Dr. Öğr. Üyesi Gültekin Kamil BİRLİK / Bölüm Başkanı

gultekin.birlik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: KHO Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Osmanlı modernleşmesi, Türk demokrasi tarihi, Atatürk Dönemi, İsmet İnönü Dönemi, Demokrat Parti Dönemi, İki dünya savaşı arasındaki dönemde Türk-Sovyet ve Türk-İngiliz ilişkiler, Türk dış politikasında paktlar (Akdeniz Paktı, Balkan Paktları, Bağdat Paktı).

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ERAR

hacer.erar@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8918


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bilim Merkezleri, Bilimsel Oyuncak Tasarımı, Tamamlayıcı Eğitim, Popüler Bilim Yazarlığı.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Günseli GÜMÜŞEL

gunseli.gumusel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: ODTÜ Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Osmanlı Modernleşmesi, Uluslararası İlişkiler, Türk İnkılâp Tarihi, Atatürk İlkeleri, Askerlik Eğitimi Tarihi, Sosyoloji, Felsefe, Dinler Tarihi.

Dr. Öğr. Üyesi Gül Eralp KANİA

gul.kania@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8604


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ön Asya Uygarlığı, Anadolu Uygarlığı, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı, Ortaçağ, Rönesans ve Reform Hareketleri, Avrupa Tarihi, Sanat Tarihi.

Dr. Öğr. Üyesi Altın Aslı ŞİMŞEK ÖNER

asli.simsek@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8027


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hukuk ve Etik, İnsan hakları, Genel Devlet Teorisi, Anayasal İlkeler, Anayasal Kurumlar, Siyasi Partiler, Politika Bilimi, Kamu Hürriyetleri, Çocuk hakları, Kadın hakları, hukuk ve sanat, hukuk ve edebiyat.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Damla Gülseren SONGUR HACIGÜZELLER

damla.songur@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8024


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Banka Hukuku, Marka Hukuku, Bilişim Hukuku, Feminist hukuk teorisi, Hayvanın Korunması Hukuku, İnsan Hakları, Kadın hakları, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Engelli Çalışmaları, Kadın Çalışmaları, Dezavantajlı Gruplar, Hukuk ve Sanat Çalışmaları, Patent Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gökçe ULUS

gokce.ulus@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Dumlupınar Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Türk Dil Tarihi, Edebiyat Sosyolojisi, Psikanalitik Edebiyat Kuramı, Marksist Eleştiri, Alımlama Estetiği.

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Ahmet KIYMAZ

ahmet.kiymaz@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Nesrin ERUYSAL

nesrin.eruysal@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Öğr. Gör. Ahmet Eren KURTER

ahmet.kurter@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Hakki Şahap SAYILGAN

sahap.sayilgan@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00