Misyon

Hangi alanda eğitim alırlarsa alsınlar, tüm öğrencilerimizin, insan haklarına duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi olan, dilini etkin olarak kullanabilen, dünya ve Türk tarihi konularında bilgi sahibi olan, günümüzü anlayabilen ve geleceği görebilen bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır.

Vizyon

Dilini ve kültürünü kullanarak evrensel ölçülerde eserler üretebilen, geçmişi bilen ve geleceği tasarlayabilen öğrenciler yetiştirebilmek. Bu amaçla Üniversitemizde gerekli dersleri açmak, ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerde bulunmak.