Dr. Öğr. Üyesi Gültekin Kamil BİRLİK / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8235


Lisans: KHO Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Osmanlı modernleşmesi, Türk demokrasi tarihi, Atatürk Dönemi, İsmet İnönü Dönemi, Demokrat Parti Dönemi, İki dünya savaşı arasındaki dönemde Türk-Sovyet ve Türk-İngiliz ilişkiler, Türk dış politikasında paktlar (Akdeniz Paktı, Balkan Paktları, Bağdat Paktı).

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Konuları : Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Osmanlı Modernleşmesi, Siyasi Akımlar ve Partiler.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Günseli GÜMÜŞEL

/ +90 (312) 586 8242


Lisans: ODTÜ Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Osmanlı Modernleşmesi, Uluslararası İlişkiler, Türk İnkılâp Tarihi, Atatürk İlkeleri, Askerlik Eğitimi Tarihi, Sosyoloji, Felsefe, Dinler Tarihi, Adalet ve Kamu Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Gökçe ULUS

/ +90 (312) 586 8754


Lisans: Dumlupınar Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Türk Dil Tarihi, Edebiyat Sosyolojisi, Psikanalitik Edebiyat Kuramı, Marksist Eleştiri, Alımlama Estetiği.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ERAR / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8918


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bilim Merkezleri, Bilimsel Oyuncak Tasarımı, Tamamlayıcı Eğitim, Popüler Bilim Yazarlığı.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gül KANİA / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8604


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ön Asya Uygarlığı, Anadolu Uygarlığı, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı, Ortaçağ, Rönesans ve Reform Hareketleri, Avrupa Tarihi, Sanat Tarihi.

Dr. Öğr. Üyesi Altın Aslı ŞİMŞEK ÖNER / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8027


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hukuk ve Etik, İnsan hakları, Genel Devlet Teorisi, Anayasal İlkeler, Anayasal Kurumlar, Siyasi Partiler, Politika Bilimi, Kamu Hürriyetleri, Çocuk hakları, Kadın hakları, hukuk ve sanat, hukuk ve edebiyat.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Damla Gülseren SONGUR HACIGÜZELLER / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8024


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Banka Hukuku, Marka Hukuku, Bilişim Hukuku, Feminist hukuk teorisi, Hayvanın Korunması Hukuku, İnsan Hakları, Kadın hakları, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Hukukta Metod ve Problem Çözme, Engelli Çalışmaları, Kadın Çalışmaları, Dezavantajlı Gruplar, Hukuk ve Sanat Çalışmaları, Patent Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Ahmet KIYMAZ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Halk Edebiyatı (Sosyal Kurum Yâren Meclisleri), Yeni Türk Edebiyatı, Millî Mücadele ve Dünya Savaşları'nı konu alan Türk Romanları, Türk Dili, Kompozisyon, Atatürk ve Millî Mücadele, Medeniyet Değişimleri ve Aydın Profilleri, Strateji, Uluslararası İlişkiler (Suriye), Yeni Dünya Düzeni ve Türk Cumhuriyetleri, Terör ve PKK Terörü.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Merve GÜNDAY

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Ahmet Eren KURTER

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Zehra Pınar SEVİNÇ

/ +90 (312) 586 80 00