1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
HIST201 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ENG121 Temel İngilizce I
4
0
3
SMYO105 İş Sağlığı ve Güvenliği
2
0
3
SMYO101 Temel Fizyoloji
2
4
4
SMYO103 Temel Anatomi
2
4
4
SMYO109 Tıbbi Biyoloji
2
4
4
TLT101 Laboratuvar Kimyası ve Uygulamaları
2
6
7
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 20 18 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II
2
0
2
ENG122 Temel İngilizce II
4
0
3
TLT104 Patoloji ve Uygulamaları
2
4
6
TLT199 Yaz Stajı I
0
0
6
SMYO102 Temel Mikrobiyoloji
2
0
4
SMYO112 Temel Biyokimya
2
0
4
TLT102 Hematoloji ve Uygulamaları
2
4
7
Alan Seçmeli 0 0 2
Alan Seçmeli 0 0 2
Toplam 14 8 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
SMYO205 İleri Mikrobiyoloji
3
0
5
TLT201 Klinik Laboratuvar Uygulamaları
2
8
8
TLT203 Temel İmmünoloji
3
0
7
Alan Seçmeli 0 0 2
Alan Seçmeli 0 0 2
Alan Seçmeli 0 0 2
Alan Seçmeli 0 0 2
Toplam 10 8 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
TLT299 Yaz Stajı II
0
0
6
TLT204 Moleküler Biyolojik Yöntemler ve Uygulamaları
2
6
6
SMYO202 Mesleki Etik
2
0
4
SMYO216 Enfeksiyon Hastalıkları
2
0
5
TLT202 Mikrobiyoloji Laboratuvar Uygulamaları
0
10
6
Alan Seçmeli 0 0 2
Alan Seçmeli 0 0 2
Alan Seçmeli 0 0 3
Toplam 8 16 30