Asenkron Eğitim Sistemi

moodle.png
Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) – MOODLE

Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Örgün Öğretimdeki online ders içeriğini sunmak için Moodle Öğrenme Yönetim Sistemini kullanmaktadır. Açık kaynak kodlu Moodle rakipleri arasında pedagojik özellikleri sayesinde ön plana çıkmış ve dünya çapında yaygın kullanımıma sahip bir LMS’tir.

Atılım Üniversitesi Moodle sistemini kendi öz kaynakları ile işletmektedir. Moodle konusunda dışa bağımlılığımız bulunmamaktadır. Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğümüz Moodle konusunda her türlü teknik ve akademik yetkinliğe sahiptir. Bu konuda Öğretim Elemanlarımıza düzenli ve istek üzerine olarak eğitimler teknik ve akademik kadrolarımızca verilmektedir. 

Senkron Eğitim Sistemleri

1625552759-Picture1.png

Zoom

Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitimle yapılan eğitimlerde kullanılan teknolojilerden biri de Zoom yazılımıdır.

Zoom yazılımı ile eş zamanlı olarak aynı anda 300 kullanıcı ile dersler ve toplantılar yapılmaktadır. Zoom ile sunu, ekran paylaşımı, beyaz tahta ile dersler yapılmakta, eş zamanlı olarak anketler düzenlenmekte ve tablet yardımı ile de sayısal derslerin daha verimli olarak işlenmesi sağlanmaktadır.

Öğrencilerin derse canlı katılımı sağlanmakta ve sonradan yoklama listeleri alınmaktadır.

Zoom ile yapılan Online/Canlı dersler kaydedilmekte ve kaydedilen bu dersler öğrenciler tarafından tekrar seyredilmek üzere dönem sonuna kadar bulut alanda saklanmaktadır.

Aynı zamanda Hibrit Dersler de Zoom ile kayıt altına alınmakta ve öğrenciler tarafından dönem sonuna kadar izlenmesi sağlanmaktadır.

Zoom aynı zamanda yönetim toplantılarında, öğrenci etkinliklerinde de kullanılmaktadır.

1625552773-Picture2.png

MS Teams

MS Teams üniversitemizde özellikle Uzaktan Eğitim bölümleri olan tezsiz Türkçe ve İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programlarında kullanılmaktadır.

Yazılımla eş zamanlı olarak 250 katılımlı eğitimler, toplantılar yapılmaktadır.

MS Teams ile ekran paylaşımı, beyaz tahta ile dersler yapılmakta, eş zamanlı olarak anketler düzenlenmekte ve tablet yardımı ile de sayısal derslerin daha verimli olarak işlenmesi sağlanmaktadır.
Aynı zamanda sohbet, ödev ve dosya paylaşımı, forum ve MS Forms ile ders etkinliği arttırılmaktadır.

Öğrencilerin derse canlı katılımı sağlanmakta ve sonradan yoklama listeleri alınmaktadır.

MS Teams ile yapılan Online/Canlı dersler kaydedilmekte ve kaydedilen bu dersler öğrenciler tarafından tekrar seyredilmek üzere dönem sonuna kadar bulut alanda saklanmaktadır.

MS Teams aynı zamanda kurumsal işlerde ortak çalışma yönü açısından kullanılmaktadır.

bbb.png

Big Blue Button (BBB)

 

İntihal Kontrol Yazılımları

turnit.png

Turnitin

1692097286-intihalnet-logo.jpg

İntihal.net