Doç. Dr. Gültekin Kamil BİRLİK / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8235


Lisans: KHO Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Osmanlı modernleşmesi, Türk demokrasi tarihi, Atatürk Dönemi, İsmet İnönü Dönemi, Demokrat Parti Dönemi, İki dünya savaşı arasındaki dönemde Türk-Sovyet ve Türk-İngiliz ilişkiler, Türk dış politikasında paktlar (Akdeniz Paktı, Balkan Paktları, Bağdat Paktı).

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Günseli GÜMÜŞEL / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8242


Lisans: ODTÜ Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Osmanlı Modernleşmesi, Uluslararası İlişkiler, Türk İnkılâp Tarihi, Atatürk İlkeleri, Askerlik Eğitimi Tarihi, Sosyoloji, Felsefe, Dinler Tarihi, Adalet ve Kamu Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe ULUS

/ +90 (312) 586 8754


Lisans: Dumlupınar Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Türk Dil Tarihi, Edebiyat Sosyolojisi, Psikanalitik Edebiyat Kuramı, Marksist Eleştiri, Alımlama Estetiği.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gül KANİA / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8604


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ön Asya Uygarlığı, Anadolu Uygarlığı, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı, Ortaçağ, Rönesans ve Reform Hareketleri, Avrupa Tarihi, Sanat Tarihi.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Gönenç TUZCU

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Hazal SARAL BARBAROS

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Oğuz AKÇELİK

/ +90 (312) 586 80 00