1515157512-shutterstock_128293865-e1466490122741.jpg

Günümüzde Küresel Seviyede Bilgi Patlaması Yaşanıyor

Eğitim, daima ekonomik büyümenin, barış ve refahın en önemli tetikleyicisi olmuştur. Bilgi toplumunun, artan bilgi ihtiyacına paralel olarak hızlı bir şekilde bilgiye erişebilmesi, günümüzde giderek daha da fazla göze çarpmaktadır. Internet, global düzeyde bilgi erişiminde radikal gelişmeler ve sıçramalar yaratmaktadır. .Bilgiye erişim ve bilginin arşivlenmesi çok büyük önem kazanmıştır. Apple, Microsoft,  Google gibi bilgiye erişim sağlayan firmaların dünya devleri içerisinde ilk beşte yer alması bunun önemli bir kanıtıdır.

1515157796-2-e1466491976309.jpg

Yeni Öğretim Yöntemlerine İhtiyacımız Var

Dünya yukarıda bahsi geçen değişim sürecinde iken, gelecek nesillerin bilgi toplumunun gerekliliklerine uygun ve değişime uyum sağlayabilecekleri yeni yöntem ve gereçlere ihtiyaç duymaları kaçınılmazdır. Eğitim kurumları bu noktada önemli bir aracı rolü üstlenmektedirler. Geleneksel eğitim yöntemlerine paralel olarak çağı yakalamayı hedefleyen farklı öğretim yöntemlerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim kurumlarının bu gelişime ayak uydurmaları kaçınılmazdır. Çağın gerisinde kalan öğretim yöntemleri artık etkinliğini ve cazibesini yitirmiştir. Toplumun gelişimine paralel ve onun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir eğitim sistemi için yeni öğretim yöntemlerine yönelmek ve teknolojik gelişmelerden faydalanmak zorundayız.

1515158096-3-e1466492076351.jpg

Bilgi Teknolojileri Bizlere Online Eğitimi Sunuyor

Online uzaktan eğitim, hızla dijitalleşen hayatın bizlere sunduğu yeni öğretim yöntemlerinden birisidir. Uzaktan eğitim yerine özellikle online eğitim ifadesi kullanılmıştır. Uzaktan eğitim kavramı mektupla, televizyon ve radyo gibi iletişim araçları ile hayatımızı çok önceden girmiş bir kavramdır. Fakat günümüzde bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler uzaktan eğitime yeni bir boyut kazandırmıştır. Uzaktan eğitimin bu yeni formuna online eğitim ismini vermek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

1515158163-4-e1466492168114.jpg

Mekandan Bağımsız ve Eşzamanlı

Bilgi iletişim teknolojileri sayesinde geldiğimiz noktada online eğitimin mekan bağımsız olarak eşzamanlı (senkron) olarak yapılması mümkündür. Böylece eğitmen ile öğrenenler sanal bir sınıf ortamında mekandan bağımsız olarak iletişim kurabilmektedir. Eğitmen dünyanın diğer ucundan ders verirken öğrenenler tamamen farklı ülke ve şehirlerden eğitime katılabilmektedir. Uzaktan eğitimin yeni formu sayesinde küçük bir taşra kasabasında işi gereği kalması gereken bir insanın üniversitelerin uzaktan öğretim programları ile eğitim kariyerlerine devam etmesi artık mümkündür.

1515158220-5-e1466492258971.jpg

Zamandan Bağımsız Eğitim

Uzaktan eğitimin yeni formu sayesinde zaman sınırları da ortadan kalkıyor. Eğitmenler derslerini sanal sınıf ortamında anlatırken canlı dersler kayıt altına alınıyor.  Canlı ders kayıtları, eğitmenlerin görüntülerini, dersi anlatırken sundukları materyalleri ve materyaller üzerinde işaret ve gösterimleri ve hatta sanal sınıftaki sesli ve metin tabanlı iletişimin tamamını içermektedir. Canlı ders kayıtları derse zamanında katılamayan öğrenciler için oldukça avantajlı bir durum oluşturmaktadır. Tüm derslerin kayıtlarını sonraki zamanlarda  eşzamansız (asenkron) olarak tekrar izlemek mümkündür.  Online uzaktan eğitim sistemlerin de, dersleri sonradan izleyen öğrenenlerin eğitmenlerine sorular sorup yanıtlarını alabilecekleri forum ve sosyal medya tabanlı diğer iletişim araçları bulunmaktadır.

