ATILIM HIZLI MENÜ
Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

Prof. Dr. Berrin AKSOY / Mütercim Tercümanlık / Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölüm Başkanı.

berrin.aksoy@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8213


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Çeviri Eleştirisi, Çeviri Kuramı, Çeviribilim, İngiliz Edebiyatı, Sözlü Çeviri, Teknik Çeviri.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gültekin BİRLİK

gultekin.birlik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Araştırma Konuları : Osmanlı modernleşmesi, Türk demokrasi tarihi, Atatürk Dönemi, İsmet İnönü Dönemi, Demokrat Parti Dönemi, İki dünya savaşı arasındaki dönemde Türk-Sovyet ve Türk-İngiliz ilişkiler, Türk dış politikasında paktlar (Akdeniz Paktı, Balkan Paktları, Bağdat Paktı)..

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ERAR

hacer.erar@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8996


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Bilim Merkezleri, Bilimsel Oyuncak Tasarımı, Tamamlayıcı Eğitim, Popüler Bilim Yazarlığı.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Günseli GÜMÜŞEL

gunseli.gumusel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: ODTÜ, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Osmanlı Modernleşmesi, Uluslararası İlişkiler, Türk İnkılâp Tarihi, Atatürk İlkeleri, Askerlik Eğitimi Tarihi, Sosyoloji, Felsefe, Dinler Tarihi.

Dr. Öğr. Üyesi Gül KANİA

gul.kania@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8604


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Ön Asya Uygarlığı, Anadolu Uygarlığı, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı, Ortaçağ, Rönesans ve Reform Hareketleri, Avrupa Tarihi, Sanat Tarihi.

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ŞİMŞEK ÖNER

asli.simsek@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8027


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Hukuk ve Etik, İnsan hakları, Genel Devlet Teorisi, Anayasal İlkeler, Anayasal Kurumlar, Siyasi Partiler, Politika Bilimi, Kamu Hürriyetleri, Çocuk hakları, Kadın hakları, hukuk ve sanat, hukuk ve edebiyat.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Damla SONGUR HACIGÜZELLER

damla.songur@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8024


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Banka Hukuku, Marka Hukuku, Bilişim Hukuku, Feminist hukuk teorisi, Hayvanın Korunması Hukuku, İnsan Hakları, Kadın hakları, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Engelli Çalışmaları, Kadın Çalışmaları, Dezavantajlı Gruplar, Hukuk ve Sanat Çalışmaları, Patent Hukuku.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Dr. Dilek BAŞKAYA

dilek.baskaya@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Doktora: Odtü,

Araştırma Konuları : Varoluşçuluk Felsefesi, Estetik, Felsefe Tarihi.

Öğr. Gör. Seçil YAZICIOĞLU / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

secil.yazicioglu@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Gökçe ULUS

gokce.ulus@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Ahmet KURTER

ahmet.kurter@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00