Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU / e-MBA Türkçe

dilaver.tengilimoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8681


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Sağlık Turizmi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. İnci ERHAN / Bilgisayar Programcılığı

inci.erhan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8222


Lisans, Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sabit Nokta Teorisi, Nümerik Analiz, Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Adi Diferansiyel Denklemler.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU / Bilgisayar Programcılığı

ceyhan.cigdemoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8673


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Duyuşsal Değişkenler, Öğretim Yöntemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Burcu DİNÇERGÖK / e-MBA Türkçe

burcu.dincergok@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8648


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Yönetim, Finansal Analiz, Sermaye Yapısı, sermaye piyasası, finansal büyüme- ekonomik büyüme ilişkisi, Birleşme ve satınalmalar.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ziya KARAKAYA / Bilgisayar Programcılığı

ziya.karakaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8345


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bulut Bilişim, Sanallaştırma, Büyük Veri Mantıksal Çözümleme, Yüksek Başarımlı Hesaplama, Dağıtık Sistemler, Yazılım Mühendisliği, Çevik Yazılım Geliştirme Metodları, Nesne Yönelimli Sistem Analizi ve Tasarımı, Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme Metodolojileri, Servise Yönelik Mimari, Web Servisleri, Sistem Mühendisliği, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İşletim Sistemleri, Ağ Güvenliği, Yazılım Tanımlı Ağ Teknolojileri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Altan ÖZKİL / e-MBA İngilizce/e-MBA Türkçe

altan.ozkil@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8882


Lisans: Kara Harp Okulu Yüksek Lisans: ABD Deniz Yükseklisans Okulu Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Zaman Serileri, Yönetim Bilgi Sistemleri, Teknoloji Öngörüsü, Stratejik Planlama, Sistem Mühendisliği, Simülasyon, Savunma Araştırma, Performans Ölçümü ve Uygulama, Ömür Devri Maliyet Analizi, Mühendislik Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlama, Karar Destek Sistemleri, İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı, İnsan Kaynakları Yönetiminde Kantitatif Teknikler, Harekat Araştırması, Deney Tasarımı, Çok-amaçlı grup karar verme, Çok Kriterli Karar Verme, ARGE Yönetimi.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gürsan ŞENALP / e-MBA Türkçe

gursan.senalp@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8653


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uluslararası Politik İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, İktisat Tarihi, Siyasal İktisat Kuramları.

Dr. Öğr. Üyesi Şule Erdem TUZLUKAYA / e-MBA İngilizce

sule.tuzlukaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8612


Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Sosyal Ağdüzenekleri, Örgüt Teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Gözde YILMAZ / e-MBA Türkçe

gozde.yilmaz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8668


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Birmingham Doktora: Free University Berlin

Araştırma Konuları : AB-Türkiye ilişkileri, Avrupa Birliği, Avrupalıla?ma, Azınlık Hakları, Avrupa Kom?uluk Politikasi, Türkiye Medyası, AB Geni?leme Politikası, Türkiye'nin Avrupalıla?ması, Nitel Araştırma Yöntemleri, In-depth Interview Techniques, Odak Grup Görüşmesi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Ekrem Çağlar YILMAZ / Bilgisayar Programcılığı

ekrem.yilmaz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8823


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Web Servisleri, Anlambilimsel Web, İlişkisel Veritabanı Sistemleri, Programlama Dilleri, Internet Bilgi İşleme, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları, Otomata, Algoritmalar.

Öğr. Gör. Dr. İbrahim CERECİ / Bilgisayar Programcılığı

ibrahim.cereci@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8699


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Oyunları ve Simülasyon, Programlama Dileri, Yapay Zeka, Veri Tabanları.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Günseli GÜMÜŞEL / Bilgisayar Programcılığı

gunseli.gumusel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: ODTÜ Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Osmanlı Modernleşmesi, Uluslararası İlişkiler, Türk İnkılâp Tarihi, Atatürk İlkeleri, Askerlik Eğitimi Tarihi, Sosyoloji, Felsefe, Dinler Tarihi, Adalet ve Kamu Yönetimi.

Öğr. Gör. Dr. Güler KALEM / Bilgisayar Programcılığı

guler.kalem@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8714


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uyarlanabilir Sistemler, Tıp Bilişimi, Bilişim Sistemleri, Sağlık Teknolojileri, Akıl Yürütme Sistemleri, Mobil Teknolojiler, Akıllı Sistemler, Veri Yapıları, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Programlama Dilleri, İlişkisel Veritabanı Sistemleri, Anlambilimsel Web, Akıl Yürütme Sistemleri.

Öğr. Gör. Özalp TOZAN / Bilgisayar Programcılığı

ozalp.tozan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8343


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uzaktan Eğitim, Donanım, Benzetim.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Feride GÜVEN / Bilgisayar Programcılığı

feride.guven@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8553


Lisans: Gazi Üniversitesi ve Londra Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yöntemler, Öğretmen Eğitimi, Akademik Amaçlı İngilizce, Eğitim Psikolojisi, Uzaktan Eğitim, Öğretmen Eğitimi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Damla TOPALLI / Bilgisayar Programcılığı

damla.topalli@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8362


Lisans: Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Tıp Bilişimi, Veri Madenciliği.

Detaylı Özgeçmiş