1515158355-shutterstock_146514920-e1467197319129.jpg

Cihaz Bağımsız Eğitim

Teknolojinin geldiği noktada internete erişebileceğimiz cihazların sayısı da hızla artmaktadır. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarların yerini onların performansını aratmayan akıllı telefonlar ve tabletler hızla hayatımıza girmektedir. Uzaktan eğitimin online formu internete erişilmesi mümkün olan tüm cihazlar üzerinden eğitime katılma olanağı tanımaktadır.  Şehrin yoğun trafiğinde aracınızı kullanırken, aracınızın ön konsolunda yerini alan akıllı telefonunuzdaki canlı ders yayına kulak verebilir, eğitmeninize sorular sorabilirsiniz. Servis aracı ile akşam eve dönüşte kulaklığınızı takıp kaçırdığınız canlı bir dersin videosunu akıllı telefonunuzdan izleyebilirsiniz.

1515159858-save-the-world-2.jpg

Dünyada Uzaktan Eğitim

Küresel online öğrenme pazarının toplam büyüklüğü 107 Milyar dolar ile Türkiye’nin 161.4 olan 2015 yılı bütçesine oldukça yakındır. Dünya üniversitelerinin büyük bir bölümünde uzaktan eğitim birimleri bulunmaktadır. Bu üniversitelerin %8’i yakın zamanda gelişen herkese açık online ücretsiz eğitimler (MOOC’s) sunmaktadır. Bu sayının iki yıl içerisinde %28’e çıkması beklenmektedir. Eğitim araştırmacıları, 2019 yılında tüm üniversite öğrencilerinin %50’sinin online eğitim alacağını öngörmektedir.

1515159514-7-e1466493000958.jpg

Türkiye’de Online Uzaktan Eğitim

Ülkemizde YÖK’e bağlı üniversitelerimizde uzaktan eğitim programları sunulmaktadır. Uzaktan eğitim programları halen üniversitelerimizin örgün programlarına oranla sayı olarak daha kısıtlıdır. YÖK tarafından verilen istatistiklere göre 2014-2015 yılında uzaktan eğitim programlarında eğitim alan öğrenci sayısı %2,4 oranındadır.

 
1515159619-4_1-e1466496313161.jpg

Atılım Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Altyapısı

Atılım üniversitesi 2008 yılından bu yana uzaktan eğitim programları sunan öncü Üniversiteler arasındadır. Üniversitenin uzaktan eğitim merkezinde profesyonel çekimlerin yapılacağı bir stüdyo bulunmaktadır. Stüdyoda “Green Box” teknolojisi ile yapılan çekimler uzaktan eğimin en önemli unsuru olan kaliteli eğitim içeriklerin hazırlanmasına olanak sağlamaktadır. Merkezde ayrıca sanal derslerin verilebileceği akıllı bir sınıf bulunmaktadır. Merkezde çalışan eğitim teknologları ve sistem yöneticileri eğitmenlere uzaktan eğitim konusunda teknik ve pedagojik destek sunmaktadır.

1515159702-shutterstock_17085457-e1466496432687.jpg

Atılım Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Web Platformu

Atılım Üniversitesi uzaktan öğretim programlarını Moodle öğretim yönetim sistemi üzerinden sunmaktadır. Moodle öğrenme yönetim sistemi, derslerin sunulması, sınavların yapılması, ödevlerin verilip toplanması, notların verilmesi, sanal derslerin yapılması, eğitmen ve öğrenenlerin iletişimlerinin sağlanması gibi gerekli online eğitim araçlarını sunan bir web platformudur.