Prof. Dr. Şadan AY

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Posterior İnterosseöz Sinirin Anatomik Dağılımı, Suprascapular Sinirin Tuzaklanması, Vertebranın Morfometrik İncelenmesi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ŞAHİN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hematolojik maligniteler, Kemik iliği nakli, Transplantasyon immünolojisi, Kanser hastalarında palyatif bakım, destek tedavileri ve yaşam kalitesi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Aykut İlker ARSLAN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Doktora: İstanbul Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : COVID 19, Mikrobiyoloji, İmmünoloji, Halk Sağlığı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Fatma Elçin AFŞAR

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi, İmmünoloji, Kök Hücre, Rejeneratif Tıp, Sekanslama Teknikleri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Berna YILMAZ ŞİRİN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Doktora: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Selçuk Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anatomi, Radyoloji, Fizyoterapi.

Detaylı Özgeçmiş