Asenkron Eğitim Sistemi

moodle.png
Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) – MOODLE

Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Örgün Öğretimdeki online ders içeriğini sunmak için Moodle Öğrenme Yönetim Sistemini kullanmaktadır. Açık kaynak kodlu Moodle rakipleri arasında pedagojik özellikleri sayesinde ön plana çıkmış ve dünya çapında yaygın kullanımıma sahip bir LMS’tir.

Atılım Üniversitesi Moodle sistemini kendi öz kaynakları ile işletmektedir. Moodle konusunda dışa bağımlılığımız bulunmamaktadır. Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğümüz Moodle konusunda her türlü teknik ve akademik yetkinliğe sahiptir. Bu konuda Öğretim Elemanlarımıza düzenli ve istek üzerine olarak eğitimler teknik ve akademik kadrolarımızca verilmektedir. 

Senkron Eğitim Sistemleri

1625552759-Picture1.png

Zoom

Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitimle yapılan eğitimlerde kullanılan teknolojilerden biri de Zoom yazılımıdır.

Zoom yazılımı ile eş zamanlı olarak aynı anda 300 kullanıcı ile dersler ve toplantılar yapılmaktadır. Zoom ile sunu, ekran paylaşımı, beyaz tahta ile dersler yapılmakta, eş zamanlı olarak anketler düzenlenmekte ve tablet yardımı ile de sayısal derslerin daha verimli olarak işlenmesi sağlanmaktadır.

Öğrencilerin derse canlı katılımı sağlanmakta ve sonradan yoklama listeleri alınmaktadır.

Zoom ile yapılan Online/Canlı dersler kaydedilmekte ve kaydedilen bu dersler öğrenciler tarafından tekrar seyredilmek üzere dönem sonuna kadar bulut alanda saklanmaktadır.

Aynı zamanda Hibrit Dersler de Zoom ile kayıt altına alınmakta ve öğrenciler tarafından dönem sonuna kadar izlenmesi sağlanmaktadır.

Zoom aynı zamanda yönetim toplantılarında, öğrenci etkinliklerinde de kullanılmaktadır.

1625552773-Picture2.png

MS Teams

MS Teams üniversitemizde özellikle Uzaktan Eğitim bölümleri olan tezsiz Türkçe ve İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programlarında kullanılmaktadır.

Yazılımla eş zamanlı olarak 250 katılımlı eğitimler, toplantılar yapılmaktadır.

MS Teams ile ekran paylaşımı, beyaz tahta ile dersler yapılmakta, eş zamanlı olarak anketler düzenlenmekte ve tablet yardımı ile de sayısal derslerin daha verimli olarak işlenmesi sağlanmaktadır.
Aynı zamanda sohbet, ödev ve dosya paylaşımı, forum ve MS Forms ile ders etkinliği arttırılmaktadır.

Öğrencilerin derse canlı katılımı sağlanmakta ve sonradan yoklama listeleri alınmaktadır.

MS Teams ile yapılan Online/Canlı dersler kaydedilmekte ve kaydedilen bu dersler öğrenciler tarafından tekrar seyredilmek üzere dönem sonuna kadar bulut alanda saklanmaktadır.

MS Teams aynı zamanda kurumsal işlerde ortak çalışma yönü açısından kullanılmaktadır.

bbb.png

Big Blue Button (BBB)

Açık kaynak kodlu olarak sağlanan bu Senkron Eğitim yazılımı özellikle pandemi sonası daha da geliştirilerek, özellikleri arttırılarak sunulmaya başlandı.

Üniversitemizde Uzaktan Eğitim bölümlerimizin (e-MBA) derslerinde kendi sunucularımız ve imkanlarımızla çalıştırmakta ve teknik desteğini sağlamaktayız.

Beyaz tahta, sunu, pdf ve ekran paylaşımı ile dersler sesli ve görüntülü olarak yapılmakta, öğrencilerimiz de gerek sorularını sorabilmekte, not alabilmekte ve derse katılım sağlamaktadır.

İntihal Kontrol Yazılımları

turnit.png

Turnitin

Turnitin, öğrencilerin ödev, rapor ve tezlerindeki benzerlik oranını dünyada milyarlarca dosya, doküman, makale, site üzerinden kontrol eden bir programdır. 

Dünyada en çok kullanılmakta olan Turnitin, akademik dürüstlüğü teşvik eder, not vermeyi kolaylaştırır, geri bildirimi iyileştirir ve intihali caydırır. 

Öğrenciler, yazdıkları çalışmaları Turnitin üzerinden kontrol ederek benzerlik raporunu görüntüleyebilir, gerçek ve intihal kontrolü yapılmış dosya ile birlikte dijital makbuzunu indirebilir.

Ayrıca İngilizce olarak yazılmış 100-15000 kelimelik makale/tes/ödev için yapay zeka kontrolü de yapmaktadır.

Bu yazılım, yüklenen dosyanın benzerlik oranını belirtir, ancak intihal olup olmadığını kesin olarak belirlemez, potansiyel intihal raporu sağlar.

Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz MOODLE üzerinden Turnitin ödevler ile ya da Turnitin.atilim.edu.tr sitesinden makale/tez/ödev kontrolü yapmaktadır.

1692097286-intihalnet-logo.jpg

İntihal.net

Yerli bir yazılım olan İntihal.net akademik dürüstlüğü teşvik eden, Türkiyedeki yayın yapan dergilerin %90 dan fazlasında, YÖK tez merkezinden ve benzer birçok yayında benzerlik taraması yapar.

MOODLE üzerinde öğrencilerimize verilen öğrencilerin yüklemiş olduğu ödev/tez/makaleler üzerinde direkt sonuç gösterir.