Prof. Dr. İbrahim BİRKAN

ibrahim.birkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8652


Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yüksek Lisans: University of Massachusetts Doktora: Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Neriman Gonca GÜZEL ŞAHİN

gonca.guzel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8773


Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gürkan KÜÇÜKERGİN

gurkan.kucukergin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Enis Güvenç TATAROĞLU

enis.tataroglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Toplumsal Teori ve Turizm, Nitel Turizm Çalışmaları, Kültürel Miras ve Turizm Çalışmaları.