikallerde EYP ile Mücadele Kapsamında Simülasyon Teknolojileri Kullanılarak Eğitim Amaçlı Ciddi Oyun Geliştirilmesi Sürecinde İhtiyaç Analizi Teknoloji Yönetimi (KHO SAVBEN) ve Kavramsal Tasarım Ali Emrah YILDIZ, 2016
 • “A Decision Support System for Multi-project Cash Flow and Multi-project Schedule Risk Assessment:  Contractor Perspective”, Mohammed Yussef, Atılım University, MODES, 2018
 • “Creating A New Model Aiming to Measure and Evaluate Strategic Awareness and Performance of a Company”, Ayşe Kuyrukçu, Atılım Üniversity, MODES 2018
 • “Serious Game Development Methodology with System and Human Oreinted Approach”, L.B. Çapli, Ankara Ortadoğu Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Politikaları, 2019

d. Konferans ve Eğitim 

 • 20 Aralık 2012 tarihinde bir günlük Savunma ve Otomotiv Sanayi Perspektifinden Çift Kullanımlı (Dual-Use) Teknolojiler Çalıştayı, 2013
 • NATO Araştırma ve Teknoloji Organizasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Araştırmalar Analiz ve Simülasyon Paneli bünyesinde, 09-10 Haziran 2014 tarihleri arasında Talin ESTONYA’da “Siber Savunma ve Güvenlik Konularında Karar Verme Süreçlerine Analitik Destek” uluslararası NATO Sempozyumu,
 • 2015 Ulusal Modelleme ve Simülasyon Konferansı Program Kurulu, 11-12 Kasım 2015
 • IST-SAS-139 “Visual Analytics for Exploring, Analyzing and Understanding Vast, Complex and Dynamic Data” konulu Uzmanlar Toplantısı Program Kurulu
 • MSB. lığı Savunma Teknolojileri Eğitim Merkezi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan, savunma sanayi kurum ve kuruluşlarına 03-05 Haziran 2013 tarihlerinde, 3 günlük süreli olarak, “Ömür Devri Maliyet Analizi” Eğitimi, A.Özkil
 • MSB. lığı Savunma Teknolojileri Eğitim Merkezi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan, savunma sanayi kurum ve kuruluşlarında görev yapan 40 kişilik bir gruba, 18-19 Eylül 2014 tarihlerinde, 2 günlük süreli olarak, “Ömür Devri Maliyet Analizi”, A.Özkil
 • 31 Mart 2015 tarihinde Ankara’da konuşlu NATO Barış için Ortaklık Mükemmeliyet Merkezi’nde yabancı ülke subaylarının ve uzmanlarının da katılım sağladığı, “Defence Planning Strategies, Defence Planning Processes , Flexibility in Defence Planning and Capability Based Planning” konulu bir günlük eğitim, A.Özkil 
 • MSB. lığı Savunma Teknolojileri Eğitim Merkezi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan, savunma sanayi kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele 02-04 Haziran 2015 tarihlerinde, 3 günlük süreli olarak, “Ömür Devri Maliyet Analizi” eğitimi, A.Özkil  
 • MSB. lığı Savunma Teknolojileri Eğitim Merkezi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan, savunma sanayi kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele Şubat 2016 tarihlerinde, 2 günlük süreli olarak, “Ömür Devri Maliyet Analizi” eğitimi, A.Özkil
 • MSB. lığı Savunma Teknolojileri Eğitim Merkezi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan, savunma sanayi kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele Haziran 2016 tarihlerinde, 2 günlük süreli olarak, “Süreç Analizi Yönetimi” eğitimi, A.Özkil
 • Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda “Sistem Mühendisliği ve Konfigürasyon Yönetimi” dersi Sonbahar döneminde,  “Sistem Mühendisliği ve Konfigürasyon Yönetimi” dersi Sonbahar döneminde, A.Özkil (2011-2016)
 • MSB. lığı Savunma Teknolojileri Eğitim Merkezi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan, savunma sanayi kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele 16-17 Ocak 2018 tarihlerinde, 2 günlük süreli olarak, “Süreç Analizi Yönetimi” Eğitimi, A.Özkil
 • MSB. lığı Savunma Teknolojileri Eğitim Merkezi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan, savunma sanayi kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele 22-23 Mayıs 2018 tarihlerinde, 2 günlük süreli olarak, “Entegre Lojistik Destek” Eğitimi, A.Özkil
 • MSB. lığı Savunma Teknolojileri Eğitim Merkezi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan, savunma sanayi kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele 08-09 Kasım 2018 tarihlerinde, 2 günlük süreli olarak, “Süreç Analizi Yönetimi” Eğitimi, A.Özkil

e. NATO Faaliyetleri

 • NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu, Sistem Analizi ve Araştırmalar Paneli İlkbahar Olağan Toplantısı, A. Özkil (Türkiye Panel Temsilcisi), 10-13 Nisan 2018 Leuven Belçika 
 • MSB. lığı Savunma Teknolojileri Eğitim Merkezi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan, savunma sanayi kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele 08-09 Kasım 2018 tarihlerinde, 2 günlük süreli olarak, “Süreç Analizi Yönetimi” Eğitimi, A.Özkil
 • NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu, Sistem Analizi ve Araştırmalar Paneli SAS129 “Gamification of Cyber Defence and Resilience” Araştırma Grubu Toplantısı, A. Özkil (Türkiye Temsilcisi), 04-07 Nisan 2018 Talinn Estonya 
 • NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu, Sistem Analizi ve Araştırmalar Paneli SASET-DW “Cost Analysis of Contractor’s Price for Defense Research Projects” Ön Araştırma Grubu Toplantısı, A. Özkil (Türkiye Temsilcisi, Çalışma Grubu Eş Başkanı), 17-19 Eylül 2018 Talinn Estonya 
 • NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu, Sistem Analizi ve Araştırmalar Paneli Sonbahar Olağan Toplantısı, A. Özkil (Türkiye Panel Temsilcisi), 17-19 Ekim Zagrep Hırvatistan 
 • NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu, Sistem Analizi ve Araştırmalar Paneli SAS129 “Gamification of Cyber Defence and Resilience” Araştırma Grubu Toplantısı, A. Özkil (Türkiye Temsilcisi), 04-07 Aralık 2018 Hamburg Almanya 

f. Ciddi Oyun Uygulamaları

 • Ciddi Oyun Kataloğu 2018
 • “Entegre Lojsitik Destek Ciddi Oyun Uygulaması”, L.B. Çapli, A.Özkil, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Teknolojileri Eğitim Merkezi, Ankara, 23 Mayıs 2018, 80 Katılımcı
 • “Lojistik Depolama ve Dağıtım Ciddi Oyunu”, Ankara Lojistik Zirvesi, Ankara Lojistik Üssü, 13 Ekim 2018, 60 Katılımcı
 • “Gamification of Cyber Defence and Resilience Ciddi Oyun Uygulaması”, L.B. Çapli, A.Özkil, Türkiye Bilişim Kurultayı, Türkiye Bilişim Derneği Ankara, 22 Kasım 2018, 100 Katılımcı
 • “Gamification of Cyber Defence and Resilience Ciddi Oyun Uygulaması”,  L.B. Çapli, A.Özkil, Almanya Silahlı Kuvvetler Akademisi, 07 Aralık 2018 Hamburg Almanya, 15 Katılımcı
 • “Enerjide Siber Güvenlik Ciddi Oyun Uygulaması”, ”, L.B. Çapli, A.Özkil, Siber Kafe, Savunma Sanayii Başkanlığı, 09 Ocak 2019, 120 Katılımcı